หน้าแรก » สุขเสมอ » คอร์ดเพลง มีชีวิตต่อไป – สุขเสมอ

คอร์ดเพลง มีชีวิตต่อไป – สุขเสมอ

คอร์ดเพลง มีชีวิตต่อไป สุขเสมอ

คอร์ดเพลง มีชีวิตต่อไป - สุขเสมอ

เพลง มีชีวิตต่อไป (คอร์ด)

ศิลปิน : สุขเสมอ

แนวเพลง : #สตริง

Single : สุขเสมอ มีชีวิตต่อไป

คีย์คอร์ดเพลง มีชีวิตต่อไป คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | D A7 | D | ( 2 Times )

 
เธอเห
นื่อยไหม 
 
กับก
A7 
ารใช้ชีวิตอ
ยู่
 
เธอเห
นื่อยไหม 
 
ผู้
A7 
คนมากมายหลายแ
บบ
 
เธอเห
นื่อยไหม 
 
เรื่องควา
A7 
มรักที่เธอเป็นอ
ยู่
 
เธอเห
นื่อยไหม 
 
ดาวบน
A7 
ฟ้าที่เธอฝันใ
ฝ่
 
เธอเห
นื่อยไหม 
 
สิ่งทั้งห
A7 
ลายเรื่องเงินเรื่องง
าน
 
จนบางค
A7 
รั้ง 
 
ก็
Gmaj7 
ไร้… 
 
เรี่ย
วแรง… 
 
 
A7 
 

 
ใช้ชีวิตต่อไ
A7 
ป 
 
วันพรุ่งนี้ยังมีให้เริ่
มใหม่
 
ฉันขอให้ความส
A7 
ดใส 
 
ขอให้ความส
Gmaj7 
ดใส
 
อยู่กับเ
ธอ.. 
 
 
A7 
 

 
เธอเห
นื่อยไหม 
 
อยากให้เ
A7 
ธอพักกายลงก่
อน
 
เธอเห
นื่อยไหม 
 
ค่อยๆ
A7 
คิดทบทวนเรื่อ
งราว
 
ที่ผ่าน
A7 
มา 
 
ค่อยๆ
Gmaj7 
หา.. 
 
ทา
งออก

 
ใช้ชีวิตต่
A7 
อไป 
 
วันพรุ่งนี้ยังมีให้เริ่
มใหม่
 
ฉันขอให้ความส
A7 
ดใส 
 
ขอให้ความสดใ
Gmaj7 
 
อยู่กับเ
ธอ

Bm 
…แล้วเรื่องราวจะผ่านพ้นไ
Bm 
…ขอให้เธอยังคงหายใ
จอยู่
Bm 
…มีหลายคนเฝ้ามองเธอ
อยู่
 
ด้วยความหวังและความห่ว
Bm 
งใย
 
ฉันขอให้ความสดใ
A7 
 
ฉันขอให้ความสด
Gmaj7 
ใส 
 
อยู่กับเ
ธอ

 
ขอให้ความสดใ
A7 
ส 
 
ฉันขอให้ความสดใ
Gmaj7 
 
อยู่กับเ
ธอ.. 
 
 
A7 
 
Gmaj7 
 
 
ขอให้ความสดใ
A7 
ส 
 
ฉันขอให้ความสดใ
Gmaj7 
 
อยู่กับเ
ธอ…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง มีชีวิตต่อไป (คอร์ด)
ศิลปิน สุขเสมอ
 โฆษณา