หน้าแรก » MAN'R » คอร์ดเพลง จุ๊บก่อนนอน – P.A.P BEAT BAND ft. MAN’R

คอร์ดเพลง จุ๊บก่อนนอน – P.A.P BEAT BAND ft. MAN’R

คอร์ดเพลง : จุ๊บก่อนนอน P.A.P BEAT BAND ft. MAN’R

คอร์ดเพลง จุ๊บก่อนนอน - P.A.P BEAT BAND ft. MAN'R

เพลง :

ศิลปิน :

Feat :

Single : จุ๊บก่อนนอน


INTRO | C | B7 | Em | Am Bm | ( 2 Times )

  แม้จะอยู่ที่
B7 
ใดฉันจะตามไปดูแล
Em 
  มีเธอเป็นเส้น
Am 
ชัยมีระยะ
Bm 
ทางเป็นลายแทง
  อยู่กับเสียงดน
B7 
ตรีจะฟังเสียงกลองหรือเสียงแคน
Em 
  ใช้ชีวิตที่
Am 
มีให้สมญา
Bm 
นามของ 
 
beatband

 
ให้ฉันได้
จุ๊บเธอก่อนนอน 
 
ได้แ
B7 
กล้งเธอทุกคืน
 
ให้เธอได้
Em 
ฟังฉันอ่านกลอน 
 
ได้
Am 
พูดว่าคิดถึง 
Bm 
 
ฉันดึงเธอเ
ข้ามากอดไว้ 
 
ให้เ
B7 
ธอฟังเสียงใจ
 
เฝ้าดูใน
Em 
ยามเธอหลับไหล 
 
ได้
Am 
พูดว่ากู๊ดไนท์ 
 
 
Bm 

 
ให้ฉันได้จุ๊บ
เธอก่อนนอน 
 
ได้แกล้ง
B7 
เธอทุกคืน
 
ให้เธอได้ฟัง
Em 
ฉันอ่านกลอน 
 
ได้พูด
Am 
ว่าคิดถึง 
Bm 
 
ฉันดึงเธอเข้า
มากอดไว้ ให้เธอ
B7 
ฟังเสียงใจ
 
เฝ้าดูในยาม
Em 
เธอหลับไหล ได้พูด
Am 
ว่ากู๊ดไนท์ 
Bm 

 
ฉันบอกฝัน
ดีเธอยามจะนอน
 
คิดถึง
B7 
เธอเป็นฉากเป็นตอน
 
ชีวิต
Em 
จริงไม่ใช่ในละคร
 
เรื่องไม่ดี about  
Am 
me 
 
กลัวเธอจะงอน 
Bm 
 
ฉันคิดถึงเ
ธอที่สุดที่สุด
aby So  
B7 
cute 
 
ไม่หยุดไม่หยุด
 
หน้าพี่ร้าย
Em 
พอใจพี่บริสุทธิ์
 
ไม่ต้องเครียด
Am 
ไปพี่เป็นคนสนุก 
Bm 

 
รอยยิ้มของเ
ธอมันสะดุดที่ตา
B7 
ไม่ค่อยจะมีเพลา
 
โทษทีน้อง
Em 
นางพี่มันลูกชาวนา
Am 
ไม่ได้มี Supercar  
Bm 
 
แบบนี้แล้ว
ใจเธอยังอยากจะแต่ง
B7 
บ้านมีเป็นหลักเป็นแหล่ง
 
ทั้งใจให้
Em 
เลยไม่ได้คิดจะแบ่ง
Am 
เธอไม่ต้องกลัวจะ
Bm 
แข่งใคร

  แม้จะอยู่ที่
B7 
ใดฉันจะตามไปดูแล
Em 
  มีเธอเป็นเส้น
Am 
ชัยมีระยะ
Bm 
ทางเป็นลายแทง
  อยู่กับเสียงดน
B7 
ตรีจะฟังเสียงกลองหรือเสียงแคน
Em 
  ใช้ชีวิตที่
Am 
มีให้สมญา
Bm 
นามของ 
 
beatband

 
ให้ฉันได้
จุ๊บเธอก่อนนอน 
 
ได้แ
B7 
กล้งเธอทุกคืน
 
ให้เธอได้
Em 
ฟังฉันอ่านกลอน 
 
ได้
Am 
พูดว่าคิดถึง 
Bm 
 
ฉันดึงเธอเ
ข้ามากอดไว้ 
 
ให้เ
B7 
ธอฟังเสียงใจ
 
เฝ้าดูใน
Em 
ยามเธอหลับไหล 
 
ได้
Am 
พูดว่ากู๊ดไนท์ 
 
 
Bm 

 
ให้ฉันได้
จุ๊บเธอก่อนนอน 
 
ได้แ
B7 
กล้งเธอทุกคืน
 
ให้เธอได้
Em 
ฟังฉันอ่านกลอน 
 
ได้
Am 
พูดว่าคิดถึง 
Bm 
 
ฉันดึงเธอเ
ข้ามากอดไว้ 
 
ให้เ
B7 
ธอฟังเสียงใจ
 
เฝ้าดูใน
Em 
ยามเธอหลับไหล 
 
ได้
Am 
พูดว่ากู๊ดไนท์ 
 
 
Bm 

  ตอนที่จะ
B7 
นอนฉันก็อยากจะเห็นหน้า
Em 
  ตื่นมาก็เจอ
Am 
เธอเป็นคน
Bm 
แรกที่สบตา 
  ถึงจะอยู่
B7 
ไกลมันไม่ใช่ปัญหา
Em 
  เพียงแค่ได้
Am 
เจอฉันจะไปทุ
Bm 
กเวลา
  ไม่อยากพิมผ่านโทร
B7 
ศัพท์ 
 
อยากจะหลับพร้อมเธอ
Em 
  อยากให้รู้รักเธอต
Am 
ลอดจึงเขียนเพล
Bm 
งนี้มาให้เธอ 
  ดีใจบ้าง
B7 
ไหมที่อยู่ในเพลง
Em 
  คำว่ารักพูดผ่าน
Am 
ไมค์แล้วออ
Bm 
กไปเป็นเสียงเพลง

  แม้จะอยู่ที่
B7 
ใดฉันจะตามไปดูแล
Em 
  มีเธอเป็นเส้น
Am 
ชัยมีระยะ
Bm 
ทางเป็นลายแทง
  อยู่กับเสียงดน
B7 
ตรีจะฟังเสียงกลองหรือเสียงแคน
Em 
  ใช้ชีวิตที่
Am 
มีให้สมญา
Bm 
นามของ 
 
beatband

 
ให้ฉันได้
จุ๊บเธอก่อนนอน 
 
ได้แ
B7 
กล้งเธอทุกคืน
 
ให้เธอได้
Em 
ฟังฉันอ่านกลอน 
 
ได้
Am 
พูดว่าคิดถึง 
Bm 
 
ฉันดึงเธอเ
ข้ามากอดไว้ 
 
ให้เ
B7 
ธอฟังเสียงใจ
 
เฝ้าดูใน
Em 
ยามเธอหลับไหล 
 
ได้
Am 
พูดว่ากู๊ดไนท์ 
 
 
Bm 

 
ให้ฉันได้จุ๊บ
เธอก่อนนอน 
 
ได้แกล้ง
B7 
เธอทุกคืน
 
ให้เธอได้ฟัง
Em 
ฉันอ่านกลอน 
 
ได้พูด
Am 
ว่าคิดถึง 
Bm 
 
ฉันดึงเธอเข้า
มากอดไว้ ให้เธอ
B7 
ฟังเสียงใจ
 
เฝ้าดูในยาม
Em 
เธอหลับไหล ได้พูด
Am 
ว่ากู๊ดไนท์ 
Bm 

OUTRO | C | B7 | Em | Am Bm | ( 2 Times )


แม้จะอยู่ที่ใดฉันจะตามไปดูแล
มีเธอเป็นเส้นชัยมีระยะทางเป็นลายแทง
อยู่กับเสียงดนตรีจะฟังเสียงกลองหรือเสียงแคน
ใช้ชีวิตที่มีให้สมญานามของ beatband

ให้ฉันได้จุ๊บเธอก่อนนอน ได้แกล้งเธอทุกคืน
ให้เธอได้ฟังฉันอ่านกลอน ได้พูดว่าคิดถึง 
ฉันดึงเธอเข้ามากอดไว้ ให้เธอฟังเสียงใจ
เฝ้าดูในยามเธอหลับไหล ได้พูดว่ากู๊ดไนท์

ให้ฉันได้จุ๊บเธอก่อนนอน ได้แกล้งเธอทุกคืน
ให้เธอได้ฟังฉันอ่านกลอน ได้พูดว่าคิดถึง 
ฉันดึงเธอเข้ามากอดไว้ ให้เธอฟังเสียงใจ
เฝ้าดูในยามเธอหลับไหล ได้พูดว่ากู๊ดไนท์ 

ฉันบอกฝันดีเธอยามจะนอน
คิดถึงเธอเป็นฉากเป็นตอน
ชีวิตจริงไม่ใช่ในละคร
เรื่องไม่ดี about me กลัวเธอจะงอน 
ฉันคิดถึงเธอที่สุดที่สุด
[B]aby So cute ไม่หยุดไม่หยุด
หน้าพี่ร้ายพอใจพี่บริสุทธิ์
ไม่ต้องเครียดไปพี่เป็นคนสนุก 

รอยยิ้มของเธอมันสะดุดที่ตา
ไม่ค่อยจะมีเพลา
โทษทีน้องนางพี่มันลูกชาวนา
ไม่ได้มี Supercar
แบบนี้แล้วใจเธอยังอยากจะแต่ง
บ้านมีเป็นหลักเป็นแหล่ง
ทั้งใจให้เลยไม่ได้คิดจะแบ่ง
เธอไม่ต้องกลัวจะแข่งใคร

แม้จะอยู่ที่ใดฉันจะตามไปดูแล
มีเธอเป็นเส้นชัยมีระยะทางเป็นลายแทง
อยู่กับเสียงดนตรีจะฟังเสียงกลองหรือเสียงแคน
ใช้ชีวิตที่มีให้สมญานามของ beatband

ให้ฉันได้จุ๊บเธอก่อนนอน ได้แกล้งเธอทุกคืน
ให้เธอได้ฟังฉันอ่านกลอน ได้พูดว่าคิดถึง 
ฉันดึงเธอเข้ามากอดไว้ ให้เธอฟังเสียงใจ
เฝ้าดูในยามเธอหลับไหล ได้พูดว่ากู๊ดไนท์

ให้ฉันได้จุ๊บเธอก่อนนอน ได้แกล้งเธอทุกคืน
ให้เธอได้ฟังฉันอ่านกลอน ได้พูดว่าคิดถึง 
ฉันดึงเธอเข้ามากอดไว้ ให้เธอฟังเสียงใจ
เฝ้าดูในยามเธอหลับไหล ได้พูดว่ากู๊ดไนท์

ตอนที่จะนอนฉันก็อยากจะเห็นหน้า
ตื่นมาก็เจอเธอเป็นคนแรกที่สบตา 
ถึงจะอยู่ไกลมันไม่ใช่ปัญหา
เพียงแค่ได้เจอฉันจะไปทุกเวลา
ไม่อยากพิมผ่านโทรศัพท์ อยากจะหลับพร้อมเธอ
อยากให้รู้รักเธอตลอดจึงเขียนเพลงนี้มาให้เธอ 
ดีใจบ้างไหมที่อยู่ในเพลง
คำว่ารักพูดผ่านไมค์แล้วออกไปเป็นเสียงเพลง

แม้จะอยู่ที่ใดฉันจะตามไปดูแล
มีเธอเป็นเส้นชัยมีระยะทางเป็นลายแทง
อยู่กับเสียงดนตรีจะฟังเสียงกลองหรือเสียงแคน
ใช้ชีวิตที่มีให้สมญานามของ beatband

ให้ฉันได้จุ๊บเธอก่อนนอน ได้แกล้งเธอทุกคืน
ให้เธอได้ฟังฉันอ่านกลอน ได้พูดว่าคิดถึง 
ฉันดึงเธอเข้ามากอดไว้ ให้เธอฟังเสียงใจ
เฝ้าดูในยามเธอหลับไหล ได้พูดว่ากู๊ดไนท์

ให้ฉันได้จุ๊บเธอก่อนนอน ได้แกล้งเธอทุกคืน
ให้เธอได้ฟังฉันอ่านกลอน ได้พูดว่าคิดถึง 
ฉันดึงเธอเข้ามากอดไว้ ให้เธอฟังเสียงใจ
เฝ้าดูในยามเธอหลับไหล ได้พูดว่ากู๊ดไนท์ 

มิวสิควิดีโอ จุ๊บก่อนนอน P.A.P BEAT BAND ft. MAN’R

เพลง จุ๊บก่อนนอน (คอร์ด)

LYRICS : P.A.P BEAT BAND & MAN’R
ติดต่องาน : 083-489-8833
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่มาแรงบน Youtube ✨
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
{"slide_show":"2","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":"1000","loop":"true","design":"design-1"}
Search
อุปกรณ์เครื่องดนตรี
อุปกรณ์เครื่องดนตรี

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :

 โฆษณา