คอร์ดเพลง น้องสิเลี้ยงขนม – ฮันนี่ นิชาดา

  
Text   

คอร์ดเพลง : น้องสิเลี้ยงขนม – ฮันนี่ นิชาดา

คอร์ดเพลง น้องสิเลี้ยงขนม - ฮันนี่ นิชาดา

เพลง : น้องสิเลี้ยงขนม (คอร์ด)

ศิลปิน : ฮันนี่ นิชาดา

แนวเพลง : #อีสาน

Single ฮันนี่ นิชาดา : น้องสิเลี้ยงขนม

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง น้องสิเลี้ยงขนม คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


 
เป็นเอาห
Ab 
ลาย 
 
น้องเป็นเอาหลาย
 
คั่นบ่ได้
Cm 
เว่า 
 
มื้อนี้คงตาย
 
อดบ่
Fm 
รน 
 
มันทนบ่ได้
 
อ้ายเอ้ย
Bb 
อ้าย 
 
หยุดฟังน้องก่อน

INSTRU | Fm | Eb | Fm | Bb | Bb |

 
เป็นสาวขึ้น
Eb 
ใหม่ 
 
ผวมสิจบจากชั้นประ
Cm 
ถมฯ
 
ขึ้นมัธ
Eb 
ยม 
 
เฮ็ดให้น้องได้มาเจอ
Bb 
อ้าย
 
แอบซอมหลา
Eb 
ยปี 
 
ยามอ้ายไปเรียนอาคาร
Cm 
ใด๋
 
น้องปลื้มอ้ายห
Fm 
ลาย คาบเช้า คาบบ่ายบ่ให้คาดสา
Bb 
ยตา

 
เป็นเอาห
Ab 
ลาย 
 
น้องเป็นเอาหลาย
 
คันบ่ได้
Cm 
เว้ามื้อนี้คงตาย
 
อดบ่
Fm 
รนมันทนบ่ได้
 
อ้ายเอ้ย
Bb 
อ้าย 
 
หยุดฟังน้องก่อน

 
ว่าตอน ม.
Eb 
 
น้องแค่แอบมอง
 
พอขึ้น ม.
Cm 
 
ใจน้องกะมัก
 
ขึ้น ม.
Fm 
 
ใจสั่นบักคัก
 
ตึ๊กๆ  
Bb 
ตั๊กๆ 
 
ยามอ้ายมองมา
 
สิบอกว่า
Fm 
มักน้องนิ่มัก 
 
น้องนิ่มัก
 
อยากบอกว่า
Eb 
แม่น 
 
อ้ายนั่นแม่นอ้ายนั่นแม่น
 
ต้องเฮ็ดจั่ง
Fm 
ใด๋ 
 
จั่งสิได้เป็นแฟน
 
ต้องจ้างอิห
Bb 
ยังจั่งสิได้ควงแขน

 
สิบอกว่า
Eb 
มักน้องนิ่มัก 
 
น้องนิ่มัก
 
อยากบอกว่า
Cm 
แม่นอ้ายนั่นแม่นอ้ายนั้นแม่น
 
น้องมักอ้ายห
Fm 
ลายจั่งได้เว่าแปนๆ
 
ถ้าอ้ายตก
Bb 
ลงว่าสิยอมเป็นแฟน 
 
เด้อ
 
น้องสิเลี้ยง
Eb 
ขนม
 

INSTRU | Fm | Eb | Fm | Bb | ( 2 Times )

Eb 
เข้าเรียนทุกคาบแต่บ่ทราบอิหยัง
Cm 
เลย
 
เปิดหนังสือหน้าใดกะเป็นแต่หน้าอ้าย
Ab 
เอ๋ย
 
เข้าเรียนคณิตฯ ยังคิดฮอดอ้ายเสย
 
Bb 
โอ๊ย 
 
จั่งแม่นเป็นตาหน่าย

 
เป็นเอาห
Ab 
ลาย 
 
น้องเป็นเอาหลาย
 
คันบ่ได้
Cm 
เว้ามื้อนี้คงตาย
 
อดบ่
Fm 
รนมันทนบ่ได้
 
อ้ายเอ้ย
Bb 
อ้าย 
 
หยุดฟังน้องก่อน

 
ว่าตอน ม.
Eb 
 
น้องแค่แอบมอง
 
พอขึ้น ม.
Cm 
 
ใจน้องกะมัก
 
ขึ้น ม.
Fm 
 
ใจสั่นบักคัก
 
ตึ๊กๆ  
Bb 
ตั๊กๆ 
 
ยามอ้ายมองมา
 
สิบอกว่า
Fm 
มักน้องนิ่มัก 
 
น้องนิ่มัก
 
อยากบอกว่า
Eb 
แม่น 
 
อ้ายนั่นแม่นอ้ายนั่นแม่น
 
ต้องเฮ็ดจั่ง
Fm 
ใด๋ 
 
จั่งสิได้เป็นแฟน
 
ต้องจ้างอิห
Bb 
ยังจั่งสิได้ควงแขน

 
สิบอกว่า
Eb 
มักน้องนิ่มัก 
 
น้องนิ่มัก
 
อยากบอกว่า
Cm 
แม่นอ้ายนั่นแม่นอ้ายนั้นแม่น
 
น้องมักอ้ายห
Fm 
ลายจั่งได้เว่าแปนๆ
 
ถ้าอ้ายตก
Bb 
ลงว่าสิยอมเป็นแฟน 
 
เด้อ
 
น้องสิเลี้ยง
Eb 
ขนม
 

 
เป็นเอาห
Ab 
ลาย 
 
น้องเป็นเอาหลาย
 
คันบ่ได้
Cm 
เว้ามื้อนี้คงตาย
 
อดบ่
Fm 
รนมันทนบ่ได้
 
อ้ายเอ้ย
Bb 
อ้าย 
 
หยุดฟังน้องก่อน

 
ว่าตอน ม.
Eb 
 
น้องแค่แอบมอง
 
พอขึ้น ม.
Cm 
 
ใจน้องกะมัก
 
ขึ้น ม.
Fm 
 
ใจสั่นบักคัก
 
ตึ๊กๆ  
Bb 
ตั๊กๆ 
 
ยามอ้ายมองมา
 
สิบอกว่า
Fm 
มักน้องนิ่มัก 
 
น้องนิ่มัก
 
อยากบอกว่า
Eb 
แม่น 
 
อ้ายนั่นแม่นอ้ายนั่นแม่น
 
ต้องเฮ็ดจั่ง
Fm 
ใด๋ 
 
จั่งสิได้เป็นแฟน
 
ต้องจ้างอิห
Bb 
ยังจั่งสิได้ควงแขน

 
สิบอกว่า
Eb 
มักน้องนิ่มัก 
 
น้องนิ่มัก
 
อยากบอกว่า
Cm 
แม่นอ้ายนั่นแม่นอ้ายนั้นแม่น
 
น้องมักอ้ายห
Fm 
ลายจั่งได้เว่าแปนๆ
 
ถ้าอ้ายตก
Bb 
ลงว่าสิยอมเป็นแฟน 
 
เด้อ
 
น้องสิเลี้ยง
Eb 
ขนม
 

INSTRU | Fm | Eb | Fm | Bb | Bb |

 
น้องสิเลี้ยงข
Eb 
นม..


เป็นเอาหลาย น้องเป็นเอาหลาย
คั่นบ่ได้เว่า มื้อนี้คงตาย
อดบ่รน มันทนบ่ได้
อ้ายเอ้ยอ้าย หยุดฟังน้องก่อน

( ดนตรี )

เป็นสาวขึ้นใหม่ ผวมสิจบจากชั้นประถมฯ
ขึ้นมัธยม เฮ็ดให้น้องได้มาเจออ้าย
แอบซอมหลายปี ยามอ้ายไปเรียนอาคารใด๋
น้องปลื้มอ้ายหลาย คาบเช้า คาบบ่ายบ่ให้คาดสายตา

เป็นเอาหลาย น้องเป็นเอาหลาย
คันบ่ได้เว้ามื้อนี้คงตาย
อดบ่รนมันทนบ่ได้
อ้ายเอ้ยอ้าย หยุดฟังน้องก่อน

ว่าตอน ม.1น้องแค่แอบมอง
พอขึ้น ม.2 ใจน้องกะมัก
ขึ้น ม.3 ใจสั่นบักคัก ตึ๊กๆ ตั๊กๆ ยามอ้ายมองมา
สิบอกว่ามักน้องนิ่มัก น้องนิ่มัก
อยากบอกว่าแม่น อ้ายนั่นแม่นอ้ายนั่นแม่น
ต้องเฮ็ดจั่งใด๋ จั่งสิได้เป็นแฟน
ต้องจ้างอิหยังจั่งสิได้ควงแขน

สิบอกว่ามักน้องนิ่มัก น้องนิ่มัก
อยากบอกว่าแม่นอ้ายนั่นแม่นอ้ายนั้นแม่น
น้องมักอ้ายหลายจั่งได้เว่าแปนๆ
ถ้าอ้ายตกลงว่าสิยอมเป็นแฟน เด้อ
น้องสิเลี้ยงขนม

( ดนตรี )

เข้าเรียนทุกคาบแต่บ่ทราบอิหยังเลย
เปิดหนังสือหน้าใดกะเป็นแต่หน้าอ้ายเอ๋ย
เข้าเรียนคณิตฯ ยังคิดฮอดอ้ายเสย
โอ๊ย จั่งแม่นเป็นตาหน่าย

เป็นเอาหลาย น้องเป็นเอาหลาย
คันบ่ได้เว้ามื้อนี้คงตาย
อดบ่รนมันทนบ่ได้
อ้ายเอ้ยอ้าย หยุดฟังน้องก่อน

ว่าตอน ม.1 น้องแค่แอบมอง
พอขึ้น ม.2 ใจน้องกะมัก
ขึ้น ม.3 ใจสั่นบักคัก ตึ๊กๆ ตั๊กๆ ยามอ้ายมองมา
สิบอกว่ามักน้องนิ่มัก น้องนิ่มัก
อยากบอกว่าแม่น อ้ายนั่นแม่นอ้ายนั่นแม่น
ต้องเฮ็ดจั่งใด๋ จั่งสิได้เป็นแฟน
ต้องจ้างอิหยังจั่งสิได้ควงแขน

สิบอกว่ามักน้องนิ่มัก น้องนิ่มัก
อยากบอกว่าแม่นอ้ายนั่นแม่นอ้ายนั้นแม่น
น้องมักอ้ายหลายจั่งได้เว่าแปนๆ
ถ้าอ้ายตกลงว่าสิยอมเป็นแฟน เด้อ
น้องสิเลี้ยงขนม

เป็นเอาหลาย น้องเป็นเอาหลาย
คันบ่ได้เว้ามื้อนี้คงตาย
อดบ่รนมันทนบ่ได้
อ้ายเอ้ยอ้าย หยุดฟังน้องก่อน

ว่าตอน ม.1น้องแค่แอบมอง
พอขึ้น ม.2 ใจน้องกะมัก
ขึ้น ม.3 ใจสั่นบักคัก ตึ๊กๆ ตั๊กๆ ยามอ้ายมองมา
สิบอกว่ามักน้องนิ่มัก น้องนิ่มัก
อยากบอกว่าแม่น อ้ายนั่นแม่นอ้ายนั่นแม่น
ต้องเฮ็ดจั่งใด๋ จั่งสิได้เป็นแฟน
ต้องจ้างอิหยังจั่งสิได้ควงแขน

สิบอกว่ามักน้องนิ่มัก น้องนิ่มัก
อยากบอกว่าแม่นอ้ายนั่นแม่นอ้ายนั้นแม่น
น้องมักอ้ายหลายจั่งได้เว่าแปนๆ
ถ้าอ้ายตกลงว่าสิยอมเป็นแฟน เด้อ
น้องสิเลี้ยงขนม

น้องสิเลี้ยงขนม

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง น้องสิเลี้ยงขนม (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง เนม สุรพงศ์
เรียบเรียง จินนี่ ภูไท
ติดต่องานแสดง 082-8532307
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend