คอร์ดเพลง ตามกาลเวลา – เขียนไขและวานิช ft. สุขเสมอ

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ตามกาลเวลา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | A | A | Dmaj7 | Dmaj7 | ( 2 Times )

 
A 
องดูความเป็นจริงนี้ช่างไกล
Dmaj7 
ห่าง..
 
ใจเหมือนเป็นกระด
A 
าษ.. 
 
ถูกขีด
Dmaj7 
เขียน..
A 
วันและเวลาเริ่มเดินไกล
Dmaj7 
จาก..
 
ฝันนี้คงเลือนล
A 
าง.. 
 
ฝันนี้คงเลือน
Dmaj7 
ลาง..

F#m 
มี.. 
 
ใบ
E 
ไม้ 
 
ร่วง
Dmaj7 
หล่น
F#m 
ลง.. 
 
บน
E 
พื้น 
 
ดิน
Dmaj7 
หยาบ
F#m 
วันและเว
E 
ลา.. 
 
เริ่มเ
Dmaj7 
ปลี่ยน
 
ตามก
A 
าล.. 
 
เว
Dmaj7 
ลา
 
ตามก
A 
าล.. 
 
เว
Dmaj7 
ลา

INSTRU | A | A | Dmaj7 | Dmaj7 | ( 2 Times )

 
A 
ราคงเป็นเพียงต้นไม้ต้น
Dmaj7 
หนึ่ง
 
คอยหมุนเวียนเปลี่ยนผ่
A 
าน
 
คอยหมุ่นเวียนเปลี่ยน
Dmaj7 
ผ่าน

 
A 
าลเวลาเริ่มจะยาว
Dmaj7 
นาน
 
คงหมุนเวียนเปลี่ยนผ่
A 
าน
 
คงหมุนเวียนเปลี่ยน
Dmaj7 
ผ่าน

F#m 
มี.. 
 
ใบ
E 
ไม้ 
 
ร่วง
Dmaj7 
หล่น
F#m 
ลง.. 
 
บน
E 
พื้น 
 
ดิน
Dmaj7 
หยาบ
F#m 
วันและเว
E 
ลา.. 
 
เริ่มเ
Dmaj7 
ปลี่ยน
 
ตามก
A 
าล.. 
 
เว
Dmaj7 
ลา
 
ตามก
A 
าล.. 
 
เว
Dmaj7 
ลา

F#m 
มี.. 
 
ใบ
E 
ไม้ 
 
ร่วง
Dmaj7 
หล่น
F#m 
ลง.. 
 
บน
E 
พื้น 
 
ดิน
Dmaj7 
หยาบ
F#m 
วันและเว
E 
ลา.. 
 
เริ่มเ
Dmaj7 
ปลี่ยน
 
ตามก
A 
าล.. 
 
เว
Dmaj7 
ลา
 
ตามก
A 
าล.. 
 
เว
Dmaj7 
ลา

 
ตามก
A 
าล..เว
Dmaj7 
ลา..
 
ตามก
A 
าล..และเว
Dmaj7 
ลา…

OUTRO | A | A | Dmaj7 | Dmaj7 | ( 4 Times ) | A |


มองดูความเป็นจริงนี้ช่างไกลjห่าง..
ใจเหมือนเป็นกระดาษ.. ถูกขีดjเขียน..
วันและเวลาเริ่มเดินไกลจาก..
ฝันนี้คงเลือนลาง.. ฝันนี้คงเลือนลาง..

มี.. ใบไม้ ร่วงหล่น
ลง.. บนพื้น ดินหยาบ
วันและเวลา.. เริ่มเปลี่ยน
ตามกาล.. เวลา
ตามกาล.. เวลา

( ดนตรี )

เราคงเป็นเพียงต้นไม้ต้นหนึ่ง
คอยหมุนเวียนเปลี่ยนผ่าน
คอยหมุ่นเวียนเปลี่ยนผ่าน

กาลเวลาเริ่มจะยาวนาน
คงหมุนเวียนเปลี่ยนผ่าน
คงหมุนเวียนเปลี่ยนผ่าน

มี.. ใบไม้ ร่วงหล่น
ลง.. บนพื้น ดินหยาบ
วันและเวลา.. เริ่มเปลี่ยน
ตามกาล.. เวลา
ตามกาล.. เวลา

มี.. ใบไม้ ร่วงหล่น
ลง.. บนพื้น ดินหยาบ
วันและเวลา.. เริ่มเปลี่ยน
ตามกาล.. เวลา
ตามกาล.. เวลา

ตามกาล..เวลา..
ตามกาล..และเวลา…


รูปภาพคอร์ด ตามกาลเวลา – เขียนไขและวานิช ft. สุขเสมอ

คอร์ดเพลง ตามกาลเวลา - เขียนไขและวานิช ft. สุขเสมอ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ตามกาลเวลา (คอร์ด)

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend