คอร์ดเพลง ตายเปล่า – ลาบานูน x GUNGUN

  
Text   

คอร์ดเพลง : ตายเปล่า ลาบานูน x GUNGUN

คอร์ดเพลง ตายเปล่า - ลาบานูน x GUNGUN

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

อัลบั้ม 100×100 Season 2 : ตายเปล่า


INTRO | G | Bm | C | G |

 
ต้องว่ายใน
G 
น้ำลำพัง 
 
ได้เห็นเธอ
Bm 
เป็นประจำ
 
มองเธอ
C 
ซ้ำ ๆ เพราะไม่สาม
D 
ารถขึ้นไป
G 
หา

 
เหมือนต้องอยู่ใ
G 
นภวังค์ 
 
เพราะหวังจะ
Bm 
ได้มีเธอ
 
ได้เพียงเฝ้าเ
C 
จอหน้าเธอประ
D 
จำที่ตรงพื้
G 
นดิน

 
เป็นเพียงแค่
Em 
ปลาตัวน้อย 
 
คอยเธอมา
Bm 
หา
 
เฝ้ารอแค่เ
C 
พียงให้เธอเข้ามาพาฉันขึ้น
G 
ไป
 
ทั้งที่ก็
Em 
รู้ว่าฉัน 
 
ไม่อาจ
Bm 
ไปไหน
 
แต่ขอพลีก
C 
ายให้เธอค
D 
นนี้
C 
มันช่างรู้สึก
D 
ดีแม้จะตายเปล่า

INSTRU | G | Bm | C | G |

 
ได้เพียงแค่
G 
ฝันกลางวัน 
 
ว่าเราจะ
Bm 
ได้มีกัน
 
แต่เหมือนว่า
C 
ฝันของฉันจะ
D 
ดูไร้จุดห
G 
มาย
 
เพราะฉันมัน
G 
ไม่เคยจำ 
 
ว่าเธออยู่
Bm 
สูงเกินไป
 
จะทำอย่าง
C 
ไรก็ไม่อาจ
D 
ขึ้นไปบนพื้
G 
นดิน

 
เป็นเพียงแค่
Em 
ปลาตัวน้อย 
 
คอยเธอมา
Bm 
หา
 
เฝ้ารอแค่เ
C 
พียงให้เธอเข้ามาพาฉันขึ้น
G 
ไป
 
ทั้งที่ก็
Em 
รู้ว่าฉัน 
 
ไม่อาจ
Bm 
ไปไหน
 
แต่ขอพลีก
C 
ายให้เธอค
D 
นนี้
C 
มันช่างรู้สึก
D 
ดีแม้จะตา
G 
ยเปล่า

 
ความ
Em 
รัก (ความรัก) ความต่
C 
าง 
 
(ความต่าง)
 
ความห
G 
วัง (ความหวัง) โว้..  
D 
โว..
Em 
คงมีสักวัน 
 
 
C 
ที่เธอและฉัน
 
จะ
G 
ได้อยู่ด้วยกัน 
 
เหมือนดัง
D 
ฝัน

 
เป็นเพียงแค่
Em 
ปลาตัวน้อย 
 
คอยเธอมา
Bm 
หา
 
เฝ้ารอแค่เ
C 
พียงให้เธอเข้ามาพาฉันขึ้
G 
นไป
 
ทั้งที่ก็
Em 
รู้ว่าฉัน 
 
ไม่อาจ
Bm 
ไปไหน
 
แต่ขอพลีก
C 
ายให้เธอค
D 
นนี้ 
 
(แค่เธอคนนี้)
C 
มันช่างรู้สึก
D 
ดี 
 
(ฉันรู้สึกดี)
C 
แม้ต้องเป็นเช่นนี้นานแค่ไ
D 
หน.. 
 
ก็พร้อมตายเปล่า

OUTRO | G | G | G | G |

 
ฉันยอมตา
G 
ยเปล่า..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ตายเปล่า


ต้องว่ายในน้ำลำพัง ได้เหนเธอเปนประจำ
มองเธอซ้ำ ๆ เพราะไม่สามารถขึ้นไปหา

เหมือนต้องอยู่ในภวังค์ เพราะหวังจะได้มีเธอ
ได้เพียงเฝ้าเจอหน้าเธอประจำที่ตรงพื้นดิน

เปนเพียงแค่ปลาตัวน้อย คอยเธอมาหา
เฝ้ารอแค่เพียงให้เธอเข้ามาพาฉันขึ้นไป 
ทั้งที่กรู้ว่าฉัน ไม่อาจไปไหน
แต่ขอพลีกายให้เธอคนนี้
มันช่างรู้สึกดีแม้จะตายเปล่า

( ดนตรี )

ได้เพียงแค่ฝันกลาง วันว่าเราจะได้มีกัน
แต่เหมือนว่าฝันของฉันจะดูไร้จุดหมาย
เพราะฉันมันไม่เคยจำ ว่าเธออยู่สูงเกินไป
จะทำอย่างไรกไม่อาจขึ้นไปบนพื้นดิน

เปนเพียงแค่ปลาตัวน้อยคอยเธอมาหา
เฝ้ารอแค่เพียงให้เธอเข้ามาพาฉันขึ้นไป 
ทั้งที่กรู้ว่าฉัน ไม่อาจไปไหน
แต่ขอพลีกายให้เธอคนนี้ 
มันช่างรู้สึกดีแม้จะตายเปล่า

ความรัก (ความรัก) ความต่าง (ความต่าง)
ความหวัง (ความหวัง) โว้.. โว.. 
คงมีสักวัน ที่เธอและฉัน
จะได้อยู่ด้วยกัน เหมือนดังฝัน

เปนเพียงแค่ปลาตัวน้อย คอยเธอมาหา
เฝ้ารอแค่เพียงให้เธอเข้ามาพาฉันขึ้นไป
ทั้งที่กรู้ว่าฉัน ไม่อาจไปไหน
แต่ขอพลีกายให้เธอคนนี้ (แค่เธอคนนี้)
มันช่างรู้สึกดี (ฉันรู้สึกดี)
แม้ต้องเปนเช่นนี้นานแค่ไหน กพร้อมตายเปล่า


ฉันยอมตายเปล่า


รูปภาพคอร์ด ตายเปล่า – ลาบานูน x GUNGUN

คอร์ดเพลง ตายเปล่า - ลาบานูน x GUNGUN

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ตายเปล่า (คอร์ด)

ทำนอง : เมธี อรุณ
เนื้อร้อง : กันกัน
เรียบเรียง : Labanoon
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend