คอร์ดเพลง อกหักดังเป๊าะ – ฮันนี่ นิชาดา

  
Text   

คอร์ดเพลง : อกหักดังเป๊าะ ฮันนี่ นิชาดา

คอร์ดเพลง อกหักดังเป๊าะ - ฮันนี่ นิชาดา

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ฮันนี่ นิชาดา : อกหักดังเป๊าะ

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง อกหักดังเป๊าะ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Bm | F#m | G | A |

 
ทุก
Bm 
มื้อหลังเลิกแถว
 
น้องสิ
F#m 
ฟ้าวไปหยิบกระดาษปากกา
 
G 
ขียนถ้อยคำว่าตั้งใจเรียนเด้อจ้า
 
แล้วเอาไปป้
A 
อนใต้โกนโต๊ะอ้าย
Bm 
แอบฮักอ้ายมานาน 
 
หมู่กะ
F#m 
เตือนว่าให้เผื่อใจ
 
สิ
G 
อกหักได้ง่ายๆ 
 
กับการแอบมักรุ่
A 
นพี่

 
แล้วมื้อ
G 
นี้เวลาประมาณเที่ย
A 
งตรง
 
ขณะที่
F#m 
น้องหย่างลงอา
Bm 
คาร
 
A 
ห็นอ้ายหย่างจับ
G 
มือ กับสาว ม.ปลาย
 
ออกจากโร
A 
งอาหาร
 
เบิ่งจากเหตุก
G 
ารณ์ คือน้องอกหัก แม่
A 
นบ่..

 
อกหักดัง
F#m 
เปาะ.. 
 
 
D 
นี้บ่ 
 
คื
A/C# 
อคำ 
 
Bm 
มู่ว่า
 
A 
มุดปาก
G 
กาหลุดมือเหี่ยลง 
 
บัน
A 
ได
 
แก้วน้ำกะเ
D 
หี่ย 
 
ไหลฮาดการบ้านภาษ
F#m 
าไทย
 
ต้องส่งคาบ
Bm 
บ่าย 
 
สิเฮ็ดจั่งได๋ละ
A 
หื้อ..

 
น้ำตาโฮ่งห
D 
น่วย 
 
ห้ามไว้ปานได๋กะ
Bm 
บ่ฟัง
 
หมู่ถามว่าเป็นห
G 
ยัง 
 
น้ำตาแห่งพังลงหย่
A 
าวๆ
 
ขี้หมูกเลม
D 
เล่ เทิงสูน เทิงสั่น เทิ
F#m 
งฟ้าว
 
ไหวบ่น้อ
Bm 
เฮา 
 
ในคาบสุดท้ายของบ่า
A 
ยนี้
 
สิเรียนฮู้เรื่อง
D 
บ่น้อ 
 
 
A 

Bm 
มันเจ็บมันสั่นเบิ่ดคำสิเว้า 
 
บ่ฮู้สิเฮ็ดจั่งได๋
F#m 
แต่ต้องฟ้าวเก็บสมุดปากกา
 
เพื่อเข้าเรียนคาบต่อไป
 
G 
ขอโทษเด้อค่ะ คุณครู หนูขออนุญาต
Em 
เรียนไป 
 
ฮ้อ
A 
งไห้ไป

INSTRU | D | F#m | Bm | A |
INSTRU | G | F#m | G | A | A |

 
อกหักดัง
F#m 
เปาะ.. 
 
 
D 
นี้บ่ 
 
คื
A/C# 
อคำ 
 
Bm 
มู่ว่า
 
A 
มุดปาก
G 
กาหลุดมือเหี่ยลง 
 
บัน
A 
ได
 
แก้วน้ำกะเ
D 
หี่ย 
 
ไหลฮาดการบ้านภาษ
F#m 
าไทย
 
ต้องส่งคาบ
Bm 
บ่าย 
 
สิเฮ็ดจั่งได๋ละ
A 
หื้อ..

 
น้ำตาโฮ่งห
D 
น่วย 
 
ห้ามไว้ปานได๋กะ
Bm 
บ่ฟัง
 
หมู่ถามว่าเป็นห
G 
ยัง 
 
น้ำตาแห่งพังลงหย่
A 
าวๆ
 
ขี้หมูกเลม
D 
เล่ เทิงสูน เทิงสั่น เทิ
F#m 
งฟ้าว
 
ไหวบ่น้อ
Bm 
เฮา 
 
ในคาบสุดท้ายของบ่า
A 
ยนี้
 
สิเรียนฮู้เรื่อง
 
บ่น้อ…

INSTRU | D | F#m | Bm | A |

 
สิเรียนฮู้เรื่องอ
D 
ยู่บ้อ…


ทุกมื้อหลังเลิกแถว
น้องสิฟ้าวไปหยิบกระดาษปากกา
เขียนถ้อยคำว่าตั้งใจเรียนเด้อจ้า
แล้วเอาไปป้อนใต้โกนโต๊ะอ้าย
แอบฮักอ้ายมานาน หมู่กะเตือนว่าให้เผื่อใจ
สิอกหักได้ง่ายๆ กับการแอบมักรุ่นพี่

แล้วมื้อนี้เวลาประมาณเที่ยงตรง
ขณะที่น้องหย่างลงอาคาร
เห็นอ้ายหย่างจับมือ กับสาว ม.ปลาย
ออกจากโรงอาหาร
เบิ่งจากเหตุการณ์ คือน้องอกหัก แม่นบ่..

อกหักดังเปาะ.. นี้บ่คือคำหมู่ว่า
สมุดปากกาหลุดมือเหี่ยลง บันได
แก้วน้ำกะเหี่ย ไหลฮาดการบ้านภาษาไทย
ต้องส่งคาบบ่าย สิเฮ็ดจั่งได๋ละหื้อ..

น้ำตาโฮ่งหน่วย ห้ามไว้ปานได๋กะบ่ฟัง
หมู่ถามว่าเป็นหยัง น้ำตาแห่งพังลงหย่าวๆ
ขี้หมูกเลมเล่ เทิงสูน เทิงสั่น เทิงฟ้าว
ไหวบ่น้อเฮา ในคาบสุดท้ายของบ่ายนี้
สิเรียนฮู้เรื่องบ่น้อ

มันเจ็บมันสั่นเบิ่ดคำสิเว้า บ่ฮู้สิเฮ็ดจั่งได๋
แต่ต้องฟ้าวเก็บสมุดปากกา
เพื่อเข้าเรียนคาบต่อไป
ขอโทษเด้อค่ะ คุณครู หนูขออนุญาต
เรียนไป ฮ้องไห้ไป

( ดนตรี )

อกหักดังเปาะ.. นี้บ่คือคำหมู่ว่า
สมุดปากกาหลุดมือเหี่ยลง บันได
แก้วน้ำกะเหี่ย ไหลฮาดการบ้านภาษาไทย
ต้องส่งคาบบ่าย สิเฮ็ดจั่งได๋ละหื้อ..

น้ำตาโฮ่งหน่วย ห้ามไว้ปานได๋กะบ่ฟัง
หมู่ถามว่าเป็นหยัง น้ำตาแห่งพังลงหย่าวๆ
ขี้หมูกเลมเล่ เทิงสูน เทิงสั่น เทิงฟ้าว
ไหวบ่น้อเฮา ในคาบสุดท้ายของบ่ายนี้
สิเรียนฮู้เรื่องบ่น้อ…

( ดนตรี )

สิเรียนฮู้เรื่องอยู่บ้อ…


รูปภาพคอร์ด อกหักดังเป๊าะ – ฮันนี่ นิชาดา

คอร์ดเพลง อกหักดังเป๊าะ - ฮันนี่ นิชาดา

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง อกหักดังเป๊าะ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : เนม สุรพงศ์
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานแสดง : 082-8532307
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend