หน้าแรก » สุขเสมอ » คอร์ดเพลง ปลอบโยน – สุขเสมอ

คอร์ดเพลง ปลอบโยน – สุขเสมอ


INTRO | A | A | Bm | Bm |
INTRO | G | G | D | A |

 
กี่
คืนมาแล้วที่เรา
 
นั่งมองดวง
Bm 
จันทร์
 
จิตใจฉันลอยไปไ
หน
 
ใจฉันลอยไปไ
กล 
 
แสนไ
กล
 
ดีตทำร้ายบางคราวบางครั้ง
 
จิตใจอ่อน
Bm 
ล้า
 
เพียงแค่ใครสัก
คน
 
ทำให้ช่วงเว
ลา.. 
 
นี้ผ่
าน..

INSTRU | A | A | Bm | Bm |
INSTRU | G | G | D | A |

 
เว
ลาเคลื่อนย้ายดวงดาว
 
ดวงเช้าจะกลับ
Bm 
มา
 
วอนแสงดวงตะ
วัน..
 
บรรเทาทุกพรรณให้จ
าง 
 
หายไ
 
ให้ใ
จที่เป็นทุกข์ได้ว่างเปล่า
 
ภายในที่มันสับ
Bm 
สน
 
ใจที่ยังกัง
วล..
 
คงมีแค่เพียงเว
ลา 
 
เยีย
วยา

INSTRU | A | A | Bm | Bm |
INSTRU | G | G | D | A |

 
ปลอบโ
ยนด้วยเสียงดนตรี
 
บทเพลงแห่งความห่วง
Bm 
ใย
 
ใจที่โดนทำร้
าย
 
ให้คลายทุกท่วงทำน
อง 
 
หัวใ

 
ปลอบโ
ยนด้วยเสียงดนตรี
 
บทเพลงแห่งความห่วง
Bm 
ใย
 
ใจที่โดนทำร้
าย
 
ให้คลายทุกท่วงทำน
อง 
 
หัวใ

INSTRU | A | A | Bm | Bm |
INSTRU | G | G | D | A |
INSTRU | A | A | Bm | Bm |
INSTRU | G | G | D | A |

 
เว
ลาเคลื่อนย้ายดวงดาว
 
ดวงเช้าจะกลับ
Bm 
มา
 
วอนแสงดวงตะ
วัน..
 
บรรเทาทุกพรรณให้จ
าง 
 
หายไ
 
ให้ใ
จที่เป็นทุกข์ได้ว่างเปล่า
 
ภายในที่มันสับ
Bm 
สน
 
ใจที่ยังกัง
วล..
 
คงมีแค่เพียงเว
ลา 
 
เยีย
วยา

 
ปลอบโ
ยนด้วยเสียงดนตรี
 
บทเพลงแห่งความห่วง
Bm 
ใย
 
ใจที่โดนทำร้
าย
 
ให้คลายทุกท่วงทำน
อง 
 
หัวใ

 
ปลอบโ
ยนด้วยเสียงดนตรี
 
บทเพลงแห่งความห่วง
Bm 
ใย
 
ใจที่โดนทำร้
าย
 
ให้คลายทุกท่วงทำน
อง 
 
หัวใ

OUTRO | A | A | Bm | Bm |
OUTRO | G | G | D | A |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ปลอบโยน (คอร์ด)
ศิลปิน สุขเสมอ
 โฆษณา