คอร์ดเพลง จุ๊บก่อนนอน – P.A.P BEAT BAND ft. MAN’R

  
Text   

คอร์ดเพลง : จุ๊บก่อนนอน P.A.P BEAT BAND ft. MAN’R

คอร์ดเพลง จุ๊บก่อนนอน - P.A.P BEAT BAND ft. MAN'R

เพลง :

ศิลปิน :

Feat :

Single : จุ๊บก่อนนอน


INTRO | C | B7 | Em | Am Bm | ( 2 Times )

C 
  แม้จะอยู่ที่
B7 
ใดฉันจะตามไปดูแล
Em 
  มีเธอเป็นเส้น
Am 
ชัยมีระยะ
Bm 
ทางเป็นลายแทง
C 
  อยู่กับเสียงดน
B7 
ตรีจะฟังเสียงกลองหรือเสียงแคน
Em 
  ใช้ชีวิตที่
Am 
มีให้สมญา
Bm 
นามของ 
 
beatband

 
ให้ฉันได้
C 
จุ๊บเธอก่อนนอน 
 
ได้แ
B7 
กล้งเธอทุกคืน
 
ให้เธอได้
Em 
ฟังฉันอ่านกลอน 
 
ได้
Am 
พูดว่าคิดถึง 
Bm 
 
ฉันดึงเธอเ
C 
ข้ามากอดไว้ 
 
ให้เ
B7 
ธอฟังเสียงใจ
 
เฝ้าดูใน
Em 
ยามเธอหลับไหล 
 
ได้
Am 
พูดว่ากู๊ดไนท์ 
 
 
Bm 

 
ให้ฉันได้จุ๊บ
C 
เธอก่อนนอน 
 
ได้แกล้ง
B7 
เธอทุกคืน
 
ให้เธอได้ฟัง
Em 
ฉันอ่านกลอน 
 
ได้พูด
Am 
ว่าคิดถึง 
Bm 
 
ฉันดึงเธอเข้า
C 
มากอดไว้ ให้เธอ
B7 
ฟังเสียงใจ
 
เฝ้าดูในยาม
Em 
เธอหลับไหล ได้พูด
Am 
ว่ากู๊ดไนท์ 
Bm 

 
ฉันบอกฝัน
C 
ดีเธอยามจะนอน
 
คิดถึง
B7 
เธอเป็นฉากเป็นตอน
 
ชีวิต
Em 
จริงไม่ใช่ในละคร
 
เรื่องไม่ดี about  
Am 
me 
 
กลัวเธอจะงอน 
Bm 
 
ฉันคิดถึงเ
C 
ธอที่สุดที่สุด
B 
aby So  
B7 
cute 
 
ไม่หยุดไม่หยุด
 
หน้าพี่ร้าย
Em 
พอใจพี่บริสุทธิ์
 
ไม่ต้องเครียด
Am 
ไปพี่เป็นคนสนุก 
Bm 

 
รอยยิ้มของเ
C 
ธอมันสะดุดที่ตา
B7 
ไม่ค่อยจะมีเพลา
 
โทษทีน้อง
Em 
นางพี่มันลูกชาวนา
Am 
ไม่ได้มี Supercar  
Bm 
 
แบบนี้แล้ว
C 
ใจเธอยังอยากจะแต่ง
B7 
บ้านมีเป็นหลักเป็นแหล่ง
 
ทั้งใจให้
Em 
เลยไม่ได้คิดจะแบ่ง
Am 
เธอไม่ต้องกลัวจะ
Bm 
แข่งใคร

C 
  แม้จะอยู่ที่
B7 
ใดฉันจะตามไปดูแล
Em 
  มีเธอเป็นเส้น
Am 
ชัยมีระยะ
Bm 
ทางเป็นลายแทง
C 
  อยู่กับเสียงดน
B7 
ตรีจะฟังเสียงกลองหรือเสียงแคน
Em 
  ใช้ชีวิตที่
Am 
มีให้สมญา
Bm 
นามของ 
 
beatband

 
ให้ฉันได้
C 
จุ๊บเธอก่อนนอน 
 
ได้แ
B7 
กล้งเธอทุกคืน
 
ให้เธอได้
Em 
ฟังฉันอ่านกลอน 
 
ได้
Am 
พูดว่าคิดถึง 
Bm 
 
ฉันดึงเธอเ
C 
ข้ามากอดไว้ 
 
ให้เ
B7 
ธอฟังเสียงใจ
 
เฝ้าดูใน
Em 
ยามเธอหลับไหล 
 
ได้
Am 
พูดว่ากู๊ดไนท์ 
 
 
Bm 

 
ให้ฉันได้
C 
จุ๊บเธอก่อนนอน 
 
ได้แ
B7 
กล้งเธอทุกคืน
 
ให้เธอได้
Em 
ฟังฉันอ่านกลอน 
 
ได้
Am 
พูดว่าคิดถึง 
Bm 
 
ฉันดึงเธอเ
C 
ข้ามากอดไว้ 
 
ให้เ
B7 
ธอฟังเสียงใจ
 
เฝ้าดูใน
Em 
ยามเธอหลับไหล 
 
ได้
Am 
พูดว่ากู๊ดไนท์ 
 
 
Bm 

C 
  ตอนที่จะ
B7 
นอนฉันก็อยากจะเห็นหน้า
Em 
  ตื่นมาก็เจอ
Am 
เธอเป็นคน
Bm 
แรกที่สบตา 
C 
  ถึงจะอยู่
B7 
ไกลมันไม่ใช่ปัญหา
Em 
  เพียงแค่ได้
Am 
เจอฉันจะไปทุ
Bm 
กเวลา
C 
  ไม่อยากพิมผ่านโทร
B7 
ศัพท์ 
 
อยากจะหลับพร้อมเธอ
Em 
  อยากให้รู้รักเธอต
Am 
ลอดจึงเขียนเพล
Bm 
งนี้มาให้เธอ 
C 
  ดีใจบ้าง
B7 
ไหมที่อยู่ในเพลง
Em 
  คำว่ารักพูดผ่าน
Am 
ไมค์แล้วออ
Bm 
กไปเป็นเสียงเพลง

C 
  แม้จะอยู่ที่
B7 
ใดฉันจะตามไปดูแล
Em 
  มีเธอเป็นเส้น
Am 
ชัยมีระยะ
Bm 
ทางเป็นลายแทง
C 
  อยู่กับเสียงดน
B7 
ตรีจะฟังเสียงกลองหรือเสียงแคน
Em 
  ใช้ชีวิตที่
Am 
มีให้สมญา
Bm 
นามของ 
 
beatband

 
ให้ฉันได้
C 
จุ๊บเธอก่อนนอน 
 
ได้แ
B7 
กล้งเธอทุกคืน
 
ให้เธอได้
Em 
ฟังฉันอ่านกลอน 
 
ได้
Am 
พูดว่าคิดถึง 
Bm 
 
ฉันดึงเธอเ
C 
ข้ามากอดไว้ 
 
ให้เ
B7 
ธอฟังเสียงใจ
 
เฝ้าดูใน
Em 
ยามเธอหลับไหล 
 
ได้
Am 
พูดว่ากู๊ดไนท์ 
 
 
Bm 

 
ให้ฉันได้จุ๊บ
C 
เธอก่อนนอน 
 
ได้แกล้ง
B7 
เธอทุกคืน
 
ให้เธอได้ฟัง
Em 
ฉันอ่านกลอน 
 
ได้พูด
Am 
ว่าคิดถึง 
Bm 
 
ฉันดึงเธอเข้า
C 
มากอดไว้ ให้เธอ
B7 
ฟังเสียงใจ
 
เฝ้าดูในยาม
Em 
เธอหลับไหล ได้พูด
Am 
ว่ากู๊ดไนท์ 
Bm 

OUTRO | C | B7 | Em | Am Bm | ( 2 Times )


แม้จะอยู่ที่ใดฉันจะตามไปดูแล
มีเธอเป็นเส้นชัยมีระยะทางเป็นลายแทง
อยู่กับเสียงดนตรีจะฟังเสียงกลองหรือเสียงแคน
ใช้ชีวิตที่มีให้สมญานามของ beatband

ให้ฉันได้จุ๊บเธอก่อนนอน ได้แกล้งเธอทุกคืน
ให้เธอได้ฟังฉันอ่านกลอน ได้พูดว่าคิดถึง 
ฉันดึงเธอเข้ามากอดไว้ ให้เธอฟังเสียงใจ
เฝ้าดูในยามเธอหลับไหล ได้พูดว่ากู๊ดไนท์

ให้ฉันได้จุ๊บเธอก่อนนอน ได้แกล้งเธอทุกคืน
ให้เธอได้ฟังฉันอ่านกลอน ได้พูดว่าคิดถึง 
ฉันดึงเธอเข้ามากอดไว้ ให้เธอฟังเสียงใจ
เฝ้าดูในยามเธอหลับไหล ได้พูดว่ากู๊ดไนท์ 

ฉันบอกฝันดีเธอยามจะนอน
คิดถึงเธอเป็นฉากเป็นตอน
ชีวิตจริงไม่ใช่ในละคร
เรื่องไม่ดี about me กลัวเธอจะงอน 
ฉันคิดถึงเธอที่สุดที่สุด
[B]aby So cute ไม่หยุดไม่หยุด
หน้าพี่ร้ายพอใจพี่บริสุทธิ์
ไม่ต้องเครียดไปพี่เป็นคนสนุก 

รอยยิ้มของเธอมันสะดุดที่ตา
ไม่ค่อยจะมีเพลา
โทษทีน้องนางพี่มันลูกชาวนา
ไม่ได้มี Supercar
แบบนี้แล้วใจเธอยังอยากจะแต่ง
บ้านมีเป็นหลักเป็นแหล่ง
ทั้งใจให้เลยไม่ได้คิดจะแบ่ง
เธอไม่ต้องกลัวจะแข่งใคร

แม้จะอยู่ที่ใดฉันจะตามไปดูแล
มีเธอเป็นเส้นชัยมีระยะทางเป็นลายแทง
อยู่กับเสียงดนตรีจะฟังเสียงกลองหรือเสียงแคน
ใช้ชีวิตที่มีให้สมญานามของ beatband

ให้ฉันได้จุ๊บเธอก่อนนอน ได้แกล้งเธอทุกคืน
ให้เธอได้ฟังฉันอ่านกลอน ได้พูดว่าคิดถึง 
ฉันดึงเธอเข้ามากอดไว้ ให้เธอฟังเสียงใจ
เฝ้าดูในยามเธอหลับไหล ได้พูดว่ากู๊ดไนท์

ให้ฉันได้จุ๊บเธอก่อนนอน ได้แกล้งเธอทุกคืน
ให้เธอได้ฟังฉันอ่านกลอน ได้พูดว่าคิดถึง 
ฉันดึงเธอเข้ามากอดไว้ ให้เธอฟังเสียงใจ
เฝ้าดูในยามเธอหลับไหล ได้พูดว่ากู๊ดไนท์

ตอนที่จะนอนฉันก็อยากจะเห็นหน้า
ตื่นมาก็เจอเธอเป็นคนแรกที่สบตา 
ถึงจะอยู่ไกลมันไม่ใช่ปัญหา
เพียงแค่ได้เจอฉันจะไปทุกเวลา
ไม่อยากพิมผ่านโทรศัพท์ อยากจะหลับพร้อมเธอ
อยากให้รู้รักเธอตลอดจึงเขียนเพลงนี้มาให้เธอ 
ดีใจบ้างไหมที่อยู่ในเพลง
คำว่ารักพูดผ่านไมค์แล้วออกไปเป็นเสียงเพลง

แม้จะอยู่ที่ใดฉันจะตามไปดูแล
มีเธอเป็นเส้นชัยมีระยะทางเป็นลายแทง
อยู่กับเสียงดนตรีจะฟังเสียงกลองหรือเสียงแคน
ใช้ชีวิตที่มีให้สมญานามของ beatband

ให้ฉันได้จุ๊บเธอก่อนนอน ได้แกล้งเธอทุกคืน
ให้เธอได้ฟังฉันอ่านกลอน ได้พูดว่าคิดถึง 
ฉันดึงเธอเข้ามากอดไว้ ให้เธอฟังเสียงใจ
เฝ้าดูในยามเธอหลับไหล ได้พูดว่ากู๊ดไนท์

ให้ฉันได้จุ๊บเธอก่อนนอน ได้แกล้งเธอทุกคืน
ให้เธอได้ฟังฉันอ่านกลอน ได้พูดว่าคิดถึง 
ฉันดึงเธอเข้ามากอดไว้ ให้เธอฟังเสียงใจ
เฝ้าดูในยามเธอหลับไหล ได้พูดว่ากู๊ดไนท์ 

มิวสิควิดีโอ จุ๊บก่อนนอน P.A.P BEAT BAND ft. MAN’R

เพลง จุ๊บก่อนนอน (คอร์ด)

LYRICS : P.A.P BEAT BAND & MAN’R
ติดต่องาน : 083-489-8833
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend