คอร์ดเพลง คั่นเบิดใจกะไปโลด – ต้น มีนา

  
Text   

Tune to Eb

INTRO | G Em | C D | Bm C | D |

INTRO | C D | G | Am D | G D |

 
หั
G 
วใจบ่มีมือ 
 
บ่อา
Bm 
จยื้อน้องเอาไว้
 
เมื่
Am 
อน้องนั่นเปิดใจ 
 
คงต้องป
D 
ล่อยน้องไปสา
 
น้
G 
องมาขอเลิกรา 
 
อ้า
Bm 
ยเจ็บเพราะน้องขอจบ
 
วันเว
C 
ลาที่เฮา 
 
คบบ่
D 
มีความหมายอีกอย่าง

 
* ถ้าหากว่าอ้
C 
ายยังบ่ใ
D 
ช่ 
 
สิเหนี่ยวรั้
Bm 
งไว้ก็คงป่ว
Em 
ยการ
 
เมื่
C 
อน้องบ่ต้องการสิอยู่กับอ้
D 
าย

 
** คั่นน้องมี.
C 
.ใหม่ 
 
น้อ
D 
งกะไปโ
G 
ลด
 
ถึงสิเจ็บโคต
Am 
รๆ 
 
อ้
D 
ายกะสิทำ
G 
ใจ
 
ดีกว่า
C 
อยู่แบบคนเบิ
D 
ดใจ 
 
อยู่กั
Bm 
นไปแบบส่
Em 
งๆ
 
สิฮั
C 
กน้องมากแค่ไหนก็
D 
คงต้องปล่อยน้อ
G 
งไป
D 

 
หั
G 
วใจบ่มีมือ 
 
อ้า
Bm 
ยคือสิรั้งบ่อยู่
 
อ้
C 
ายนั้นก็ฮู้ 
 
เข
D 
านั้นดีพร้อมซุอย่าง
 
อ้
G 
ายมันมีบ่พอ 
 
น้อง
Bm 
บ่รอ 
 
บ่ขอร่วมทาง
 
ถึ
C 
งอ้ายสิเจ็บอ้างว้าง 
 
อ้
D 
ายกะสิอดเอา

( *, ** )

INSTRU | G Em | C D | G Bm | C | D |

( ** )

 
สิฮั
C 
กน้องมากแค่ไหนก็
D 
คง 
 
ต้องปล่อยน้อ
G 
งไป
 
คั่นน้องเบิ
Am 
ดใจ.
D 
.. 
 
น้องกะไปโล
G 

เนื้อเพลง
หัวใจบ่มีมือ บ่อาจยื้อน้องเอาไว้
เมื่อน้องนั่นเปิดใจ คงต้องปล่อยน้องไปสา
น้องมาขอเลิกรา อ้ายเจ็บเพราะน้องขอจบ
วันเวลาที่เฮา คบบ่มีความหมายอีกอย่าง

* ถ้าหากว่าอ้ายยังบ่ใช่ สิเหนี่ยวรั้งไว้ก็คงป่วยการ
เมื่อน้องบ่ต้องการสิอยู่กับอ้าย

** คั่นน้องมีใหม่น้องกะไปโลด
ถึงสิเจ็บโคตรๆ อ้ายกะสิทำใจ
ดีกว่าอยู่แบบคนเบิดใจ อยู่กันไปแบบส่งๆ
สิฮักน้องมากแค่ไหนก็คงต้องปล่อยน้องไป

หัวใจบ่มีมือ อ้ายคือสิรั้งบ่อยู่
อ้ายนั้นก็ฮู้ เขานั้นดีพร้อมซุอย่าง
อ้ายมันมีบ่พอ น้องบ่รอ บ่ขอร่วมทาง
ถึงอ้ายสิเจ็บอ้างว้าง อ้ายกะสิอดเอา

( *, ** )

(ดนตรี)

( ** )

สิฮักน้องมากแค่ไหนก็คงต้องปล่อยน้องไป
คั่นน้องเบิดใจ… น้องกะไปโลด
คั่นเบิดใจกะไปโลด
ศิลปิน ต้น มีนา
คำร้อง/ทำนอง : ไก่ จำเริญ
เรียบเรียง : วัฒนพงษ์ น้ำจันทร์
ติดต่องานแสดงโทร 085-4774915
โหลดเพลงกด *496849 รหัสศิลปิน 716
คอร์ดเพลง คั่นเบิดใจกะไปโลด - ต้น มีนา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend