คอร์ดเพลง ພໍ່ແມ່ອ້າຍຖາມຫາ (พ่อแม่อ้ายถามหา) – Sophana, Bigyai ແບກື, T’Jame Uno, Gx2

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ພໍ່ແມ່ອ້າຍຖາມຫາ (พ่อแม่อ้ายถามหา) คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Ab | Eb/G | Fm | Eb | ( 2 Times )

Ab 
  พ่อแม่อ้ายถาม
Eb/G 
หา..
 
  ว่าผู้หญิงคน
Fm 
นั้น 
 
ไปไสแล้ว
Eb 
นา
Ab 
  ตอนนี้กะยามไฮ่ยา
Eb/G 
มนา
 
  กะอยากได้
Fm 
เจ้าฮันล่ะ 
 
มาช่วย
Eb 
งาน

 
เวียกเฮือนเวียก
Ab 
ซาน 
 
อยู่บ้านมันโคตร
Eb/G 
หลาย
 
อ้ายผู้เดียวมันคง
Fm 
ตาย 
 
ได้เจ้ามาคงส่ำ
Eb 
บาย
 
ครอบครัวของ
Ab 
อ้าย 
 
เงินคำบ่ค่อย
Eb/G 
หลาย
 
ฮักอ้ายแล้วบ่ต้อง
Fm 
อาย 
 
จะบ่ให้เจ้าอด
Eb 
ตาย

 
แต่ว่าตอน
Ab 
นี้ 
 
อ้ายอยากได้บั
Eb/G 
งอร
 
แต่ก็กลัวทางฝั่ง
Fm 
น้อง 
 
นั้นยังบ่โอ
Eb 
เค
 
แต่ว่าอ้ายคน
Ab 
นี้ 
 
บ่ได้แม่นคนโ
Eb/G 
ลเล
 
แม่อ้ายคิดฮอดเด้อ Ba
Fm 
by 
 
แต่ว่าน้อง
Eb 
ฮู้บ่

 
พ่อแม่อ้ายบอก
Ab 
ว่า
 
อยากได้น้องนางมาเป็นลูก
Eb/G 
ใภ้
 
บ่ลุ บ่เก่ง อิหยังกะ
Fm 
ได้
 
ละเพียงอยากให้น้อง ละเป็นใภ้แม่
Eb 
เฮา
 
ถ้าเจ้าตก
Ab 
ลง 
 
พ่ออ้ายพร้อมจัดรำวงเพื่อ
Eb/G 
เจ้า
 
พร้อมจัดงานแต่ง ละความฮักสอง
Fm 
เฮา
 
อ้ายมีแต่ถ่า ละคำตอบจาก
Eb 
เจ้า

 
แต่แม่น้องบอก
Ab 
ว่า 
 
อ้ายบ่รวยบ่มีรถ
Eb/G 
ใหญ่
 
คบกับเจ้าคงบ่
Fm 
ได้ 
 
ย่านเจ้ากินแต่
Eb 
เกลือ
 
พ่อน้องบอก
Ab 
ว่า อ้ายบ่รวย บ่มีร
Eb/G 
ถหรู
 
คบกับอ้ายไผก
Fm 
ะฮู้ 
 
ว่าอ้ายมันจนอิ
Eb 
หลี

INSTRU | Ab |

Ab 
  อ้ายกะฮู้ว่าอ้ายมันจน
Eb/G 
  อ้ายฮักแท้เด้อน้องหน้ามนต์
Fm 
  บ่ต้องย่านว่าจะเสียใจ
Eb 
เพียงแต่คบกับอ้าย
 
จะบ่ให้เจ้ามันต้องเหยียบตม
 

Ab 
  ผู้สาวอื่นนั้นบ่ได้วน
Eb/G 
  เชื่อใจอ้ายเลยน้องหน้ามนต์
Fm 
  อ้ายเว้าแท้บ่มีโลเล
Eb 
แต่พ่อแม่ของเจ้านี้บ่โอเค 
 
อ้ายกะยังงงๆ

Ab 
  อยากให้น้องแก้มแดงอธิบาย
Eb/G 
  ให้พ่อแม่เจ้าฟังว่าอ้ายฮักเจ้าหลาย
Fm 
  ถ้านายอ้ายมันจนแต่ว่าเจ้าบ่ต้องอาย
Eb 
  ถ้าเจ้าอยากได้อิหยัง 
 
อ้ายกะให้เจ้าได้

Ab 
  เพียงเจ้าบอกมาว่าต้องการอิหยัง
Eb/G 
  อ้ายกะหาให้เจ้าได้ตามสมใจหวัง
Fm 
  และมีอ้ายผุเดียว 
 
และบ่มีหลับหลัง
Eb 
  อ้ายขอสัญญาสิบ่เฮ็ดให้ผิดหวัง

 
พ่อแม่อ้ายบอก
Ab 
ว่า
 
อยากได้น้องนางมาเป็นลูก
Eb/G 
ใภ้
 
บ่ลุ บ่เก่ง อิหยังกะ
Fm 
ได้
 
ละเพียงอยากให้น้อง ละเป็นใภ้แม่
Eb 
เฮา
 
ถ้าเจ้าตก
Ab 
ลง 
 
พ่ออ้ายพร้อมจัดรำวงเพื่อ
Eb/G 
เจ้า
 
พร้อมจัดงานแต่ง ละความฮักสอง
Fm 
เฮา
 
อ้ายมีแต่ถ่า ละคำตอบจาก
Eb 
เจ้า

 
แต่แม่น้องบอก
Ab 
ว่า 
 
อ้ายบ่รวยบ่มีรถ
Eb/G 
ใหญ่
 
คบกับเจ้าคงบ่
Fm 
ได้ 
 
ย่านเจ้ากินแต่
Eb 
เกลือ
 
พ่อน้องบอก
Ab 
ว่า อ้ายบ่รวย บ่มีร
Eb/G 
ถหรู
 
คบกับอ้ายไผก
Fm 
ะฮู้ 
 
ว่าอ้ายมันจนอิ
Eb 
หลี

Ab 
  คำคมผมอาจจะบ่เฉียบ
Eb/G 
  แต่ว่าบักเขียบมันคือหน้อยหน่า
Fm 
  ผมนี้บ่มีดอกซุปเปอร์คาร์
Eb 
  เพราะผมนั้นมีแต่ไฮ่มีแต่นา
Ab 
  ถ้าคบกับอ้ายจะบ่ให้มีน้ำตา
Eb/G 
  มีแต่อ้ายสิพาน้องไปไถนา
Fm 
  ไปหาใส่ม่องไปหาจับ
Eb 
ปลา อ๊ะ อา.. อ๊ะ

Ab 
อ๊ะ.. อะ.. อา จะมีเพียง
Eb/G 
เจ้าตลอดไป
Fm 
อ๊ะ..อะ..อา 
 
จะบ่เฮ็ดให้
Eb 
เจ้านั้นเสียใจ
Ab 
อ๊ะ..อะ…อา 
 
อยากให้พ่อแม่
Eb/G 
น้องนั้นเห็นใจ
Fm 
อ๊ะ..อะ…อา 
 
เพราะว่
Eb 
าผมนั้นโคตรใหญ่ 
 
แฮ่

 
พ่อแม่ผมบอก
Ab 
ว่า
 
อยากได้น้องนางมาเป็นลูก
Eb/G 
ใภ้
 
บ่ลุ บ่เก่ง อิหยังกะ
Fm 
ได้
 
ละเพียงอยากให้น้อง ละเป็นใภ้แม่
Eb 
เฮา
 
ถ้าเจ้าตก
Ab 
ลง 
 
พ่อผมพร้อมจัดรำวงเพื่อ
Eb/G 
เจ้า
 
พร้อมจัดงานแต่ง ละความฮักสอง
Fm 
เฮา
 
อ้ายมีแต่ถ่า ละคำตอบจาก
Eb 
เจ้า

 
แต่แม่น้องบอก
Ab 
ว่า 
 
อ้ายบ่รวยบ่มีรถ
Eb/G 
ใหญ่
 
คบกับเจ้าคงบ่
Fm 
ได้ 
 
ย่านเจ้ากินแต่
Eb 
เกลือ
 
พ่อน้องบอก
Ab 
ว่า อ้ายบ่รวย บ่มีร
Eb/G 
ถหรู
 
คบกับอ้ายไผก
Fm 
ะฮู้ 
 
ว่าอ้ายมันจนอิ
Eb 
หลี

OUTRO | Ab |


พ่อแม่อ้ายถามหา..
ว่าผู้หญิงคนนั้น ไปไสแล้วนา
ตอนนี้กะยามไฮ่ยามนา
กะอยากได้เจ้าฮันล่ะ มาช่วยงาน

เวียกเฮือนเวียกซาน อยู่บ้านมันโคตรหลาย
อ้ายผู้เดียวมันคงตาย ได้เจ้ามาคงส่ำบาย
ครอบครัวของอ้าย เงินคำบ่ค่อยหลาย
ฮักอ้ายแล้วบ่ต้องอาย จะบ่ให้เจ้าอดตาย

แต่ว่าตอนนี้ อ้ายอยากได้บังอร
แต่ก็กลัวทางฝั่งน้อง นั้นยังบ่โอเค
แต่ว่าอ้ายคนนี้ บ่ได้แม่นคนโลเล
แม่อ้ายคิดฮอดเด้อ Baby แต่ว่าน้องฮู้บ่

พ่อแม่อ้ายบอกว่า
อยากได้น้องนางมาเป็นลูกใภ้
บ่ลุ บ่เก่ง อิหยังกะได้
ละเพียงอยากให้น้อง ละเป็นใภ้แม่เฮา
ถ้าเจ้าตกลง พ่ออ้ายพร้อมจัดรำวงเพื่อเจ้า
พร้อมจัดงานแต่ง ละความฮักสองเฮา
อ้ายมีแต่ถ่า ละคำตอบจากเจ้า

แต่แม่น้องบอกว่า อ้ายบ่รวยบ่มีรถใหญ่
คบกับเจ้าคงบ่ได้ ย่านเจ้ากินแต่เกลือ
พ่อน้องบอกว่า อ้ายบ่รวย บ่มีรถหรู
คบกับอ้ายไผกะฮู้ ว่าอ้ายมันจนอิหลี

( ดนตรี )

อ้ายกะฮู้ว่าอ้ายมันจน
อ้ายฮักแท้เด้อน้องหน้ามนต์
บ่ต้องย่านว่าจะเสียใจ
เพียงแต่คบกับอ้าย
จะบ่ให้เจ้ามันต้องเหยียบตม[]

ผู้สาวอื่นนั้นบ่ได้วน
เชื่อใจอ้ายเลยน้องหน้ามนต์
อ้ายเว้าแท้บ่มีโลเล
แต่พ่อแม่ของเจ้านี้บ่โอเค อ้ายกะยังงงๆ

อยากให้น้องแก้มแดงอธิบาย
ให้พ่อแม่เจ้าฟังว่าอ้ายฮักเจ้าหลาย
ถ้านายอ้ายมันจนแต่ว่าเจ้าบ่ต้องอาย
ถ้าเจ้าอยากได้อิหยัง อ้ายกะให้เจ้าได้

เพียงเจ้าบอกมาว่าต้องการอิหยัง
อ้ายกะหาให้เจ้าได้ตามสมใจหวัง
และมีอ้ายผุเดียว และบ่มีหลับหลัง
อ้ายขอสัญญาสิบ่เฮ็ดให้ผิดหวัง

พ่อแม่อ้ายบอกว่า
อยากได้น้องนางมาเป็นลูกใภ้
บ่ลุ บ่เก่ง อิหยังกะได้
ละเพียงอยากให้น้อง ละเป็นใภ้แม่เฮา
ถ้าเจ้าตกลง พ่ออ้ายพร้อมจัดรำวงเพื่อเจ้า
พร้อมจัดงานแต่ง ละความฮักสองเฮา
อ้ายมีแต่ถ่า ละคำตอบจากเจ้า

แต่แม่น้องบอกว่า อ้ายบ่รวยบ่มีรถใหญ่
คบกับเจ้าคงบ่ได้ ย่านเจ้ากินแต่เกลือ
พ่อน้องบอกว่า อ้ายบ่รวย บ่มีรถหรู
คบกับอ้ายไผกะฮู้ ว่าอ้ายมันจนอิหลี

คำคมผมอาจจะบ่เฉียบ
แต่ว่าบักเขียบมันคือหน้อยหน่า
ผมนี้บ่มีดอกซุปเปอร์คาร์
เพราะผมนั้นมีแต่ไฮ่มีแต่นา
ถ้าคบกับอ้ายจะบ่ให้มีน้ำตา
มีแต่อ้ายสิพาน้องไปไถนา
ไปหาใส่ม่องไปหาจับปลา อ๊ะ อา.. อ๊ะ

อ๊ะ.. อะ.. อา จะมีเพียงเจ้าตลอดไป
อ๊ะ..อะ..อา จะบ่เฮ็ดให้เจ้านั้นเสียใจ
อ๊ะ..อะ…อา อยากให้พ่อแม่น้องนั้นเห็นใจ
อ๊ะ..อะ…อา เพราะว่าผมนั้นโคตรใหญ่ แฮ่

พ่อแม่ผมบอกว่า
อยากได้น้องนางมาเป็นลูกใภ้
บ่ลุ บ่เก่ง อิหยังกะได้
ละเพียงอยากให้น้อง ละเป็นใภ้แม่เฮา
ถ้าเจ้าตกลง พ่อผมพร้อมจัดรำวงเพื่อเจ้า
พร้อมจัดงานแต่ง ละความฮักสองเฮา
อ้ายมีแต่ถ่า ละคำตอบจากเจ้า

แต่แม่น้องบอกว่า อ้ายบ่รวยบ่มีรถใหญ่
คบกับเจ้าคงบ่ได้ ย่านเจ้ากินแต่เกลือ
พ่อน้องบอกว่า อ้ายบ่รวย บ่มีรถหรู
คบกับอ้ายไผกะฮู้ ว่าอ้ายมันจนอิหลี


รูปภาพคอร์ด ພໍ່ແມ່ອ້າຍຖາມຫາ (พ่อแม่อ้ายถามหา) – Sophana, Bigyai ແບກື, T’Jame Uno, Gx2

คอร์ดเพลง ພໍ່ແມ່ອ້າຍຖາມຫາ (พ่อแม่อ้ายถามหา) - Sophana, Bigyai ແບກື, T’Jame Uno, Gx2

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ພໍ່ແມ່ອ້າຍຖາມຫາ (พ่อแม่อ้ายถามหา) (คอร์ด)

Lyrics by : Sophana, Heo vvk, T’Jame Uno, Gx2, Bigyai
Contact: line : Sophana 245
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend