หน้าแรก » สุขเสมอ » คอร์ดเพลง สุขสามัญ – สุขเสมอ

คอร์ดเพลง สุขสามัญ – สุขเสมอ


Tune to Eb
INTRO | D | D | Bm | Bm | G | A | D | D |
INTRO | D | D | Bm | Bm | G | A | D | D |

 
ดอกห
อม 
 
พัดโชยโปรยโรย
Bm 
กลิ่น
 
เอนไหวเย้ายวนโอนอ่
อน
 
เคลื่อนไ
หว 
 
กลิ่น
ฟุ้ง
 
เมฆข
าว 
 
บนม่าน
Bm 
ฟ้า
 
เปลี่ยนผันตามช่วงเว
ลา
 
เคลื่อนห
มุน 
 
ช่างอ่อนห
วาน

 
นั่งม
อง 
 
มวลหมู่พ
Bm 
ฤกษา
 
สุขนั้นในช่วงเว
ลา 
 
ยาม
นี้ 
 
ดั่ง
ฝัน
 
แว่ว
ยิน 
 
วิหคส่งเ
Bm 
สียง
 
คล้ายบรรเลงเพลงก
ล่อม.
.. 
 
มวลบุป
ผา
 
กลีบส
วย 
 
แย้มรับดวงต
Bm 
ะวัน
 
ส่องแสงนำทางส
ว่าง 
 
มองเ
ห็นจุดห
มาย

 
อยู่ในท่าม
Bm 
กลาง 
 
พืชพ
รรณ 
 
ฟ้าครามแจ่มใ
 
หมู่มวลแมก
Bm 
ไม้ 
 
ก้านใ
บ 
 
ร่มเงาปกค
ลุม
 
ทุกสิ่งเวียน
Bm 
หมุน 
 
เชื่อมโ
ยง
 
พึ่งพาอ
A/C# 
าศัย 
 
กั
Bm 
นไป 
 
ในโล
กา 
 
 

INSTRU | D | D | Bm | Bm | G | A | D | D |
INSTRU | D | D | Bm | Bm | G | A | D | D |

 
อยู่ในท่าม
Bm 
กลาง 
 
พืชพ
รรณ 
 
ฟ้าครามแจ่มใ
 
หมู่มวลแมก
Bm 
ไม้ 
 
ก้านใ
บ 
 
ร่มเงาปกค
ลุม
 
ทุกสิ่งเวียน
Bm 
หมุน 
 
เชื่อมโ
ยง
 
พึ่งพาอ
A/C# 
าศัย 
 
กั
Bm 
นไป 
 
ในโล
กา…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง สุขสามัญ (คอร์ด)
ศิลปิน สุขเสมอ
 โฆษณา