คอร์ดเพลง ช่วงเวลาหนึ่ง – สุขเสมอ

  
Text   

Capo #1
INTRO | C | G/B | Am | F |
INTRO | C | G/B | Am | F |

 
อา
จดูไม่จริงในสา
G/B 
ยตา
 
อา
จดูเกินไปในใจ
เธอ
 
อา
จดูน้อยไปในบาง
G/B 
คราว
 
คง
เป็นสิ่งเดียวในตอ
นนี้

 
โปร
ดจงเข้าใจ 
 
และรับ
G/B 
ฟัง
 
ไม่มี
เจตนาอื่นใด
 
โลก
เราหมุนวน 
 
ไม่แน่
G/B 
นอน
 
อยากทำ
สิ่งดีให้เธอเก็บเอา
ไว้

 
จึง
เป็นบทเพลงที่มอ
G/B 
บให้
 
ที่มา
กด้วยความรู้สึกในใจ
ฉัน
 
เมื่อ
เราพบกันในบา
G/B 
งคราว
 
ก็ทำ
ให้วันที่มีช่างสุข
ล้น

 
ช่วงเวลาหนึ่
Am 
ง..
 
มากมา
Em 
ยในใจ 
 
ไม่เสี
ยดาย
 
จะดี
หรือร้ายไม่เป็นไร..

INSTRU | C | G/B | Am | F |
INSTRU | C | G/B | Am | F |

 
อา
จดูไม่จริงในสา
G/B 
ยตา
 
อา
จดูเกินไปในใจ
เธอ
 
อา
จดูน้อยไปในบาง
G/B 
คราว
 
คง
เป็นสิ่งเดียวในตอ
นนี้

 
โปร
ดจงเข้าใจ 
 
และรับ
G/B 
ฟัง
 
ไม่มี
เจตนาอื่นใด
 
โลก
เราหมุนวน 
 
ไม่แน่
G/B 
นอน
 
อยากทำ
สิ่งดีให้เธอเก็บเอา
ไว้

 
จึง
เป็นบทเพลงที่มอ
G/B 
บให้
 
ที่มา
กด้วยความรู้สึกในใจ
ฉัน
 
เมื่อ
เราพบกันในบา
G/B 
งคราว
 
ก็ทำ
ให้วันที่มีช่างสุข
ล้น

 
ช่วงเวลาหนึ่
Am 
ง..
 
มากมา
Em 
ยในใจ 
 
ไม่เสี
ยดาย
 
จะดี
หรือร้ายไม่เป็นไร..

INSTRU | C | G/B | Am | F |

 
ช่วงเวลาหนึ่
Am 
ง..
 
มากมา
Em 
ยในใจ 
 
ไม่เสี
ยดาย
 
จะดี
หรือร้ายไม่เป็นไ
ร…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ ช่วงเวลาหนึ่ง

เพลง ช่วงเวลาหนึ่ง คอร์ด
ศิลปิน สุขเสมอ
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend