คอร์ดเพลง เหมือนเมื่อวานพึ่งผ่านไป – สุขเสมอ

  
Text   

คอร์ดเพลง : เหมือนเมื่อวานพึ่งผ่านไป สุขเสมอ

คอร์ดเพลง เหมือนเมื่อวานพึ่งผ่านไป - สุขเสมอ

เพลง :

ศิลปิน : สุขเสมอ

เนื้อร้อง/ทำนอง : สุขเสมอ

คอร์ดทั้งหมด : G,D,Em,Bm,A


 
G 
างคืนหลับฝัน 
 
นิทรา
D 
ตื่น
Em 
บางวันก็ยืนเหม่อมอง
D 
ฟ้า
 
G 
ลายช่วงชีวิตในบางเว
D 
ลา
Em 
เกิดคำถ
A 
ามในหัว
D 
ใจ

INSTRU | D | G D | Bm | A |

 
ผ่
D 
านแดดลมฝนผ่าน
 
ลมห
G 
นาวให้กลอย
D 
ไป
Bm 
ผ่านคืนหนาวร้าวหัว
A 
ใจ
D 
มีความหวังมีชี
G 
วิตก้าว
D 
ไป
Bm 
เก็บดอกไม้ในหัว
A 
ใจ
 
D 
องท้องฟ้า 
 
เปลี่ยนเป็น
G 
สีทองอำ
D 
ไพ
Bm 
สว่างไสวในดวง
A 
ตา

 
D 
ลางคืนเวียนมาเทือกทิว
G 
ผาที่ทอดไ
D 
กล
Bm 
ดาวเกลื่อนกลายรายล้อมเ
A 
ดือน
 
D 
วามสดใสที่เก็บ
G 
ไว้ในวัยเ
D 
ยาว์
Bm 
อย่าให้รอยยิ้มแห้งเหือดห
A 
าย

 
D 
ติบโตไวผ่าน
G 
พ้นฤดูก
D 
าล
Bm 
เหนื่อยกับงานล้าจนเพ
A 
ลีย
D 
ชั่วชีวิตผ่านพ้น
G 
ฤดู
D 
วัย
Bm 
เหตุการณ์คล้ายที่ผ่าน
A 
มา

INSTRU | D | G D | Bm | A |

 
G 
างคืนหลับฝัน 
 
นิทรา
D 
ตื่น
Em 
บางวันก็ยืนเหม่อมอง
D 
ฟ้า
 
G 
ลายช่วงชีวิตในบางเว
D 
ลา
Em 
เกิดคำถ
A 
ามในหัว
D 
ใจ

INSTRU | D | G D | Bm | A | ( 2 Times )

 
D 
วามสดใสที่เก็บ
G 
ไว้ในวัยเยาว์
Bm 
อย่าให้รอยยิ้มแห้งเหือดห
A 
าย

 
D 
ติบโตไวผ่าน
G 
พ้นฤดูก
D 
าล
Bm 
เหนื่อยกับงานล้าจนเพ
A 
ลีย
D 
ชั่วชีวิตผ่านพ้น
G 
ฤดู
D 
วัย
Bm 
เหตุการณ์คล้ายที่ผ่าน
A 
มา

 
G 
างคืนหลับฝัน 
 
นิทรา
D 
ตื่น
Em 
บางวันก็ยืนเหม่อมอง
D 
ฟ้า
 
G 
ลายช่วงชีวิตในบางเว
D 
ลา
Em 
เกิดคำถ
A 
ามในหัว
D 
ใจ

 
และบ
G 
างช่วงชีวิตในบางเว
D 
ลา
 
ก็
Em 
หมดคำถ
A 
ามที่เหลือ
D 
อยู่

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เหมือนเมื่อวานพึ่งผ่านไป


บางคืนหลับฝัน นิทราตื่น
บางวันก็ยืนเหม่อมองฟ้า
หลายช่วงชีวิตในบางเวลา
เกิดคำถามในหัวใจ

( ดนตรี )

ผ่านแดดลมฝนผ่าน
ลมหนาวให้กลอยไป
ผ่านคืนหนาวร้าวหัวใจ
มีความหวังมีชีวิตก้าวไป
เก็บดอกไม้ในหัวใจ
มองท้องฟ้า เปลี่ยนเป็นสีทองอำไพ
สว่างไสวในดวงตา

กลางคืนเวียนมาเทือกทิวผาที่ทอดไกล
ดาวเกลื่อนกลายรายล้อมเดือน
ความสดใสที่เก็บไว้ในวัยเยาว์
อย่าให้รอยยิ้มแห้งเหือดหาย

เติบโตไวผ่านพ้นฤดูกาล
เหนื่อยกับงานล้าจนเพลีย
ชั่วชีวิตผ่านพ้นฤดูวัย
เหตุการณ์คล้ายที่ผ่านมา

( ดนตรี )

บางคืนหลับฝัน นิทราตื่น
บางวันก็ยืนเหม่อมองฟ้า
หลายช่วงชีวิตในบางเวลา
เกิดคำถามในหัวใจ

( ดนตรี )

ความสดใสที่เก็บไว้ในวัยเยาว์
อย่าให้รอยยิ้มแห้งเหือดหาย

เติบโตไวผ่านพ้นฤดูกาล
เหนื่อยกับงานล้าจนเพลีย
ชั่วชีวิตผ่านพ้นฤดูวัย
เหตุการณ์คล้ายที่ผ่านมา

บางคืนหลับฝัน นิทราตื่น
บางวันก็ยืนเหม่อมองฟ้า
หลายช่วงชีวิตในบางเวลา
เกิดคำถามในหัวใจ

และบางช่วงชีวิตในบางเวลา
ก็หมดคำถามที่เหลืออยู่

มิวสิควิดีโอ เหมือนเมื่อวานพึ่งผ่านไป สุขเสมอ

เพลง เหมือนเมื่อวานพึ่งผ่านไป
ศิลปิน : สุขเสมอ
Violin by ครูย้ง วงYAAN
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend