คอร์ดเพลง ขี้เมา เธอคงไม่เอา – เหล็กโคน x TEMMAX

  
Text   

คอร์ดเพลง : ขี้เมา เธอคงไม่เอา เหล็กโคน x TEMMAX

คอร์ดเพลง ขี้เมา เธอคงไม่เอา - เหล็กโคน x TEMMAX

เพลง :

ศิลปิน : เหล็กโคน x TEMMAX

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดทั้งหมด : A,C#m,D,E,F#m


INTRO | A | C#m | D | E | A | E |

A 
  เธอคงไม่เอาไอ้ขี้เมาอย่าง
E 
ฉัน
 
  วันๆ ได้แต่กินเ
F#m 
หล้า
 
  งานก
D 
ารไม่ทำไม่เอาไม่สนใจ
A 
  คงไม่มีสาวไ
E 
หน
 
  จะพร้อมและมอ
F#m 
บใจ
 
  ให้กับค
D 
นขี้เหล้า 
 
อย่างฉัน

A 
  ไอ้ฉันมันเป็นแค่โ
E 
จร
 
  มันคงไม่
F#m 
มีทาง
 
  จะได้น
D 
างฟ้าบนสว
E 
รรค์
 
  มาครอบค
A 
รอง 
 
 
E 

 
ชี
A 
วิตมีแต่เรื่องเศร้า
 
ก็ต้องเลยกินเหล้าเพื่อยอมใจ
 
 
ได้แต่นั่งเห
E 
งาไม่มีใครเอา
 
ผู้หญิงข้างกายเลยไม่มีใคร
 
 
มีสักคน
F#m 
ไหมที่จะเข้าใจ
 
จะไม่ทำให้ฉันน้ำตาไหล
 
 
ก็เป็นคนขี้เห
D 
ล้าไม่คิดชีวิต
 
แต่ตัวฉันนั้นไม่มีพิษภัย
 
 
ต้องเป็นแบบไ
A 
หนที่เธอพอใจ 
 
ฉันได้ทำถูก
 
 
ต้องดีแค่ไ
E 
หนที่จะมีใคร 
 
นั้นได้พันผูก
 
 
ถ้าปากฉัน
F#m 
มีกลิ่นเหล้า
 
จะมีสิทธิ์ไหมล่ะ ที่จะได้จูบ
 
 
หรือต้องเลิกกินเห
D 
ล้า
 
แล้วรักของเราจะได้ร่วมปลูก
 

 
ok ok เข้า
A 
ใจ 
 
ไอ้เราก็เป็นแค่โจร
 
โอ้แม่นวลน้องนาง
E 
ฟ้าโปรดได้เถิดนะ
 
พี่หมดราคาแล้วชาดอัยยะน้องคงไ
F#m 
ม่โดน
 
พี่ทำได้แค่เพียงตะโกน ทำได้แค่เพียงตะโ
D 
กน
 
นางฟ้าก็คงไม่ฟัง
 
 
ไอ้คนสกปรกที่มันเคลือบโคลน
 

A 
  โอ้แม่นางฟ้ามันไม่คู่ควรกับพี่
E 
  ไม่รู้อีทำพรือดีก็พี่เป็นพันนี้
F#m 
  ก็พี่นั้นกินแต่เหล้า 
 
วันๆพี่ไ
D 
ม่กินข้าว
 
  แล้วใครเล่าจะอิเอาละ..
 

INSTRU | A | E | F#m | D |

A 
  เธอคงไม่เอาไอ้ขี้เมาอย่าง
E 
ฉัน
 
  วันๆ ได้แต่กินเ
F#m 
หล้า
 
  งานก
D 
ารไม่ทำไม่เอาไม่สนใจ
A 
  คงไม่มีสาวไ
E 
หน
 
  จะพร้อมและมอ
F#m 
บใจ
 
  ให้กับค
D 
นขี้เหล้า 
 
อย่างฉัน

A 
  ไอ้ฉันมันเป็นแค่โ
E/G# 
จร
 
  มันคงไม่
F#m 
มีทาง
 
  จะได้น
D 
างฟ้าบนสว
E 
รรค์
 
  มาครอบค
A 
รอง

 
จะได้น
D 
างฟ้าบนสว
E 
รรค์..
 
มาครอบค
A 
รอง..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ขี้เมา เธอคงไม่เอา


เธอคงไม่เอาไอ้ขี้เมาอย่างฉัน
วันๆ ได้แต่กินเหล้า
งานการไม่ทำไม่เอาไม่สนใจ
คงไม่มีสาวไหน จะพร้อมและมอบใจ
ให้กับคนขี้เหล้า อย่างฉัน

ไอ้ฉันมันเป็นแค่โจร มันคงไม่มีทาง
จะได้นางฟ้าบนสวรรค์มาครอบครอง

ชีวิตมีแต่เรื่องเศร้า
ก็ต้องเลยกินเหล้าเพื่อก็ยอมใจ
ได้แต่นั่งเหงาไม่มีใครเอา
ผู้หญิงข้างกายเลยไม่มีใคร
มีสักคนไหมที่จะเข้าใจ
จะไม่ทำให้ฉันน้ำตาไหล

ก็เป็นคนขี้เหล้าไม่คิดชีวิต
แต่ตัวฉันนั้นไม่มีพิษภัย
ต้องเป็นแบบไหนที่เธอพอใจ
ฉันได้ทำถูก
ต้องดีแค่ไหนที่จะมีใคร
นั้นได้พันผูก
ถ้าปากฉันมีกลิ่นเหล้า
จะมีสิทธิ์ไหมล่ะ ที่จะได้จูบ
หรือต้องเลิกกินเหล้า
แล้วรักของเราจะได้พันผูก
ok ok เข้าใจ ไอ้เราก็เป็นแค่โจร
โอ้แม่นวลน้องนางฟ้าโปรดได้เห็น
พี่หมดราคาแล้วชาดอัยยะน้องคงไม่โดน
พี่ทำได้แค่เพียงตะโกน
ทำได้แค่เพียงตะโกน
นางฟ้าก็คงไม่ฟัง
ไอ้คนสกปรกที่มันเคลือบโคลน

โอ้แม่นางฟ้ามันไม่คู่ควรกับพี่
ไม่รู้อีทำพรือดีก็พี่เป็นพันนี้
ก็พี่นั้นกินแต่เหล้า วันๆพี่ไม่กินข้าว
แล้วใครเล่าจะอิเอาละ

ดนตรี

เธอคงไม่เอาไอ้ขี้เมาอย่างฉัน
วันๆ ได้แต่กินเหล้า
งานการไม่ทำไม่เอาไม่สนใจ
คงไม่มีสาวไหน จะพร้อมและมอบใจ
ให้กับคนขี้เหล้า อย่างฉัน

ไอ้ฉันมันเป็นแค่โจร มันคงไม่มีทาง
จะได้นางฟ้าบนสวรรค์มาครอบครอง

จะได้นางฟ้าบนสวรรค์.. มาครอบครอง

มิวสิควิดีโอ ขี้เมา เธอคงไม่เอา เหล็กโคน x TEMMAX

เพลง ขี้เมา เธอคงไม่เอา
ศิลปิน : เหล็กโคน x TEMMAX

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend