หน้าแรก » ฮันนี่ นิชาดา » คอร์ดเพลง ไม่รักเราแช่ง – ฮันนี่ นิชาดา

คอร์ดเพลง ไม่รักเราแช่ง – ฮันนี่ นิชาดา

คอร์ดเพลง : ไม่รักเราแช่ง ฮันนี่ นิชาดา

คอร์ดเพลง ไม่รักเราแช่ง - ฮันนี่ นิชาดา

ศิลปิน : ฮันนี่ นิชาดา

เนื้อร้อง/ทำนอง : เนม สุรพงศ์

คอร์ดทั้งหมด : A, Bm, D, F#m, G


INTRO | D | Bm | G | A |
INTRO | D | Bm | G | A | ( 2 Times ) | D |

 
เป็นโสดมา
ดน.. 
 
บ่ทันมี
F#m 
ไผ
 
ทนเหงาตั้งแต่ปีก
ลาย 
 
จนว่าหัวใจสิขึ้น
รา
 
จนอ้ายมา
ทัก 
 
มาหยอดสั
F#m 
กพัก
 
ทำตัวน่า
รัก จั่งซั้น จั่งซี่ ทรงเข้า
ท่า

 
มาเฮ็ดให้
ใจหวั่นไหว
นำคัก
 
เฮ็ดให้คลั่ง
รักแล้วอ้ายต้องรับผิดช
อบ..

 
มาทำให้
รัก 
 
แล้วบ่ฮักเดี๊ยวน้องจะ
Bm 
แช่ง
 
น้องจะสาป น้องจะแ
ช่ง 
 
บ่ให้เจอฮักจริ
งใจ
 
ให้การเงินช็
อต 
 
ให้เดินเหยียบกอง
Bm 
ขี้ไก่
 
ขอให้นอนฝันร้
าย 
 
น้ำลายไหลจนซอดแ
จ้ง

 
มาทำให้
รัก 
 
แล้วบ่ฮักเด้อน้องสิจะ
Bm 
แช่ง
 
ให้อ้ายถืกหมู่แ
กง 
 
หม้อใหญ่ส่ำหม้อวัด
ป่า
 
ให้นอนตื่นส
าย 
 
ขอให้กลายเป็น
Bm 
ผีบ้า
 
ให้ GPS พาเข้า
ป่า.. 
 
าธุ..
 
ถ้าอ้ายบ่ฮัก เดี๋ยวน้องจะแ
ช่ง.
.

 
เป็นโสดมา
ดน.. 
 
บ่ทันมี
F#m 
ไผ
 
ทนเหงาตั้งแต่ปีก
ลาย 
 
จนว่าหัวใจสิขึ้น
รา
 
จนอ้ายมา
ทัก.. 
 
มาหยอดสั
F#m 
กพัก..
 
ทำตัวน่า
รัก จั่งซั้น จั่งซี่ ทรงเข้า
ท่า

 
มาเฮ็ดให้
ใจหวั่นไหว
นำคัก
 
เฮ็ดให้คลั่ง
รักแล้วอ้ายต้องรับผิดช
อบ..

 
มาทำให้
รัก 
 
แล้วบ่ฮักเดี๊ยวน้องจะ
Bm 
แช่ง
 
น้องจะสาป น้องจะแ
ช่ง 
 
บ่ให้เจอฮักจริ
งใจ
 
ให้การเงินช็
อต 
 
ให้เดินเหยียบกอง
Bm 
ขี้ไก่
 
ขอให้นอนฝันร้
าย 
 
น้ำลายไหลจนซอดแ
จ้ง

 
มาทำให้
รัก 
 
แล้วบ่ฮักเด้อน้องสิจะ
Bm 
แช่ง
 
ให้อ้ายถืกหมู่แ
กง 
 
หม้อใหญ่ส่ำหม้อวัด
ป่า
 
ให้นอนตื่นส
าย 
 
ขอให้กลายเป็น
Bm 
ผีบ้า
 
ให้ GPS พาเข้า
ป่า.. 
 
าธุ..
 
ถ้าอ้ายบ่ฮัก เดี๋ยวน้องจะแช่ง..
 

INSTRU | D | Bm | G | A |
INSTRU | D | Bm | Em A | D | D |

 
มาเฮ็ดให้
Em 
ใจหวั่นไหว..
นำคัก
 
เฮ็ดให้คลั่
งรักแล้วอ้ายต้องรับผิดช
อบ..

 
มาทำให้
รัก 
 
แล้วบ่ฮักเดี๊ยวน้องจะ
Bm 
แช่ง
 
น้องจะสาป น้องจะแ
ช่ง 
 
บ่ให้เจอฮักจริ
งใจ
 
ให้การเงินช็
อต 
 
ให้เดินเหยียบกอง
Bm 
ขี้ไก่
 
ขอให้นอนฝันร้
าย 
 
น้ำลายไหลจนซอดแ
จ้ง

 
มาทำให้
รัก 
 
แล้วบ่ฮักเด้อน้องสิจะ
Bm 
แช่ง
 
ให้อ้ายถืกหมู่แ
กง 
 
หม้อใหญ่ส่ำหม้อวัด
ป่า
 
ให้นอนตื่นส
าย 
 
ขอให้กลายเป็น
Bm 
ผีบ้า
 
ให้ GPS พาเข้า
ป่า.. 
 
าธุ..
 
ถ้าอ้ายบ่ฮัก เดี๋ยวน้องจะแ
ช่ง..

INSTRU | D | Bm | G | A | ( 2 Times )

 
ถ้าอ้ายบ่ฮัก เดี๋ยวน้องจะแช่ง..  

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไม่รักเราแช่ง


เป็นโสดมาดน.. บ่ทันมีไผ..
ทนเหงาตั้งแต่ปีกลาย จนว่าหัวใจสิขึ้นรา
จนอ้ายมาทัก.. มาหยอดสักพัก..
ทำตัวน่ารัก จั่งซั้น จั่งซี่ ทรงเข้าท่า

มาเฮ็ดให้ใจหวั่นไหวนำคัก
เฮ็ดให้คลั่งรักแล้วอ้ายต้องรับผิดชอบ..

มาทำให้รัก แล้วบ่ฮักเดี๊ยวน้องจะแช่ง
น้องจะสาป น้องจะแช่ง บ่ให้เจอฮักจริงใจ
ให้การเงินช็อต ให้เดินเหยียบกองขี้ไก่
ขอให้นอนฝันร้าย น้ำลายไหลจนซอดแจ้ง

มาทำให้รัก แล้วบ่ฮักเด้อน้องสิจะแช่ง
ให้อ้ายถืกหมู่แกง หม้อใหญ่ส่ำหม้อวัดป่า
ให้นอนตื่นสาย ขอให้กลายเป็นผีบ้า
ให้ GPS พาเข้าป่า.. สาธุ..
ถ้าอ้ายบ่ฮัก เดี๋ยวน้องจะแช่ง..

เป็นโสดมาดน.. บ่ทันมีไผ..
ทนเหงาตั้งแต่ปีกลาย จนว่าหัวใจสิขึ้นรา
จนอ้ายมาทัก.. มาหยอดสักพัก..
ทำตัวน่ารัก จั่งซั้น จั่งซี่ ทรงเข้าท่า

มาเฮ็ดให้ใจหวั่นไหวนำคัก
เฮ็ดให้คลั่งรักแล้วอ้ายต้องรับผิดชอบ..

มาทำให้รัก แล้วบ่ฮักเดี๊ยวน้องจะแช่ง
น้องจะสาป น้องจะแช่ง บ่ให้เจอฮักจริงใจ
ให้การเงินช็อต ให้เดินเหยียบกองขี้ไก่
ขอให้นอนฝันร้าย น้ำลายไหลจนซอดแจ้ง

มาทำให้รัก แล้วบ่ฮักเด้อน้องสิจะแช่ง
ให้อ้ายถืกหมู่แกง หม้อใหญ่ส่ำหม้อวัดป่า
ให้นอนตื่นสาย ขอให้กลายเป็นผีบ้า
ให้ GPS พาเข้าป่า.. สาธุ..
ถ้าอ้ายบ่ฮัก เดี๋ยวน้องจะแช่ง..

( ดนตรี )

มาเฮ็ดให้ใจหวั่นไหว..นำคัก
เฮ็ดให้คลั่งรักแล้วอ้ายต้องรับผิดชอบ..

มาทำให้รัก แล้วบ่ฮักเดี๊ยวน้องจะแช่ง
น้องจะสาป น้องจะแช่ง บ่ให้เจอฮักจริงใจ
ให้การเงินช็อต ให้เดินเหยียบกองขี้ไก่
ขอให้นอนฝันร้าย น้ำลายไหลจนซอดแจ้ง

มาทำให้รัก แล้วบ่ฮักเด้อน้องสิจะแช่ง
ให้อ้ายถืกหมู่แกง หม้อใหญ่ส่ำหม้อวัดป่า
ให้นอนตื่นสาย ขอให้กลายเป็นผีบ้า
ให้ GPS พาเข้าป่า.. สาธุ..
ถ้าอ้ายบ่ฮัก เดี๋ยวน้องจะแช่ง..

( ดนตรี )

ถ้าอ้ายบ่ฮัก เดี๋ยวน้องจะแช่ง..

มิวสิควิดีโอเพลง ไม่รักเราแช่ง ฮันนี่ นิชาดา

เพลง ไม่รักเราแช่ง
ศิลปิน ฮันนี่ นิชาดา
เรียบเรียง : ยศดนัย ภู่ทอง
ติดต่องานแสดง 082-8532307
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่มาแรงบน Youtube ✨
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
{"slide_show":"2","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":"1000","loop":"true","design":"design-1"}
Search
อุปกรณ์เครื่องดนตรี
อุปกรณ์เครื่องดนตรี

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :

 โฆษณา