Gx2

คอร์ดเพลง ຢ່າມາລໍ້ລົມ (อย่ามาล้อลม) SOPHANA x Nutdao x Mild & Mint x GX2

คอร์ดเพลง ຢ່າມາລໍ້ລົມ (อย่ามาล้อลม) เนื้อเพลง ຢ່າມາລໍ້ລ

คอร์ดเพลง ຢ່າມາລໍ້ລົມ (อย่ามาล้อลม) SOPHANA x Nutdao x Mild & Mint x GX2 Read More »

คอร์ดเพลง เป็นหยังต้องเป็นเขา (ເປັນຫຍັງຕ້ອງເປັນເຂົາ) GX2 ft. T’Jame Uno

คอร์ดเพลง : เป็นหยังต้องเป็นเขา (ເປັນຫຍັງຕ້ອງເປັນເຂົາ)

คอร์ดเพลง เป็นหยังต้องเป็นเขา (ເປັນຫຍັງຕ້ອງເປັນເຂົາ) GX2 ft. T’Jame Uno Read More »

คอร์ดเพลง จังแม่นว่างามกะด้อ (ຈັງແມ່ນວ່າງາມກະດໍ້) – Gx2

คอร์ดเพลง : จังแม่นว่างามกะด้อ (ຈັງແມ່ນວ່າງາມກະດໍ້) Gx2

คอร์ดเพลง จังแม่นว่างามกะด้อ (ຈັງແມ່ນວ່າງາມກະດໍ້) – Gx2 Read More »

คอร์ดเพลง ผู้บ่าวมือสอง (ຜູ້ບ່າວມືສອງ) – SOPHANA, P.A.P BEATBAND, T’JAME UNO, GX2

คอร์ดเพลง : ผู้บ่าวมือสอง (ຜູ້ບ່າວມືສອງ) SOPHANA x P.A.

คอร์ดเพลง ผู้บ่าวมือสอง (ຜູ້ບ່າວມືສອງ) – SOPHANA, P.A.P BEATBAND, T’JAME UNO, GX2 Read More »

คอร์ดเพลง ພໍ່ແມ່ອ້າຍຖາມຫາ (พ่อแม่อ้ายถามหา) – Sophana, Bigyai ແບກື, T’Jame Uno, Gx2

คอร์ดเพลง : ພໍ່ແມ່ອ້າຍຖາມຫາ (พ่อแม่อ้ายถามหา) Sophana,

คอร์ดเพลง ພໍ່ແມ່ອ້າຍຖາມຫາ (พ่อแม่อ้ายถามหา) – Sophana, Bigyai ແບກື, T’Jame Uno, Gx2 Read More »