คอร์ดเพลง เอื้อยครับ – น้องทิวเทน x ฮันนี่ นิชาดา

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เอื้อยครับ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


 
เอื้อยครับ เอื้อย
Eb 
ครับ 
 
ผมขอถามสิได้บ่
Cm 
ครับ
 
บ้านเอื้อยอยู่ทางใด๋น้อ
Ab 
ครับ เอื้อยเรียนอยู่ ม.ใด๋แล้ว
Bb 
ค๊าบ

 
ถาม ถามได้อยู่
Eb 
ครับ 
 
บ้านเอื้อยอยู่บ่ไกลดอก
Cm 
ครับ
 
เอื้อยสิขึ้น ม.3 แล้ว
Ab 
ครับ 
 
อยากสิถามอิหยังอี
Bb 
กบ่

 
อยาก อยากถามอยู่
Fm 
ครับ 
 
ผมขอจองเอื้อยไว้ไ
Cm 
ด้บ่

 
คือว่าจั่งซั่นล่ะ
Ab 
น้อ ผู้บ่าวส่ำน้อย โตคึดจั่ง
Bb 
ใด๋..

 
อยากจองเอื้อย
Eb 
ไว้ 
 
เป็นแฟนในอนาคตซั่
Cm 
นเด้
 
เพราะตอนนี้ยังบ่หล่อบ่
Ab 
เท่ 
 
ยังเป็นเด็กกะโหลกก
Bb 
ะลา

 
มั่นใจส่ำ
Eb 
ใด๋ 
 
ใหญ่มาแล้วสิมักเอื้อยบ่
Cm 
หล่า
 
ย่านแต่ล่อให้
Ab 
ถ่า 
 
บาดหล่อมาสิจีบเอื้อยบ่
Bb 
น้อ

 
มักเอื้อยหล
Ab 
าย ๆ ขอจองไว้ก่อนไ
Eb 
ด้บ่
 
เป็นบ่าวแล้วสิม
Fm 
าขอ..
Bb 
 
ขอเอื้อยมาเป็
Eb 
นแฟน

INSTRU | Eb | Cm | Ab | Bb | Fm | Ab | Bb |

 
เอื้อยครับ เอื้อย
Eb 
ครับ 
 
ผมขอถามสิได้บ่
Cm 
ครับ
 
บ้านเอื้อยอยู่ทางใด๋น้อ
Ab 
ครับ เอื้อยเรียนอยู่ ม.ใด๋แล้ว
Bb 
ค๊าบ

 
ถาม ถามได้อยู่
Eb 
ครับ 
 
บ้านเอื้อยอยู่บ่ไกลดอก
Cm 
ครับ
 
เอื้อยสิขึ้น ม.3 แล้ว
Ab 
ครับ 
 
อยากสิถามอิหยังอี
Bb 
กบ่

 
อยาก อยากถามอยู่
Fm 
ครับ 
 
ผมขอจองเอื้อยไว้ไ
Cm 
ด้บ่

 
คือว่าจั่งซั่นล่ะ
Ab 
น้อ ผู้บ่าวส่ำน้อย โตคึดจั่ง
Bb 
ใด๋..

 
อยากจองเอื้อย
Eb 
ไว้ 
 
เป็นแฟนในอนาคตซั่
Cm 
นเด้
 
เพราะตอนนี้ยังบ่หล่อบ่
Ab 
เท่ 
 
ยังเป็นเด็กกะโหลกก
Bb 
ะลา

 
มั่นใจส่ำ
Eb 
ใด๋ 
 
ใหญ่มาแล้วสิมักเอื้อยบ่
Cm 
หล่า
 
ย่านแต่ล่อให้
Ab 
ถ่า 
 
บาดหล่อมาสิจีบเอื้อยบ่
Bb 
น้อ

 
มักเอื้อยหล
Ab 
าย ๆ ขอจองไว้ก่อนไ
Eb 
ด้บ่
 
เป็นบ่าวแล้วสิม
Fm 
าขอ..
Bb 
 
ขอเอื้อยมาเป็น
Eb 
แฟน

INSTRU | Eb | Cm | Ab | Bb | Fm | Ab | Bb |

 
อยากจองเอื้อย
Eb 
ไว้ 
 
เป็นแฟนในอนาคตซั่
Cm 
นเด้
 
เพราะตอนนี้ยังบ่หล่อบ่
Ab 
เท่ 
 
ยังเป็นเด็กกะโหลกก
Bb 
ะลา

 
มั่นใจส่ำ
Eb 
ใด๋ 
 
ใหญ่มาแล้วสิมักเอื้อยบ่
Cm 
หล่า
 
ย่านแต่ล่อให้
Ab 
ถ่า 
 
บาดหล่อมาสิจีบเอื้อยบ่
Bb 
น้อ

 
มักเอื้อยหล
Ab 
าย ๆ ขอจองไว้ก่อนไ
Eb 
ด้บ่
 
เป็นบ่าวแล้วสิม
Fm 
าขอ..
Bb 
 
ขอเอื้อยมาเป็น
Eb 
แฟน

 
อยากจองเอื้อย
Eb 
ไว้ 
 
เป็นแฟนในอนาคตซั่
Cm 
นเด้
 
เพราะตอนนี้ยังบ่หล่อบ่
Ab 
เท่ 
 
ยังเป็นเด็กกะโหลกก
Bb 
ะลา

 
มั่นใจส่ำ
Eb 
ใด๋ 
 
ใหญ่มาแล้วสิมักเอื้อยบ่
Cm 
หล่า
 
ย่านแต่ล่อให้
Ab 
ถ่า 
 
บาดหล่อมาสิจีบเอื้อยบ่
Bb 
น้อ

 
มักเอื้อยหล
Ab 
าย ๆ ขอจองไว้ก่อนไ
Eb 
ด้บ่
 
เป็นบ่าวแล้วสิม
Fm 
าขอ..
Bb 
 
ขอเอื้อยมาเป็น
Eb 
แฟน

 
ขั่นใหญ่แล้วสิมา
Fm 
ขอ..
Bb 
 
ขอเอื้อยมาเป็น
Eb 
แฟน

OUTRO | Eb | Cm | Ab | Bb | Fm | Ab | Bb | Eb |


เอื้อยครับ เอื้อยครับ ผมขอถามสิได้บ่ครับ
บ้านเอื้อยอยู่ทางใด๋น้อครับ เอื้อยเรียนอยู่ ม.ใด๋แล้วค๊าบ

ถาม ถามได้อยู่ครับ บ้านเอื้อยอยู่บ่ไกลดอกครับ
เอื้อยสิขึ้น ม.3 แล้วครับ อยากสิถามอิหยังอีกบ่

อยาก อยากถามอยู่ครับ ผมขอจองเอื้อยไว้ได้บ่

คือว่าจั่งซั่นล่ะน้อ ผู้บ่าวส่ำน้อย โตคึดจั่งใด๋..

อยากจองเอื้อยไว้ เป็นแฟนในอนาคตซั่นเด้
เพราะตอนนี้ยังบ่หล่อบ่เท่ ยังเป็นเด็กกะโหลกกะลา

มั่นใจส่ำใด๋ ใหญ่มาแล้วสิมักเอื้อยบ่หล่า
ย่านแต่ล่อให้ถ่า บาดหล่อมาสิจีบเอื้อยบ่น้อ

มักเอื้อยหลาย ๆ ขอจองไว้ก่อนได้บ่
เป็นบ่าวแล้วสิมาขอ… ขอเอื้อยมาเป็นแฟน

( ดนตรี )

เอื้อยครับ เอื้อยครับ ผมขอถามสิได้บ่ครับ
บ้านเอื้อยอยู่ทางใด๋น้อครับ เอื้อยเรียนอยู่ ม.ใด๋แล้วค๊าบ

ถาม ถามได้อยู่ครับ บ้านเอื้อยอยู่บ่ไกลดอกครับ
เอื้อยสิขึ้น ม.3 แล้วครับ อยากสิถามอิหยังอีกบ่

อยาก อยากถามอยู่ครับ ผมขอจองเอื้อยไว้ได้บ่

คือว่าจั่งซั่นล่ะน้อ ผู้บ่าวส่ำน้อย โตคึดจั่งใด๋..

อยากจองเอื้อยไว้ เป็นแฟนในอนาคตซั่นเด้
เพราะตอนนี้ยังบ่หล่อบ่เท่ ยังเป็นเด็กกะโหลกกะลา

มั่นใจส่ำใด๋ ใหญ่มาแล้วสิมักเอื้อยบ่หล่า
ย่านแต่ล่อให้ถ่า บาดหล่อมาสิจีบเอื้อยบ่น้อ

มักเอื้อยหลาย ๆ ขอจองไว้ก่อนได้บ่
เป็นบ่าวแล้วสิมาขอ… ขอเอื้อยมาเป็นแฟน

( ดนตรี )

อยากจองเอื้อยไว้ เป็นแฟนในอนาคตซั่นเด้
เพราะตอนนี้ยังบ่หล่อบ่เท่ ยังเป็นเด็กกะโหลกกะลา

มั่นใจส่ำใด๋ ใหญ่มาแล้วสิมักเอื้อยบ่หล่า
ย่านแต่ล่อให้ถ่า บาดหล่อมาสิจีบเอื้อยบ่น้อ

มักเอื้อยหลาย ๆ ขอจองไว้ก่อนได้บ่
เป็นบ่าวแล้วสิมาขอ… ขอเอื้อยมาเป็นแฟน

อยากจองเอื้อยไว้ เป็นแฟนในอนาคตซั่นเด้
เพราะตอนนี้ยังบ่หล่อบ่เท่ ยังเป็นเด็กกะโหลกกะลา

มั่นใจส่ำใด๋ ใหญ่มาแล้วสิมักเอื้อยบ่หล่า
ย่านแต่ล่อให้ถ่า บาดหล่อมาสิจีบเอื้อยบ่น้อ

มักเอื้อยหลาย ๆ ขอจองไว้ก่อนได้บ่
เป็นบ่าวแล้วสิมาขอ… ขอเอื้อยมาเป็นแฟน

ขั่นใหญ่แล้วสิมาขอ… ขอเอื้อยมาเป็นแฟน


รูปภาพคอร์ด เอื้อยครับ – น้องทิวเทน X ฮันนี่ นิชาดา

คอร์ดเพลง เอื้อยครับ - น้องทิวเทน X ฮันนี่ นิชาดา

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เอื้อยครับ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : เนม สุรพงศ์
เรียบเรียง : กอล์ฟ บางระจัน
ติดต่องานแสดง 082-8532307
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend