คอร์ดเพลง ไม่รักเราแช่ง – ฮันนี่ นิชาดา

  
Text   

คอร์ดเพลง : ไม่รักเราแช่ง ฮันนี่ นิชาดา

คอร์ดเพลง ไม่รักเราแช่ง - ฮันนี่ นิชาดา

ศิลปิน : ฮันนี่ นิชาดา

เนื้อร้อง/ทำนอง : เนม สุรพงศ์

คอร์ดทั้งหมด : A, Bm, D, F#m, G


INTRO | D | Bm | G | A |
INTRO | D | Bm | G | A | ( 2 Times ) | D |

 
เป็นโสดมา
D 
ดน.. 
 
บ่ทันมี
F#m 
ไผ
 
ทนเหงาตั้งแต่ปีก
G 
ลาย 
 
จนว่าหัวใจสิขึ้น
A 
รา
 
จนอ้ายมา
D 
ทัก 
 
มาหยอดสั
F#m 
กพัก
 
ทำตัวน่า
G 
รัก จั่งซั้น จั่งซี่ ทรงเข้า
A 
ท่า

 
มาเฮ็ดให้
G 
ใจหวั่นไหว
A 
นำคัก
 
เฮ็ดให้คลั่ง
G 
รักแล้วอ้ายต้องรับผิดช
A 
อบ..

 
มาทำให้
D 
รัก 
 
แล้วบ่ฮักเดี๊ยวน้องจะ
Bm 
แช่ง
 
น้องจะสาป น้องจะแ
D 
ช่ง 
 
บ่ให้เจอฮักจริ
A 
งใจ
 
ให้การเงินช็
D 
อต 
 
ให้เดินเหยียบกอง
Bm 
ขี้ไก่
 
ขอให้นอนฝันร้
D 
าย 
 
น้ำลายไหลจนซอดแ
A 
จ้ง

 
มาทำให้
D 
รัก 
 
แล้วบ่ฮักเด้อน้องสิจะ
Bm 
แช่ง
 
ให้อ้ายถืกหมู่แ
D 
กง 
 
หม้อใหญ่ส่ำหม้อวัด
A 
ป่า
 
ให้นอนตื่นส
D 
าย 
 
ขอให้กลายเป็น
Bm 
ผีบ้า
 
ให้ GPS พาเข้า
G 
ป่า.. 
 
A 
าธุ..
 
ถ้าอ้ายบ่ฮัก เดี๋ยวน้องจะแ
D 
ช่ง.
A 
.

 
เป็นโสดมา
D 
ดน.. 
 
บ่ทันมี
F#m 
ไผ
 
ทนเหงาตั้งแต่ปีก
G 
ลาย 
 
จนว่าหัวใจสิขึ้น
A 
รา
 
จนอ้ายมา
D 
ทัก.. 
 
มาหยอดสั
F#m 
กพัก..
 
ทำตัวน่า
G 
รัก จั่งซั้น จั่งซี่ ทรงเข้า
A 
ท่า

 
มาเฮ็ดให้
G 
ใจหวั่นไหว
A 
นำคัก
 
เฮ็ดให้คลั่ง
G 
รักแล้วอ้ายต้องรับผิดช
A 
อบ..

 
มาทำให้
D 
รัก 
 
แล้วบ่ฮักเดี๊ยวน้องจะ
Bm 
แช่ง
 
น้องจะสาป น้องจะแ
D 
ช่ง 
 
บ่ให้เจอฮักจริ
A 
งใจ
 
ให้การเงินช็
D 
อต 
 
ให้เดินเหยียบกอง
Bm 
ขี้ไก่
 
ขอให้นอนฝันร้
D 
าย 
 
น้ำลายไหลจนซอดแ
A 
จ้ง

 
มาทำให้
D 
รัก 
 
แล้วบ่ฮักเด้อน้องสิจะ
Bm 
แช่ง
 
ให้อ้ายถืกหมู่แ
D 
กง 
 
หม้อใหญ่ส่ำหม้อวัด
A 
ป่า
 
ให้นอนตื่นส
D 
าย 
 
ขอให้กลายเป็น
Bm 
ผีบ้า
 
ให้ GPS พาเข้า
G 
ป่า.. 
 
A 
าธุ..
 
ถ้าอ้ายบ่ฮัก เดี๋ยวน้องจะแช่ง..
 

INSTRU | D | Bm | G | A |
INSTRU | D | Bm | Em A | D | D |

 
มาเฮ็ดให้
Em 
ใจหวั่นไหว..
A 
นำคัก
 
เฮ็ดให้คลั่
G 
งรักแล้วอ้ายต้องรับผิดช
A 
อบ..

 
มาทำให้
D 
รัก 
 
แล้วบ่ฮักเดี๊ยวน้องจะ
Bm 
แช่ง
 
น้องจะสาป น้องจะแ
D 
ช่ง 
 
บ่ให้เจอฮักจริ
A 
งใจ
 
ให้การเงินช็
D 
อต 
 
ให้เดินเหยียบกอง
Bm 
ขี้ไก่
 
ขอให้นอนฝันร้
D 
าย 
 
น้ำลายไหลจนซอดแ
A 
จ้ง

 
มาทำให้
D 
รัก 
 
แล้วบ่ฮักเด้อน้องสิจะ
Bm 
แช่ง
 
ให้อ้ายถืกหมู่แ
D 
กง 
 
หม้อใหญ่ส่ำหม้อวัด
A 
ป่า
 
ให้นอนตื่นส
D 
าย 
 
ขอให้กลายเป็น
Bm 
ผีบ้า
 
ให้ GPS พาเข้า
G 
ป่า.. 
 
A 
าธุ..
 
ถ้าอ้ายบ่ฮัก เดี๋ยวน้องจะแ
D 
ช่ง..

INSTRU | D | Bm | G | A | ( 2 Times )

 
ถ้าอ้ายบ่ฮัก เดี๋ยวน้องจะแช่ง..  
D 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไม่รักเราแช่ง


เป็นโสดมาดน.. บ่ทันมีไผ..
ทนเหงาตั้งแต่ปีกลาย จนว่าหัวใจสิขึ้นรา
จนอ้ายมาทัก.. มาหยอดสักพัก..
ทำตัวน่ารัก จั่งซั้น จั่งซี่ ทรงเข้าท่า

มาเฮ็ดให้ใจหวั่นไหวนำคัก
เฮ็ดให้คลั่งรักแล้วอ้ายต้องรับผิดชอบ..

มาทำให้รัก แล้วบ่ฮักเดี๊ยวน้องจะแช่ง
น้องจะสาป น้องจะแช่ง บ่ให้เจอฮักจริงใจ
ให้การเงินช็อต ให้เดินเหยียบกองขี้ไก่
ขอให้นอนฝันร้าย น้ำลายไหลจนซอดแจ้ง

มาทำให้รัก แล้วบ่ฮักเด้อน้องสิจะแช่ง
ให้อ้ายถืกหมู่แกง หม้อใหญ่ส่ำหม้อวัดป่า
ให้นอนตื่นสาย ขอให้กลายเป็นผีบ้า
ให้ GPS พาเข้าป่า.. สาธุ..
ถ้าอ้ายบ่ฮัก เดี๋ยวน้องจะแช่ง..

เป็นโสดมาดน.. บ่ทันมีไผ..
ทนเหงาตั้งแต่ปีกลาย จนว่าหัวใจสิขึ้นรา
จนอ้ายมาทัก.. มาหยอดสักพัก..
ทำตัวน่ารัก จั่งซั้น จั่งซี่ ทรงเข้าท่า

มาเฮ็ดให้ใจหวั่นไหวนำคัก
เฮ็ดให้คลั่งรักแล้วอ้ายต้องรับผิดชอบ..

มาทำให้รัก แล้วบ่ฮักเดี๊ยวน้องจะแช่ง
น้องจะสาป น้องจะแช่ง บ่ให้เจอฮักจริงใจ
ให้การเงินช็อต ให้เดินเหยียบกองขี้ไก่
ขอให้นอนฝันร้าย น้ำลายไหลจนซอดแจ้ง

มาทำให้รัก แล้วบ่ฮักเด้อน้องสิจะแช่ง
ให้อ้ายถืกหมู่แกง หม้อใหญ่ส่ำหม้อวัดป่า
ให้นอนตื่นสาย ขอให้กลายเป็นผีบ้า
ให้ GPS พาเข้าป่า.. สาธุ..
ถ้าอ้ายบ่ฮัก เดี๋ยวน้องจะแช่ง..

( ดนตรี )

มาเฮ็ดให้ใจหวั่นไหว..นำคัก
เฮ็ดให้คลั่งรักแล้วอ้ายต้องรับผิดชอบ..

มาทำให้รัก แล้วบ่ฮักเดี๊ยวน้องจะแช่ง
น้องจะสาป น้องจะแช่ง บ่ให้เจอฮักจริงใจ
ให้การเงินช็อต ให้เดินเหยียบกองขี้ไก่
ขอให้นอนฝันร้าย น้ำลายไหลจนซอดแจ้ง

มาทำให้รัก แล้วบ่ฮักเด้อน้องสิจะแช่ง
ให้อ้ายถืกหมู่แกง หม้อใหญ่ส่ำหม้อวัดป่า
ให้นอนตื่นสาย ขอให้กลายเป็นผีบ้า
ให้ GPS พาเข้าป่า.. สาธุ..
ถ้าอ้ายบ่ฮัก เดี๋ยวน้องจะแช่ง..

( ดนตรี )

ถ้าอ้ายบ่ฮัก เดี๋ยวน้องจะแช่ง..

มิวสิควิดีโอเพลง ไม่รักเราแช่ง ฮันนี่ นิชาดา

เพลง ไม่รักเราแช่ง
ศิลปิน ฮันนี่ นิชาดา
เรียบเรียง : ยศดนัย ภู่ทอง
ติดต่องานแสดง 082-8532307
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend