คอร์ดเพลง ผ่านพ้นคืนวาน – สุขเสมอ (Demo)

  
Text   

INTRO | C | F | G | C | ( 2 Times )

 
ช่
C 
วงเวลาผ่าน
F 
พ้นคืนวัน
 
G 
าลเลยผ่านไม่ห
C 
วลคืนกลับ
 
C 
นคำนึงนึก
F 
ถึงคืนวาน
 
จากเ
G 
ดือนเป็นปีผ่านไ
C 

 
C 
ครคนหนึ่งยึด
F 
ถือถ้อยคำ
G 
จำจากคนไ
C 
กล
C 
คืนเดือนดับลอย
F 
ลับหายไป
 
G 
ครสักคนห่วง
C 
หา

 
ช่วงเว
Am 
ลา.. 
 
เหล่า
F 
นี้.. 
 
ค่อยหายไ
C 
 
คืนและ
Am 
วัน.. 
 
ผ่าน
F 
พ้น.. 
 
ร่วงโ
G 
รย..โรย
C 
รา

INSTRU | C | F | G | C |

 
C 
าลเวลาไม่เ
F 
คยร่ำลา
G 
พาให้เราสั่นไ
C 
หว
 
C 
จดวงหนึ่งได้ล
F 
อยล่องไป
G 
ในดินแดนแห่ง
C 
ฝัน

 
C 
รั้งเยาว์วัยได้ผ่
F 
านพ้นไป
 
G 
ครคนเดิมเลือนห
C 
าย
 
ร่
C 
างกายแปรเปลี่ยนเป็นธ
F 
รรมดา
 
G 
วามคิดเริ่มเปิดเ
C 
ผย

 
ช่วงเว
Am 
ลา.. 
 
เหล่า
F 
นี้.. 
 
ค่อยหายไ
C 
 
คืนและ
Am 
วัน.. 
 
ผ่าน
F 
พ้น.. 
 
ร่วงโ
G 
รย..โรย
C 
รา

 
ช่วงเว
Am 
ลา.. 
 
เหล่า
F 
นี้.. 
 
ค่อยหายไ
C 
 
คืนและ
Am 
วัน.. 
 
ผ่าน
F 
พ้น.. 
 
ร่วงโ
G 
รย..โรย
C 
รา

 
ช่วงเว
Am 
ลา.. 
 
เหล่า
F 
นี้.. 
 
ค่อยหายไ
C 
 
คืนและ
Am 
วัน.. 
 
ผ่าน
F 
พ้น.. 
 
ร่วงโ
G 
รย..โรย
C 
รา…

เพลง ผ่านพ้นคืนวาน (คอร์ด)
ศิลปิน สุขเสมอ

1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend