คอร์ดเพลง อย่า เต๊ะ ตระกูลตอ

  
Text   
คอร์ดเพลง อย่า เต๊ะ ตระกูลตอ

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : เต๊ะ ตระกูลตอ
เนื้อร้อง/ทำนอง : เต๊ะ ตระกูลตอ
คอร์ด : G,Em,C,D


INTRO | G | Em | C | D | G |

 
บ่จำเ
G 
ป็นว่าสิคบกันมา
 
เวลาสิโ
Em 
ดน..ปานใด๋
 
คั่นฮักเ
Am 
ดียวแบบบ่หลายใจ
 
คงคบกันไ
D 
ปจนว่าแก่เฒ่า
 
เรื่องจ
G 
ริงยิ่งกว่าในนิยาย
 
แต่เรื่องในนิ
Em 
ยายบ่เท่าเรื่องของเฮา
 
ประวัติ
Am 
ศาสตร์ต้องจดจื่อเอา
 
เรื่องฮักสองเ
D 
ฮาตราบฟ้าดินสลาย

 
อ้ายมีเ
C 
รื่องอยากสิ
D 
ขอ 
 
ผู้สา
G 
วอ้าย 
 
 
Em 
 
อยากให้น้
C 
องเฮ็ดไห้ 
 
สิได้
D 
บ่..

 
อย่าเซาซี้ห
G 
ลาย 
 
อย่างี่เง่า
Em 
หลาย
 
อย่าขี้ดื้อห
C 
ลาย 
 
อย่าเคียดง่ายเข้าใ
D 
จบ่
 
อย่างอแงห
G 
ลาย 
 
อย่าเอาแต่ใ
Em 
จเถาะ
 
อย่ามึน
Am 
ฮู้บ่ 
 
อย่าไปเ
D 
ลาะ 
 
อย่าเปลี่ยนไ
G 

 
บ่จำเ
G 
ป็นว่าสิฮักกันมา 
 
เวลากี่
Em 
วัน 
 
กี่ปี
 
เพียงแ
C 
ค่วินาทีนี้ 
 
เป็นแฟนที่
D 
ดีให้ดีที่สุด
 
ตั้งแต่
G 
วันแรกเฮาคบกัน
 
จนฮอดวัน
Em 
นี้ช่างมีความสุข
 
น้องคือ
Am 
แม่ของลูก 
 
ของอ้
D 
ายในอนาคต

 
อ้ายมีเ
C 
รื่องอยากสิ
D 
ขอ 
 
ผู้สา
G 
วอ้าย 
 
 
Em 
 
อยากให้น้
C 
องเฮ็ดไห้ 
 
สิได้
D 
บ่.. 
 
น้อ..

 
อย่าเซาซี้ห
G 
ลาย 
 
อย่างี่เง่า
Em 
หลาย
 
อย่าขี้ดื้อห
C 
ลาย 
 
อย่าเคียดง่ายเข้าใ
D 
จบ่
 
อย่างอแงห
G 
ลาย 
 
อย่าเอาแต่ใ
Em 
จเถาะ
 
อย่ามึน
Am 
ฮู้บ่ 
 
อย่าไปเ
D 
ลาะ 
 
อย่าเปลี่ยนไ
G 

 
เข้าใ
G 
จบ้อ.. โอ โฮ  
Em 
โอ..
 
โอ โฮ โอ.. โฮ โอ โอ..
 
 
โอ โฮ โอ.. โอ โฮ  
C 
โอ โฮ โอ..
 
โฮ โอ.. โฮ โอ.. โอเค
D 
บ้อ
 
ฮัก
G 
กันเนอะ.. นอ นอ  
Em 
นอ..
 
นอ นอ นอ.. นอ นอ นอ..
 
 
นอ นอ นอ.. นอ นอ  
C 
นอ..
 
โฮ โอ โฮ โอ.. โอเค
D 
น้อ.. 
 
ฮู้..

 
อย่าเซาซี้ห
G 
ลาย 
 
อย่างี่เง่า
Em 
หลาย
 
อย่าขี้ดื้อห
C 
ลาย 
 
อย่าเคียดง่ายเข้าใ
D 
จบ่
 
อย่างอแงห
G 
ลาย 
 
อย่าเอาแต่ใ
Em 
จเถาะ
 
อย่ามึน
Am 
ฮู้บ่ 
 
อย่าไปเ
D 
ลาะ 
 
อย่าเปลี่ยนไ
G 

 
อย่าเซาฮัก
Am 
อ้ายอย่ามีใ
D 
หม่.. 
 
เข้าใจ
G 
บ่..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อย่า


บ่จำเป็นว่าสิคบกันมา
เวลาสิโดน..ปานใด๋
คั่นฮักเดียวแบบบ่หลายใจ
คงคบกันไปจนว่าแก่เฒ่า
เรื่องจริงยิ่งกว่าในนิยาย
แต่เรื่องในนิยายบ่เท่าเรื่องของเฮา
ประวัติศาสตร์ต้องจดจื่อเอา
เรื่องฮักสองเฮาตราบฟ้าดินสลาย

อ้ายมีเรื่องอยากสิขอ ผู้สาวอ้าย
อยากให้น้องเฮ็ดไห้ สิได้บ่..

อย่าเซาซี้หลาย อย่างี่เง่าหลาย
อย่าขี้ดื้อหลาย อย่าเคียดง่ายเข้าใจบ่
อย่างอแงหลาย อย่าเอาแต่ใจเถาะ
อย่ามึนฮู้บ่ อย่าไปเลาะ อย่าเปลี่ยนไป

บ่จำเป็นว่าสิฮักกันมา เวลากี่วัน กี่ปี
เพียงแค่วินาทีนี้ เป็นแฟนที่ดีให้ดีที่สุด
ตั้งแต่วันแรกเฮาคบกัน
จนฮอดวันนี้ช่างมีความสุข
น้องคือแม่ของลูก ของอ้ายในอนาคต

อ้ายมีเรื่องอยากสิขอ ผู้สาวอ้าย
อยากให้น้องเฮ็ดไห้ สิได้บ่.. น้อ..

อย่าเซาซี้หลาย อย่างี่เง่าหลาย
อย่าขี้ดื้อหลาย อย่าเคียดง่ายเข้าใจบ่
อย่างอแงหลาย อย่าเอาแต่ใจเถาะ
อย่ามึนฮู้บ่ อย่าไปเลาะ อย่าเปลี่ยนไป

เข้าใจบ้อ.. โอ โฮ โอ..
โอ โฮ โอ.. โฮ โอ โอ..
โอ โฮ โอ.. โอ โฮ โอ โฮ โอ..
โฮ โอ.. โฮ โอ.. โอเคบ้อ
ฮักกันเนอะ.. นอ นอ นอ..
นอ นอ นอ.. นอ นอ นอ..
นอ นอ นอ.. นอ นอ นอ..
โฮ โอ โฮ โอ.. โอเคน้อ.. ฮู้..

อย่าเซาซี้หลาย อย่างี่เง่าหลาย
อย่าขี้ดื้อหลาย อย่าเคียดง่ายเข้าใจบ่
อย่างอแงหลาย อย่าเอาแต่ใจเถาะ
อย่ามึนฮู้บ่ อย่าไปเลาะ อย่าเปลี่ยนไป

อย่าเซาฮักอ้ายอย่ามีใหม่.. เข้าใจบ่..

มิวสิควิดีโอ อย่า เต๊ะ ตระกูลตอ

เพลง : อย่า
ศิลปิน : เต๊ะ ตระกูลตอ
เรียบเรียง : พงพัฒน์ ชมภูวิเศษ
ติดต่องานแสดง : 098-203-7796, 084-291-6669
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend