คอร์ดเพลง แฟนเก่า – Labanoon (ลาบานูน)

  
Text   
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง แฟนเก่า – Labanoon (ลาบานูน)

INTRO | Em | F# | Bm | Bm |

 
เจอหน้าเธอกี่
Em 
ครั้ง 
 
ฉันก็ยังต้อง
A 
ทน
 
ทำเหมือนไม่มีอะ
D 
ไร
 
ทั้งที่ฉันนั้นอ
Bm 
ยาก 
 
ขอร้องให้เธอเปลี่ยน
Em 
ใจ
 
ให้กลับมาเหมือน
F# 
วันที่เราเคยรัก
Bm 
กัน

 
มองหน้าเธอวัน
Em 
นี้ 
 
เธอช่างมีความ
A 
สุข
 
ไม่เหมือนตอนรักกับ
D 
ฉัน
 
เขาที่เป็นคนใ
Bm 
หม่ 
 
คงเป็นผู้ชายใน
Em 
ฝัน
 
เมื่อหมดความสำ
F# 
คัญฉันคงต้องทำ
Bm 
ใจ

 
* แค่คนที่เ
Em 
ธอหลงมาเผลอใจผูกพัน
 
ฉันเ
Bm 
ป็นได้เพียงเท่านั้นไม่มีความหมาย
 
คงต้องย
F# 
อมรับ 
 
ทำอะ
Bm 
ไรไม่ได้

 
** อยากบอกว่ายัง
Em 
รัก 
 
ยังคิดถึงเ
A 
ธอ
 
ทุกๆครั้งที่เ
D 
จอ 
 
ฉันก็อยากให้
Bm 
เข้าใจ
 
แต่มันก็เท่า
Em 
นั้น 
 
ฉันรู้ว่าส
A 
ายไป
 
เพราะว่าถึงยัง
D 
ไงเธอก็คงเลือกเ
F# 
ขา
 
ฉันคงเป็นได้
Em 
แค่แฟนเ
F# 
ก่า 
 
ที่ต้องเ
Bm 
จียมตัว

INSTRU | A | A | Bm | Bm |
INSTRU | A | A | Bm | Bm |
INSTRU | G | G | A | A |
INSTRU | Bm | Bm |

( * , ** )

 
ฉันคงเป็นได้
Em 
แค่แฟนเ
F# 
ก่า 
 
ที่ต้องเจีย
Bm 
มตัว
 
ฉันมันเป็นได้
Em 
แค่แฟนเ
F# 
ก่า 
 
ที่ต้องยังรั
Bm 
กเธอ

เนื้อเพลง
เจอหน้าเธอกี่ครั้ง ฉันก็ยังต้องทน
ทำเหมือนไม่มีอะไร
ทั้งที่ฉันนั้นอยาก ขอร้องให้เธอเปลี่ยนใจ
ให้กลับมาเหมือนวันที่เราเคยรักกัน

มองหน้าเธอวันนี้ เธอช่างมีความสุข
ไม่เหมือนตอนรักกับฉัน
เขาที่เป็นคนใหม่ คงเป็นผู้ชายในฝัน
เมื่อหมดความสำคัญฉันคงต้องทำใจ

* แค่คนที่เธอหลงมาเผลอใจผูกพัน
ฉันเป็นได้เพียงเท่านั้นไม่มีความหมาย
คงต้องยอมรับ ทำอะไรไม่ได้

** อยากบอกว่ายังรัก ยังคิดถึงเธอ
ทุกๆครั้งที่เจอฉันก็อยากให้เข้าใจ
แต่มันก็เท่านั้น ฉันรู้ว่าสายไป
เพราะว่าถึงยังไงเธอก็คงเลือกเขา
ฉันคงเป็นได้แค่แฟนเก่า ที่ต้องเจียมตัว

( ดนตรี )

( * , ** )

ฉันคงเป็นได้แค่แฟนเก่า ที่ต้องเจียมตัว
ฉันคงเป็นได้แค่แฟนเก่า ที่ต้องยังรักเธอ
คอร์ด แฟนเก่า – Labanoon (ลาบานูน)
Labanoon - ลาบานูน
8 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend