คอร์ดเพลง อกหักได้ไง(ไม่ได้เป็นอะไรกับเขา) – Pancake ft. เบลล์ นิภาดา

  
Text   

คอร์ดเพลง : อกหักได้ไง(ไม่ได้เป็นอะไรกับเขา) Pancake เบลล์ นิภาดา

คอร์ดเพลง อกหักได้ไง(ไม่ได้เป็นอะไรกับเขา) - Pancake เบลล์ นิภาดา

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single : อกหักได้ไง(ไม่ได้เป็นอะไรกับเขา)


INTRO | Ab Cm | Bbm Eb | ( 2 Times )

 
พอ
Ab 
เขาเปิดตัว 
 
ก็
Cm 
ชัวร์ทุกอย่าง
 
หมด
Bbm 
แล้วความหวังที่ส
Eb 
ร้างเอง
 
ที่เ
Ab 
คยถาม 
 
หาคว
Cm 
ามชัดเจน
 
ในวันนี้
Bbm 
มันชัดเจนพอ
Eb 
ไหม

 
คุยกับ
Cm 
เขา 
 
คุยอยู่ตั้
Fm 
งนาน
 
แต่มันก็ไ
Bbm 
ม่ได้แปลว่าค
Eb 
บไง
 
เขาจะ
Cm 
ชอบ 
 
จะไปค
Fm 
บใคร
 
ก็จะไป
Bbm 
ยุ่งอะไร 
 
Db 
ลิกร้องไห้สั
Eb 
กที

 
แค่
Ab 
เขาเปิดใจ 
 
ให้ไ
Cm 
ด้รู้จัก
 
ได้คุยได้
Bbm 
ทักก็ดีตั้งเท่
Eb 
าไร
 
ก็
Ab 
ดันไปรัก 
 
เขา
Cm 
เร็วเกินไป
 
เขายัง
Bbm 
คุยๆ หายๆ ด้ว
Eb 
ยซ้ำ

 
ทักม
Cm 
าหา 
 
ก็แค่ตอ
Fm 
นเหงา
 
บอกชอ
Bbm 
บเขา 
 
เขาก็ยั
Eb 
งขำ
 
น้ำตา
Cm 
ไหล 
 
แต่ไ
Fm 
ม่จำ
 
ต้องโทษตัว
Bbm 
เองทั้งนั้น
 
ที่
Db 
ฝันไปไกลอยู่ข้า
Eb 
งเดียว

 
อกหักได้
Ab 
ไง
 
ไม่ได้
Cm 
เป็นอะไรกับ
Fm 
เขา 
 
 
Ab 
 
แค่
Db 
คนคุย 
 
ไว้
Cm 
แก้เหงา
 
ดัน
Bbm 
คิดมากเกินกว่
Eb 
านั้น
 
อกหักไ
Ab 
ด้ไง.. 
 
ไม่
Cm 
เคยเป็นอะ
Fm 
ไรกัน
Ebm 
คิดจริง
Ab 
จังไป
Db 
เอง 
 
ทั้
Cm 
งนั้น
 
ไม่
Bbm 
สำคัญ 
 
อยาก
Eb 
ร้องไห้ยังไม่
Ab 
มีสิทธิ์.. 
 
 
F 
 
G 

INSTRU | C Em | Am C |
INSTRU | F Em | Dm G |
INSTRU | C Em | Am Gm C |
INSTRU | F Em | Dm G | C |

 
แค่เขา
Em 
เว้า 
 
ว่าฮู้สึ
Am 
กดี
 
เฮากะ
Dm 
ยิ้มฝันไปไกลฮอ
G 
ดไส
 
อยู่ๆ  
Em 
เขา 
 
กะ
Am 
มีไผ 
 
จากที่
Dm 
ฝันไปไกล 
 
น้ำ
F 
ตามันไหลบ่
G 
ฮู้โต

 
อกหักได้จั่ง
C 
ได๋
 
บ่ได้
Em 
เป็นอิหยังกับ
Am 
เขา
 
ได้
C 
สิทธิ์แค่คุยแก้เ
F 
หงา
 
แต่ว่าเ
G 
ฮาคิดหล
C 
ายกว่านั่น
 
อกหักได้จั่
Am 
งได๋.. 
 
บ่เค
A7 
ยเป็นอิหยั
Dm 
งกัน
 
น้ำ
G 
ตาที่ไหลมา
C 
นั่น
 
ยังต้องก
G 
ลั้นเพราะบ่
C 
มีสิทธิ์

F 
คุยตั้งนาน 
 
และคุยทุกวัน
 
คิดว่าตัวเองน่ะเป็นคนสำคัญ
 
Em 
ทั้งที่จริงก็แค่คนทั่วไป
 
ที่คิดมากไปเกินความสัมพันธ์
 
Dm 
บ่.. 
 
มีห
G 
ยัง 
 
ที่ชั
C 
ดเจน..

F 
ไม่เห็นมีสักครั้ง
 
ที่เขาจะทำเหมือนให้ความหวัง
 
Em 
ก็มีแต่เราที่บ้าเกินไป
 
ก็สมน้ำหน้าตัวเองทั้งนั้น
 
Dm 
แค่พี่น้องยังบ่ไ
G 
ด้เป็น.. 
 
 
Eb 

 
อกหักได้
Ab 
ไง
 
ไม่ได้
Cm 
เป็นอะไรกับ
Fm 
เขา 
 
 
Eb 
 
แค่
Db 
คนคุย 
 
ไว้
Cm 
แก้เหงา
 
ดัน
Bbm 
คิดมากเกินกว่
Eb 
านั้น
 
อกหักได้
Ab 
ไง.. 
 
ไม่
Cm 
เคยเป็นอะ
Fm 
ไรกัน
Ebm 
คิดจริง
Ab 
จังไป
Db 
เองทั้
Cm 
งนั้น
 
ไม่
Bbm 
สำคัญ 
 
อยากร้อ
Eb 
งไห้..

 
อกหักได้
Ab 
ไง
 
ไม่ได้
Cm 
เป็นอะไรกับ
Fm 
เขา 
 
 
Ab 
 
แค่
Db 
คนคุย 
 
ไว้
Cm 
แก้เหงา
 
ดัน
Bbm 
คิดมากเกินกว่
Eb 
านั้น
 
อกหักได้
Ab 
ไง.. 
 
ไม่
Cm 
เคยเป็นอะ
Fm 
ไรกัน
Ebm 
คิดจริง
Ab 
จังไป
Db 
เองทั้
Cm 
งนั้น
 
ไม่
Bbm 
สำคัญ 
 
อยากร้อ
Eb 
งไห้ยังไม่มีสิทธิ์..

OUTRO | Ab Cm | Fm Ab |
OUTRO | Db Cm | Bbm Eb | Ab |


พอเขาเปิดตัว ก็ชัวร์ทุกอย่าง
หมดแล้วความหวังที่สร้างเอง
ที่เคยถาม หาความชัดเจน
ในวันนี้มันชัดเจนพอไหม

คุยกับเขา คุยอยู่ตั้งนาน
แต่มันก็ไม่ได้แปลว่าคบไง
เขาจะชอบ จะไปคบใคร
ก็จะไปยุ่งอะไร เลิกร้องไห้สักที

แค่เขาเปิดใจ ให้ได้รู้จัก
ได้คุยได้ทักก็ดีตั้งเท่าไร
ก็ดันไปรัก เขาเร็วเกินไป
เขายังคุยๆ หายๆ ด้วยซ้ำ

ทักมาหา ก็แค่ตอนเหงา
บอกชอบเขา เขาก็ยังขำ
น้ำตาไหล แต่ไม่จำ
ต้องโทษตัวเองทั้งนั้น
ที่ฝันไปไกลอยู่ข้างเดียว

อกหักได้ไง
ไม่ได้เป็นอะไรกับเขา
แค่คนคุย ไว้แก้เหงา
ดันคิดมากเกินกว่านั้น
อกหักได้ไง.. ไม่เคยเป็นอะไรกัน
คิดจริงจังไปเอง ทั้งนั้น
ไม่สำคัญ อยากร้องไห้ยังไม่มีสิทธิ์..

( ดนตรี )

แค่เขาเว้า ว่าฮู้สึกดี
เฮากะยิ้มฝันไปไกลฮอดไส
อยู่ๆ เขา กะมีไผ 
จากที่ฝันไปไกล น้ำตามันไหลบ่ฮู้โต

อกหักได้จั่งได๋
บ่ได้เป็นอิหยังกับเขา
ได้สิทธิ์แค่คุยแก้เหงา
แต่ว่าเฮาคิดหลายกว่านั่น
อกหักได้จั่งได๋.. บ่เคยเป็นอิหยังกัน
น้ำตาที่ไหลมานั่น
ยังต้องกลั้นเพราะบ่มีสิทธิ์

คุยตั้งนาน และคุยทุกวัน
คิดว่าตัวเองน่ะเป็นคนสำคัญ
ทั้งที่จริงก็แค่คนทั่วไป
ที่คิดมากไปเกินความสัมพันธ์
บ่.. มีหยัง ที่ชัดเจน..

ไม่เห็นมีสักครั้ง
ที่เขาจะทำเหมือนให้ความหวัง
ก็มีแต่เราที่บ้าเกินไป
ก็สมน้ำหน้าตัวเองทั้งนั้น
แค่พี่น้องยังบ่ได้เป็น..

อกหักได้ไง
ไม่ได้เป็นอะไรกับเขา
แค่คนคุย ไว้แก้เหงา
ดันคิดมากเกินกว่านั้น
อกหักได้ไง.. ไม่เคยเป็นอะไรกัน
คิดจริงจังไปเองทั้งนั้น
ไม่สำคัญ อยากร้องไห้..

อกหักได้ไง
ไม่ได้เป็นอะไรกับเขา
แค่คนคุย ไว้แก้เหงา
ดันคิดมากเกินกว่านั้น
อกหักได้ไง.. ไม่เคยเป็นอะไรกัน
คิดจริงจังไปเองทั้งนั้น
ไม่สำคัญ อยากร้องไห้ยังไม่มีสิทธิ์

มิวสิควิดีโอ อกหักได้ไง(ไม่ได้เป็นอะไรกับเขา) Pancake เบลล์ นิภาดา

เพลง อกหักได้ไง(ไม่ได้เป็นอะไรกับเขา) (คอร์ด)

Lyrics : นิ้งหน่อง PANCAKE
บิ๊กก้า เลิฟ, ชาวเพจ Pancake band
Melody : นิ้งหน่อง PANCAKE
Arranged : ครูโก, พีท PANCAKE
Concert : 061-4945698
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend