หน้าแรก » Labanoon (ลาบานูน) » คอร์ดเพลง หนักใจ – Labanoon (ลาบานูน)

คอร์ดเพลง หนักใจ – Labanoon (ลาบานูน)

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง

INTRO | G | C | Am | Em | G |

มองดูเธอในวันนี้ 
 
 
รู้ว่าไม่เหมือนเก่า 
 
แววตา
เธอเงียบเหงา ไม่เหมือ
นเคย
แม้ว่าเธอไม่บอกกัน 
 
 
แม้ว่าเธอไม่พูดเลย 
 
แต่ที่เ
ธอนิ่งเฉย มันฟ้
องใจเธอ
 
มีความ
Am 
ลับ ใน
Em 
หัวใจ ปิด
ไว้เธอ
ไม่บอก 
 
 
Dm 
ฉันดูออก ว่าเ
ธอกำลังรักใคร

 
* อย่าเก็บมัน
ไว้เลย
Em 
รู้ว่าเธอ
Am 
หนักใจ 
 
ยิ่ง
นานเท่าไหร่ ยิ่ง
ทรมาน
 
อย่าเก็บเอา
ไว้เลย
Em 
คำร่ำลา
Am 
ที่เธอต้องการ 
 
ไม่
รักไม่ต้องสง
สาร พูดมันออก
มา  
 
 

แม้ครั้งนี้ต้องเจ็บใจ 
 
 
ฉันคงต้องยินยอม
 
ต้อง
ทำใจให้พร้อม ยอม
รับมัน
เธอมีใครหนักใจย่าหลอกฉัน เ
ธอจะไปให้พูดกัน 
 
นึ่งคำเพียงเท่านั้น 
 
 
แค่นี้ก็พอ

 
 
** คน
Am 
คนนั้นคง
Em 
เฝ้าหนักใจ ให้เ
ธอจงรี
บไป
Dm 
ฉันเข้าใจ เ
ธอไม่รักกัน

( * )

INSTRU | C | C | C | G | ( 2 Times )

 
( ** , * , * )

 
หากจะ
ไป ให้
พูดมันออก
มา

เนื้อเพลง
มองดูเธอในวันนี้ รู้ว่าไม่เหมือนเก่า
แววตาเธอเงียบเหงา ไม่เหมือนเคย
แม้ว่าเธอไม่บอกกัน แม้ว่าเธอไม่พูดเลย
แต่ที่เธอนิ่งเฉย มันฟ้องใจเธอ

มีความลับในหัวใจ ปิดไว้เธอไม่บอก
ฉันดูออก ว่าเธอกำลังรักใคร

* อย่าเก็บมันไว้เลย รู้ว่าเธอหนักใจ
ยิ่งนานเท่าไหร่ ยิ่งทรมาน
อย่าเก็บเอาไว้เลย คำร่ำลาที่เธอต้องการ
ไม่รักไม่ต้องสงสาร พูดมันออกมา


แม้ครั้งนี้ต้องเจ็บใจ ฉันคงต้องยินยอม
ต้องทำใจให้พร้อม ยอมรับมัน


เธอมีใครหนักใจย่าหลอกฉัน เธอจะไปให้พูดกัน
หนึ่งคำเพียงเท่านั้น แค่นี้ก็พอ


** คนๆนั้นคงเฝ้าหนักใจ ให้เธอจงรีบไป
ฉันเข้าใจ เธอไม่รักกัน


( * )


( **, *, * )


หากจะไป ให้พูดมันออกมา
คอร์ด หนักใจ ศิลปิน Labanoon (ลาบานูน)
Labanoon - ลาบานูน - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :