หน้าแรก » 25hours » คอร์ดเพลง ไม่เคย – 25hours

คอร์ดเพลง ไม่เคย – 25hours

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง
ไม่เคย – 25hours

INTRO | B F# | B | B F# | B |

ฉันไม่เคยรู้ 
 
 
F# 
คนที่สำคัญ 
 
 
นั้นมีค่าแค่
ไหน
ฉันไม่เคยรู้ 
 
 
F# 
วันที่สวยงาม 
 
 
นั้นมีค่าเท่า
ไร
 
ไม่เคย
รู้เวลาที่เ
F# 
รามีกัน 
 
 
นั้น
F# 
ดีเท่
G#m 
าไร
 
ไม่เคย
รู้ว่าความคิด
F# 
ถึงมันทรม
าน
F# 
แค่
G#m 
ไหน
 
ไม่เ
C# 
คย 
 
ไม่เ
F# 
คย 
 
ไม่เ
คย

เราจะคิดถึง 
 
 
F# 
คนที่สำคัญ 
 
มื่อต้องจากกัน
ไป
เราจะคิดถึง 
 
 
F# 
วันที่สวยงาม 
 
มื่อเวลาผ่าน
ไป
 
จะคิด
ถึงเวลาที่เ
F# 
รามีกัน 
 
มื่อเธอต้อ
G#m 
งไป
 
และตอน
นี้รู้ไหม 
 
ว่า
F# 
ฉันคิดถึงเธอม
าก
F# 
แค่
G#m 
ไหน
 
ไม่เ
C# 
คย 
 
ไม่เ
F# 
คย 
 
จะ
ลืม

INSTRU | B E | F# B | B E | F# B | ( 2 Times )

ฉันไม่เคยรู้ 
 
 
F# 
คนที่สำคัญ 
 
 
นั้นมีค่าแค่
ไหน
ฉันไม่เคยรู้ 
 
 
F# 
วันที่สวยงาม 
 
 
นั้นมีค่าเท่า
ไร
 
ไม่เคย
รู้เวลาที่เ
F# 
รามีกัน 
 
 
นั้น
F# 
ดีเท่
G#m 
าไร
 
ไม่เคย
รู้ว่าความคิด
F# 
ถึงมันทรม
าน
F# 
แค่
G#m 
ไหน
 
ไม่เ
C# 
คย 
 
ไม่เ
F# 
คย 
 
ไม่เ
คย

เราจะคิดถึง 
 
 
F# 
คนที่สำคัญ 
 
มื่อต้องจากกัน
ไป
เราจะคิดถึง 
 
 
F# 
วันที่สวยงาม 
 
มื่อเวลาผ่าน
ไป
 
จะคิด
ถึงเวลาที่เ
F# 
รามีกัน 
 
มื่อเธอต้อ
G#m 
งไป
 
และตอน
นี้รู้ไหม 
 
ว่า
F# 
ฉันคิดถึงเธอม
าก
F# 
แค่
G#m 
ไหน
 
ไม่เ
C# 
คย 
 
ไม่เ
F# 
คย 
 
จะ
ลืม

INSTRU | B E | F# B | B E | F# B | ( 2 Times )

เนื้อเพลง
ฉันไม่เคยรู้ คนที่สำคัญ นั้นมีค่าแค่ไหน
ฉันไม่เคยรู้ วันที่สวยงาม นั้นมีค่าเท่าไร
ไม่เคยรู้เวลาที่เรามีกัน นั้นดีเท่าไร
ไม่เคยรู้ว่าความคิดถึงมันทรมานแค่ไหน
ไม่เคย ไม่เคย ไม่เคย

เราจะคิดถึง คนที่สำคัญ เมื่อต้องจากกันไป
เราจะคิดถึง วันที่สวยงาม เมื่อเวลาผ่านไป
จะคิดถึงเวลาที่เรามีกัน เมื่อเธอต้องไป
และตอนนี้รู้ไหม ว่าฉันคิดถึงเธอมากแค่ไหน
ไม่เคย ไม่เคย จะลืม

Music

(ซ้ำทั้งเพลง)
25hours
สมพล รุ่งพาณิชย์ (แหลม) – ร้องนำ
ประทีป สิริอิสสระนันท์ (โฟว์) – กีต้าร์
ปิยวัฒน์ มีเครือ (ปู๋ว) – กีต้าร์
เอกศิริ กำบังภัย (บัง) – เบส
กฤตพงศ์ สกุลนามอเนก (จ๊อบ) – กลอง
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :