คอร์ดเพลง หยุดท้อ – เคียส

  
Text   

คอร์ดเพลง หยุดท้อ
ศิลปิน เคียส
อัลบั้ม เพราะฟ้าสั่งมา

คีย์คอร์ดเพลง หยุดท้อ สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Em | Em | D | C |
INTRO | C | D B7 | Em | Em |

 
ฉันเคยท้อ
Em 
แท้ 
 
อ่อนแอในหัวใ
Am 
 
หยุดคิดถึงวันใ
C 
หม่
 
จนใจฉันเสื่อมโ
B7 
ทร
 
ฉันเคยสิ้น
Em 
หวัง 
 
สิ้นพลังไร้สุข
Am 
สม
 
หมกมุ่นกับความช้ำต
B7 
รม
C 
ขื่นขมจน
B7 
ดูหน้า
Em 
อาย

 
* แต่นี้ต่อไ
Am 
ป 
 
(ไปต่อไปไป)
 
ฉันจะไม่หวั่นไ
Em 
หว
(ฉันจะไม่หวั่นไหว)
 
แต่นี้ต่อไ
Am 
ป 
 
(ไปต่อไปไป)
 
ฉันจะไม่อ่อนแ
Em 
อ 
 
จะไม่ท้อแ
B7 
ท้
 
จะดูแลตัวเองใ
Em 
ห้ดี

 
** จะเพิ่มพ
Am 
ลังให้กับจิตใจ
 
จะคิดและทำวันใ
Em 
หม่ 
 
ให้ดีกว่าเดิม
 
จะอยู่จะท
C 
น 
 
ซ่อมแซมเพิ่มเ
Am 
ติม
 
ปรับปรุงสร้างเ
C 
สริมความคิดสิ่งดี
B7 
ดี
 
จะเพิ่มพ
Am 
ลังให้กับจิตใจ
 
ปรับปรุงหัวใ
Em 
จให้ยิ่งใหญ่สุดทรวง
 
จะมีความรักให้สรรพสิ่งทั้งป
Am 
วง
 
แม้นเวลาเลยล่
B7 
วง 
 
จะไม่ท้อ
Em 
เลย

INSTRU | Am | Am | Em | Em |
INSTRU | G | Am | B7 | Em |

 
ฉันเคยท้อ
Em 
แท้อ่อนแอในหัวใ
Am 
 
ถึงวันนี้วันใ
C 
หม่
 
ฉันจะไม่เหมือนเ
B7 
ดิม
 
ฉันเคยสิ้นห
Em 
วังสิ้นพลังสร้างเ
Am 
สริม
 
วัน
C 
นี้จะไม่เหมือนเ
B7 
ดิม
C 
 
ฉันขอเริ่มใ
B7 
หม่อีก
Em 
หน

( *, ** )

C 
ฉันจะไ
B7 
ม่ท้อเ
Em 
ลย
C 
ฉันจะ
B7 
ไม่ท้อ
Em 
เลย

เนื้อเพลง หยุดท้อ
ฉันเคยท้อแท้ อ่อนแอในหัวใจ
หยุดคิดถึงวันใหม่
จนใจฉันเสื่อมโทรม
ฉันเคยสิ้นหวัง สิ้นพลังไร้สุขสม
หมกมุ่นกับความช้ำตรม
ขื่นขมจนดูหน้าอาย

* แต่นี้ต่อไป (ไปต่อไปไป)
ฉันจะไม่หวั่นไหว
(ฉันจะไม่หวั่นไหว)
แต่นี้ต่อไป (ไปต่อไปไป)
ฉันจะไม่อ่อนแอ จะไม่ท้อแท้
จะดูแลตัวเองให้ดี

** จะเพิ่มพลังให้กับจิตใจ
จะคิดและทำวันใหม่ ให้ดีกว่าเดิม
จะอยู่จะทน ซ่อมแซมเพิ่มเติม
ปรับปรุงสร้างเสริมความคิดสิ่งดีดี
จะเพิ่มพลังให้กับจิตใจ
ปรับปรุงหัวใจให้ยิ่งใหญ่สุดทรวง
จะมีความรักให้สรรพสิ่งทั้งปวง
แม้นเวลาเลยล่วง จะไม่ท้อเลย

ดนตรี

ฉันเคยท้อแท้อ่อนแอในหัวใจ
ถึงวันนี้วันใหม่
ฉันจะไม่เหมือนเดิม
ฉันเคยสิ้นหวังสิ้นพลังสร้างเสริม
วันนี้จะไม่เหมือนเดิม
ฉันขอเริ่มใหม่อีกหน

( *, ** )

ฉันจะไม่ท้อเลย
ฉันจะไม่ท้อเลย
ติดต่อสอบถาม
โทร. 02-318-6565 …..รถไฟดนตรี
เคียส - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend