คอร์ดเพลง บันไดสีแดง – HUGO (ฮิวโก้)

  
Text   

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง บันไดสีแดง – HUGO (ฮิวโก้)


INTRO | Am | G | F | E | ( 2 Times )

 
เจ้า
Am 
นายเอ้ย 
 
เพิ่งเ
G 
คยเข้ามาที่นี่หรือเปล่า
 
ที่นี่มีค
F 
วามฝัน 
 
ที่นี่มีค
E 
วามกดดันของคนเหล่านั้น 
 
ข้างบนบัน
Am 
ไดสีแดง


 
ถ้าใครจะ
G 
มาทิ่มแทง 
 
ก็ทิ้งเงินไว้
 
ที่นี่ไม่โ
F 
หดร้าย..
E 
 
เลือกตามสบายตาม
G 
ใจ


 
* เจ้า
Am 
นายเอ้ย 
 
ต้องอะ
G 
ไรแบบไหน 
 
นายลองบอก
 
แต่ไม่มีค
F 
วามรัก 
 
และไม่มีค
E 
วามผูกพันธ์
 
สวรรค์บนนั้น มันมีแต่
Am 
ความร้อนแรง
 
ด้วยเงินรา
G 
คาไม่แพงที่นายจ่ายไหว
 
แต่ถ้าหากโ
F 
ชคร้าย..
E 
 
ก็คงต้องจ่ายด้วยชี
G 
วิต


 
ชีวิตที่
Am 
นายนั้นควรจะได้ใช้ 
 
ใช้เพื่อ
G 
คนที่นายควรได้รัก
 
หากจะใ
F 
ช้เม็ดเงินเพื่อรู้จักกับความ
E 
รัก 
 
ที่นี่คงไม่มี


 
แค่ความ
Am 
สาวที่นายได้กอดไว้ 
 
แค่ความห
G 
ลงครอบงำให้มุ่งไป
 
หากแค่
F 
นี้ที่ใจนายฝันใฝ่ 
 
บอกเลย
E 
ผมยินดีรับใช้..
 
เชิญตรงบันไดสี
Am 
แดง..
G 
  เชิญตรงบันไดสี
F 
แดง..
E 

INSTRU | Am | G | F | E | ( 4 Times ) | E |
INSTRU | Am | G | F | E |

( * )

OUTRO | Am |

เนื้อเพลง
เจ้านายเอ้ย เพิ่งเคยเข้ามาที่นี่หรือเปล่า
ที่นี่มีความฝัน ที่นี่มีความกดดันของคนเหล่านั้น
ข้างบนบันไดสีแดง


ถ้าใครจะมาทิ่มแทง ก็ทิ้งเงินไว้
ที่นี่ไม่โหดร้าย เลือกตามสบายตามใจ


เจ้านายเอ้ย ต้องอะไรแบบไหน นายลองบอก
แต่ไม่มีความรัก และไม่มีความผูกพันธ์
สวรรค์บนนั้น มันมีแต่ความร้อนแรง
ด้วยเงินราคาไม่แพงที่นายจ่ายไหว
แต่ถ้าหากโชคร้าย ก็คงต้องจ่ายด้วยชีวิต


ชีวิตที่นายนั้นควรจะได้ใช้
ใช้เพื่อคนที่นายควรได้รัก
หากจะใช้เม็ดเงินเพื่อรู้จักกับความรัก
ที่นี่คงไม่มี


แค่ความสาวที่นายได้กอดไว้
แค่ความหลงครอบงำให้มุ่งไป
หากแค่นี้ที่ใจนายฝันใฝ่
บอกเลยผมยินดีรับใช้.. เชิญตรงบันไดสีแดง
Digital Download *492 222 299
บันไดสีแดง - HUGO
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend