คอร์ดเพลง ใต้หล้า TaitosmitH (ไททศมิตร)

  
Text   
คอร์ดเพลง ใต้หล้า TaitosmitH (ไททศมิตร)

ศิลปิน : TaitosmitH (ไททศมิตร)
เนื้อร้อง : อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี, ปัณฑพล ประสารราชกิจ
คอร์ด : D,Em,F#m,G,A,Bm


INTRO | D | G | D | G |

D 
  วันที่ชีวิตเดินทาง 
 
มา
G 
ถึงทางตันของมัน
 
  หัวใจมัน
Em 
สั่น..
 
  
G 
ยังคงรอความห
A 
วังที่ปลายอุโมงค์
D 
  วันที่ปัญหาถาโถมเข้า
Bm 
มาจนเราเศร้าโศก
 
  เหมือนว่าทั้ง
Em 
โลก..
 
  
G 
รอวันที่ตัว
F#7 
ฉันล้มลงไปกอง

Bm 
  มองดูท้องฟ้านภา
 
  กว้างใ
G 
หญ่เกินจะไขว่ค
D 
ว้า 
 
 
A/C# 
Bm 
  หรือว่าเป็นคำบัญชาจาก
G 
ฟ้า
 
  
A 
ใยจึงมาแกล้งกัน

D 
อยู่ใต้
F#m 
ฟ้าใต้หล้าเดียว
Bm 
กัน
 
แต่เห
A 
มือนว่าเราต่าง
G 
กันเหลือเกิน
 
บางทีก็แอบน้อยใ
A 
D 
ไม่รู้
F#m 
ฟ้ามีตาอยู่ไ
Bm 
หม
A 
แม้ว่านานเท่าไ
G 
หร่
 
จะ
A 
อดทนรอ 
 
ไม่
 
ขอให้ใครเห็นใ
D 
จ..
G 

D 
  มีมือมีขา 
 
มีสอง
Bm 
ตาเหมือนกันทุกอย่าง
 
  แต่เหมือนมีบาง
Em 
อย่าง
 
  
A 
ทำให้เราไม่เท่าเทียมกันสักที
D 
  มีเพียงปัญญาแต่วา
Bm 
สนานั้นดันไม่มี
 
  แต่ก็ยั
Em 
งดี.. 
 
A 
ดินไปต่อไม่ท้อเพราะยังมีแรง

Bm 
  มองดูท้อง
A 
ฟ้านภา
 
  กว้างใ
G 
หญ่ถอนใจอ่อน
D 
ล้า
A/C# 
Bm 
  เพราะว่าชะตามันเกินไขว่
Em 
คว้า
 
  
A 
ฟ้าไม่เคยเห็นใจ

D 
อยู่ใต้
F#m 
ฟ้าใต้หล้าเดียว
Bm 
กัน
 
แต่เห
A 
มือนว่าเราต่าง
G 
กันเหลือเกิน
 
บางทีก็แอบน้อยใ
Em 
A 
D 
ไม่รู้
F#m 
ฟ้ามีตาอยู่ไ
Bm 
หม
A 
แม้ว่านานเท่าไ
G 
หร่
 
จะ
Em 
อดทนรอ 
 
ไม่
A 
ขอให้ใครเห็นใจ

Bm 
  ยังมีความห
A 
วังสักวัน
 
  หนึ่ง
G 
คนเราคงเท่า
D 
กัน
A/C# 
Bm 
  ให้ฟ้าได้
A 
รู้ว่าคนอย่าง
G 
ฉัน
 
  ไม่ยอม
A 
แพ้…

INSTRU | D F#m | Bm | Em | A |
INSTRU | D F#m | Bm | Em | A |

Bm 
  มองดูท้อง
A 
ฟ้านภา
 
  กว้างใ
G 
หญ่ข้างบนภู
D 
ผา
A/C# 
Bm 
  สักวันจะ
A 
ปีนขึ้นไปไขว่ค
G 
ว้า
 
  
A 
คนเราต้องเท่ากัน

Eb 
อยู่ใต้
Gm 
ฟ้าใต้หล้าเดียว
Cm 
กัน
 
แต่เห
Bb 
มือนว่าเราต่าง
Ab 
กันเหลือเกิน
 
บางทีก็แอบน้อย
Fm 
ใจ  
Bb 
Eb 
ไม่รู้
Gm 
ฟ้ามีตาอยู่ไ
Cm 
หม
Bb 
แม้ว่านานเท่าไ
Ab 
หร่
 
จะ
Fm 
อดทนรอ 
 
ไม่
Bb 
ขอให้ใครเห็น
Ab 
ใจ
 
จะ
Bb 
อดทนรอ 
 
สักวันจะปีนขึ้
Eb 
นไป..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ใต้หล้า


วันที่ชีวิตเดินทางมาถึงทางตันของมัน
หัวใจมันสั่น ยังคงรอความหวังที่ปลายอุโมงค์
วันที่ปัญหาถาโถมเข้ามาจนเราเศร้าโศก
เหมือนว่าทั้งโลก รอวันที่ตัวฉันล้มลงไปกอง

มองดูท้องฟ้านภากว้างใหญ่เกินจะไขว่คว้า
หรือว่าเป็นคำบัญชาจากฟ้า ใยจึงมาแกล้งกัน

อยู่ใต้ฟ้าใต้หล้าเดียวกัน
แต่เหมือนว่าเราต่างกันเหลือเกิน
บางทีก็แอบน้อยใจ
ไม่รู้ฟ้ามีตาอยู่ไหม แม้ว่านานเท่าไหร่
จะอดทนรอ ไม่ขอให้ใครเห็นใจ

มีมือมีขา มีสองตาเหมือนกันทุกอย่าง
แต่เหมือนมีบางอย่าง ทำให้เราไม่เท่าเทียมกันสักที
มีเพียงปัญญาแต่วาสนานั้นดันไม่มี
แต่ก็ยังดี เดินไปต่อไม่ท้อเพราะยังมีแรง

มองดูท้องฟ้านภากว้างใหญ่ถอนใจอ่อนล้า
เพราะว่าชะตามันเกินไขว่คว้า ฟ้าไม่เคยเห็นใจ

อยู่ใต้ฟ้าใต้หล้าเดียวกัน
แต่เหมือนว่าเราต่างกันเหลือเกิน
บางทีก็แอบน้อยใจ
ไม่รู้ฟ้ามีตาอยู่ไหม แม้ว่านานเท่าไหร่
จะอดทนรอ ไม่ขอให้ใครเห็นใจ

ยังมีความหวังสักวันหนึ่งคนเราคงเท่ากัน
ให้ฟ้าได้รู้ว่าคนอย่างฉัน ไม่ยอมแพ้

( ดนตรี )

มองดูท้องฟ้านภากว้างใหญ่ข้างบนภูผา
สักวันจะปีนขึ้นไปไขว่คว้า คนเราต้องเท่ากัน

อยู่ใต้ฟ้าใต้หล้าเดียวกัน
แต่เหมือนว่าเราต่างกันเหลือเกิน
บางทีก็แอบน้อยใจ
ไม่รู้ฟ้ามีตาอยู่ไหม แม้ว่านานเท่าไหร่
จะอดทนรอ ไม่ขอให้ใครเห็นใจ

จะอดทนรอ สักวันจะปีนขึ้นไป

มิวสิควิดีโอ ใต้หล้า TaitosmitH (ไททศมิตร)

เพลง : ใต้หล้า
ศิลปิน : TaitosmitH (ไททศมิตร)
เรียบเรียง : TaitosmitH, ปัณฑพล ประสารราชกิจ
ติดต่องานแสดง : 086-669-6099
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend