หน้าแรก » Labanoon (ลาบานูน) » คอร์ดเพลง 191 – Labanoon (ลาบานูน)

คอร์ดเพลง 191 – Labanoon (ลาบานูน)

คอร์ดเพลง 191
ศิลปิน Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง

คีย์คอร์ดเพลง 191 คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Am | Am | Dm | Dm |
INTRO | G | G | Am | Am G |

Am 
ขออภัยวันนี้ที่ผมโทร
Dm 
มารบกวน
Am 
เพราะผมมีเหตุร้ายเหตุด่วนต้อง
Dm 
ขอแจ้งความ
 
ผมสิ้น
ไร้หนทาง 
 
ฝากหมวดช่วยติด
Am 
ตามให้ที

Am 
ผมโดนคนหนึ่งคนขโมยสิ่ง
Dm 
ของสำคัญ
Am 
ของสำคัญสิ่งนั้นก็คือใจ
Dm 
ผมคนนี้
 
ได้แล้ว
หายทันทีฝากคุณพี่ช่วย
Am 
ทีล่ะกัน

 
* รูปร่าง
พอดีคิ้วดกดำหน้าตา
งาม
 
เธอชอบพู
Dm 
ดคำหนึ่งคำ 
 
พูดซ้ำซ้ำว่า
รัก

 
** จับเธอด้
วยหมวดช่วยจับหน่อย
 
อย่าปล่อยให้
เธอลอยนวล
 
อย่าให้เธอเที่ยว
ไปก่อกวนฉกดวงใจของ
ใครต่อใคร
 
จับเธอแ
ล้วหมวดช่วยส่งข่าวจะเอาของ
กลางกลับมา
 
คนใจร้ายหนีไ
ปไม่ลา 
 
หมวดช่วยค้นหาเ
ธอให้ที

Am 
ผมไม่คิดไม่ฝันว่าเธอจะ
Dm 
ทำกันได้
Am 
เพราะรักเธอจึงหลงไว้ใจเลยเ
Dm 
ป็นอย่างนี้
 
เห็นหน้า
ตาดีดีเธอไม่น่าหลอก
Am 
กันได้ลง
Am 

INSTRU | Am | Am | Dm | Dm |
INSTRU | G | G | Am | Am |
INSTRU ( 2 Times)

( *,** )

Am 
ขออภัยวันนี้ที่ผมโทร
Dm 
มารบกวน
Am 
เพราะผมมีเหตร้ายเหตุด่วนต้อง
Dm 
ขอแจ้งความ
 
ผมสิ้นไ
ร้หนทางฝาก 191  
Am 
ตามให้
ทีนะ
Am 
Am 

INSTRU | Am | Am | Dm | Dm | G | G |
INSTRU | Am | Am | Am | Am | Dm | Dm |

 
ผมสิ้นไ
ร้หนทางฝากหนึ่งเก้าหนึ่ง
Am 
ตามให้ที

OUTRO | Am |

เนื้อเพลง
ขออภัยวันนี้ที่ผมโทรมารบกวน
เพราะผมมีเหตุร้ายเหตุด่วนต้องขอแจ้งความ
ผมสิ้นไร้หนทางฝากหมวดช่วยติดตามให้ที

ผมโดนคนหนึ่งคนขโมยสิ่งของสำคัญ
ของสำคัญสิ่งนั้นก็คือใจผมคนนี้
ได้แล้วหายทันทีฝากคุณพี่ช่วยทีล่ะกัน

*รูปร่างพอดีคิ้วดกดำหน้าตางาม
เธอชอบพูดคำหนึ่งคำ พูดซ้ำซ้ำว่ารัก

** จับเธอด้วยหมวดช่วยจับหน่อย
อย่าปล่อยให้เธอลอยนวล
อย่าให้เธอเที่ยวไปก่อกวน
ฉกดวงใจของใครต่อใคร
จับเธอแล้วหมวดช่วยส่งข่าว
จะเอาของกลางกลับมา
คนใจร้ายหนีไปไม่ลา
หมวดช่วยค้นหาเธอให้ที

ผมไม่คิดไม่ฝันว่าเธอจะทำกันได้
เพราะรักเธอจึงหลงไว้ใจเลยเป็นอย่างนี้
เห็นหน้าตาดีดีเธอไม่น่าหลอกกันได้ลง

ดนตรี

( *,** )

ขออภัยวันนี้ที่ผมโทรมารบกวน
เพราะผมมีเหตร้ายเหตุด่วนต้องขอแจ้งความ
ผมสิ้นไร้หนทางฝากหนึ่งเก้าหนึ่งตามให้ทีนะ

ดนตรี

ผมสิ้นไร้หนทางฝากหนึ่งเก้าหนึ่งตามให้ที
191
คำร้อง : สุวัฒน์ ตั้งศรีพงศ์ , ลาบานูน
ทำนอง : ลาบานูน
สังกัด : MUSIC BUGS
ลาบานูน Labanoon - คอร์ด เนื้อเพลง

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา