คอร์ดเพลง คำต้องห้าม – Labanoon (ลาบานูน)

  
Text   

คอร์ดเพลง คำต้องห้าม
ศิลปิน ลาบานูน (Labanoon)
เพลงสตริง

คีย์คอร์ดเพลง คำต้องห้าม สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Em | C | Am | B |

 
สุดท้ายก็เ
Em 
ลิกกัน และฉันไม่
Bm 
เหลือใคร
 
ครึ่งชี
Am 
วิตหายไปแค่
D 
ค่ำคืน 
 
จากคน
G 
รักฉันกลายเป็นคน
Em 
อื่น ที่เธอคงไ
B 
ม่อยากจำ 

 
* ความ
Am 
รู้สึกดีดี จาก
Em 
นี้ต้องเก็บไว้ 
 
รักที่
Am 
อยู่ในใจ มันก
D 
ลายเป็นคำต้องห้าม

 
** หมดสิทธิ์จะพูดว่ารักเธ
G 
อ 
 
จากนี้
Em 
ไปเราไม่ใช่คนรัก
Bm 
กัน 
 
ไม่มี
C 
วันเหมือ
D 
นเคย ต่อให้ใจ
G 
ยังรัก 
 
เธอคง
Em 
มองว่ามันไม่มีค่า
Bm 
เลย 
 
กับเ
C 
ธอฉันเป็
D 
นคนอื่น
Em 
แล้ว

 
ลมหายใจ
Em 
ยังมี วันนี้ยัง
Bm 
ไม่ตาย
 
แต่จะอ
Am 
ยู่เพื่อใครไม่รู้
D 
เลย 
 
อยากกลับไ
G 
ปรักกันเหมือน
Em 
ที่เคย 
 
คงทำได้เ
B 
พียงในฝัน

( *, ** )

INSTRU | Em | C | Am | B |
INSTRU | Em | C | Am | B |
INSTRU | Am | Em | Am | D |
(มันเปลี่ยนอะไรไม่ได้) 

 
หมดสิทธิ์จะพูดว่ารั
G 
กเธอ 
 
จากนี้ไ
Em 
ปเราไม่ใช่คนรักกั
Bm 
น 
 
ไม่มี
C 
วันเหมือนเ
D 
คย ต่อให้ใ
G 
จยังรัก 
 
เธอค
Em 
งมองว่าไม่มีค่าอ
Bm 
ะไรเลย
 
วัน
C 
นี้ไม่มีสิทธิ์
D 
พูดว่ารักเ
G 
ธอ 
 
จากนี้
Em 
ไปเราไม่ใช่คน
Bm 
รักกัน 
 
ได้แต่ย
C 
อมรับมั
D 
 
ต่อให้ใ
G 
จยังรัก เธอก็
Em 
คงไม่มีเยื่อใยให้กั
Bm 
บฉัน
 
เธอไ
C 
ม่รักกั
D 
นฉันเข้
Em 
าใจ 
 
ไม่มี
C 
ทางเหมือนเ
D 
ดิม ฉันเข้าใ
Em 

เนื้อเพลง คำต้องห้าม
สุดท้ายก็เลิกกัน และฉันไม่เหลือใคร
ครึ่งชีวิตหายไปแค่ข้ามคืน
จากคนรักฉัน กลายเป็นคนอื่น
ที่เธอคงไม่อยากจำ

ความรู้สึกดีดีจากนี้ต้องเก็บไว้
รักที่อยู่ในใจมันกลายเป็นคำต้องห้าม
หมดสิทธิ์จะพูดว่ารักเธอ
จากนี้ไปเราไม่ใช่คนรักกัน
ไม่มีวันเหมือนเคย ต่อให้ใจยังรัก
เธอคงมองว่ามันไม่มีค่าเลย
กับเธอฉันเป็นคนอื่นแล้ว

ลมหายใจยังมี วันนี้ยังไม่ตาย
แต่จะอยู่เพื่อใครไม่รู้เลย
อยากกลับไปรักกันเหมือนที่เคย
คงทำได้เพียงในฝัน

ความรู้สึกดีดีจากนี้ต้องเก็บไว้
รักที่อยู่ในใจมันกลายเป็นคำต้องห้าม

หมดสิทธิ์จะพูดว่ารักเธอ
จากนี้ไปเราไม่ใช่คนรักกัน
ไม่มีวันเหมือนเคย ต่อให้ใจยังรัก
เธอคงมองว่าไม่มีค่าอะไรเลย
กับเธอฉันเป็นคนอื่นแล้ว

มันเปลี่ยนอะไรไม่ได้

หมดสิทธิ์จะพูดว่ารักเธอ
จากนี้ไปเราไม่ใช่คนรักกัน
ไม่มีวันเหมือนเคย ต่อให้ใจยังรัก
เธอคงมองว่าไม่มีค่าอะไรเลย
วันนี้ไม่มีสิทธิ์พูดว่ารักเธอ

จากนี้ไปเราไม่ใช่คนรักกัน
ได้แต่ยอมรับมัน ต่อให้ใจยังรัก
เธอก็คงไม่มีเยื่อใยให้กับฉัน
เธอไม่รักกันฉันเข้าใจ
ไม่มีเธอเหมือนเดิม ฉันเข้าใจ
เพลง คำต้องห้าม (คอร์ด เนื้อเพลง)
ศิลปิน Labanoon (ลาบานูน)
Labanoon - ลาบานูน - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
8 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend