คอร์ดเพลง มักบ่าว ม.ปลาย – ฮันนี่ นิชาดา

  
Text   

คอร์ดเพลง : มักบ่าว ม.ปลาย ฮันนี่ นิชาดา

คอร์ดเพลง มักบ่าว ม.ปลาย - ฮันนี่ นิชาดา

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ฮันนี่ นิชาดา : มักบ่าว ม.ปลาย


INTRO | Am | F | C | G |
INTRO | Am | F | C | Am G Am |

 
มักเด้ ล่ะมักบ่าว ม.ป
Am 
ลาย มักเด้ ล่ะมักบ่าว ม.ปลาย
 
อยากจับอยากบ
G 
าย 
 
อยากได้อ้ายเป็น
Am 
แฟน
 
คั่นล่ะได้อ้ายควงแ
C 
ขน โอ้ย โอ้ย คั่นล่ะได้อ้ายควงแขน
 
เว้าแปน แ
G 
ปน 
 
ว่าน้องนี้ฮักเบิ่ด
C 
ใจ
 
เว้าแปน แ
G 
ปน 
 
ว่าน้องนี้ฮักเบิ่ด
C 
ใจ

 
โตน้องนี้ยังบ่มีผุ
Am 
บ่าว 
 
โตน้องนี้ยังบ่มีผุบ่าว
 
ตั้งแต่ใหญ่เป็นส
G 
าว 
 
ล่ะยังบ่มีผู้
Am 
ใด
 
พึ่งจบล่ะ ม.2 ให
C 
ม่ๆ โอ้ย โอ้ย
 
ขึ้นล่ะ ม.3 ใหม่ๆ หัวเจอ หัว
G 
ใจ 
 
ล่ะยังบ่มีไผจ
C 
อง
 
หัวเจอ หัว
G 
ใจ 
 
ล่ะยังบ่มีไผค
C 
รอง

 
มาลองคบกันเบิ่ง
Am 
ไหม 
 
มาลองฮักกันเบิ่งไหม
 
เว้าออกจากใจ ล่ะ ผู้สาวรุ่นน้อง
 
 
เพียงแค่อ้ายหันมามอง เพียงแค่อ้ายหันมามอง
 
 
ในหัวสมองก็เกิดจินตนา ในหัวสมองก็เกิดจินตนา
 

Am 
เพียงอ้
G 
าย 
 
มอง
C 
ตา 
 
ใจน้องไหว
Em 
หวั่น
 
ฝัน ฝัน  
Am 
ฝัน น้องเพ้อฝัน ล่ะถึงวันวิ
Dm 
วาห์
 
เชิญล่ะคนใหญ่คน
Em 
โต
 
โต๊ะเจ๊กโต๊ะ
G 
จีน 
 
มากหน้าหลา
Am 
ยตา

 
อุรา ล่ะของนางสุข
Am 
ล้น อุรา ล่ะของนางสุข
F 
ล้น
 
ได้ลูกสองคน ชายหญิงกับ
C 
พี่
 
อยากให้ล่ะเป็นจริงอิ
G 
หลี 
 
อยากให้ล่ะเป็นจริงอิ
F 
หลี
 
ฟ้าวแม้
G 
พี่มาแลกไอดีไ
C 
ลน์ 
 
เร็วแม้
G 
พี่มาแลกไอดีไ
C 
ลน์

 
มักเด้ล่ะมักบ่าว ม.ป
Am 
ลาย มักเด้ล่ะมักบ่าว ม.ปลาย
 
อยากจับอยากบ
G 
าย 
 
อยากได้อ้ายเป็น
Am 
แฟน
 
คั่นล่ะได้อ้ายควงแ
C 
ขน โอ้ย โอ้ย คั่นล่ะได้อ้ายควงแขน
 
เว้าแปน แ
G 
ปน 
 
ว่าน้องสิเลี้ยงข
C 
นม
 
เว้าแปน แ
G 
ปน 
 
ล่ะน้องสิเลี้ยงข
C 
นม

INSTRU | Am | F | C | G |
INSTRU | Am | F | C | Am G Am |

 
มักเด้ ล่ะมักบ่าว ม.ป
Am 
ลาย มักเด้ ล่ะมักบ่าว ม.ปลาย
 
อยากจับอยากบ
G 
าย 
 
อยากได้อ้ายเป็น
Am 
แฟน
 
คั่นล่ะได้อ้ายควงแ
C 
ขน โอ้ย โอ้ย คั่นล่ะได้อ้ายควงแขน
 
เว้าแปน แ
G 
ปน 
 
ว่าน้องนี้ฮักเบิ่ด
C 
ใจ
 
เว้าแปน แ
G 
ปน 
 
ว่าน้องนี้ฮักเบิ่ด
C 
ใจ

 
โตน้องนี้ยังบ่มีผุ
Am 
บ่าว 
 
โตน้องนี้ยังบ่มีผุบ่าว
 
ตั้งแต่ใหญ่เป็นส
G 
าว 
 
ล่ะยังบ่มีผู้
Am 
ใด
 
พึ่งจบล่ะ ม.2 ให
C 
ม่ๆ โอ้ย โอ้ย
 
ขึ้นล่ะ ม.3 ใหม่ๆ หัวเจอ หัว
G 
ใจ 
 
ล่ะยังบ่มีไผจ
C 
อง
 
หัวเจอ หัว
G 
ใจ 
 
ล่ะยังบ่มีไผค
C 
รอง

 
มาลองคบกันเบิ่ง
Am 
ไหม 
 
มาลองฮักกันเบิ่งไหม
 
เว้าออกจากใจ ล่ะ ผู้สาวรุ่นน้อง
 
 
เพียงแค่อ้ายหันมามอง เพียงแค่อ้ายหันมามอง
 
 
ในหัวสมองก็เกิดจินตนา ในหัวสมองก็เกิดจินตนา
 

Am 
เพียงอ้
G 
าย 
 
มอง
C 
ตา 
 
ใจน้องไหว
Em 
หวั่น
 
ฝัน ฝัน  
Am 
ฝัน น้องเพ้อฝัน ล่ะถึงวันวิ
Dm 
วาห์
 
เชิญล่ะคนใหญ่คน
Em 
โต
 
โต๊ะเจ๊กโต๊ะ
G 
จีน 
 
มากหน้าหลา
Am 
ยตา

 
อุรา ล่ะของนางสุข
Am 
ล้น อุรา ล่ะของนางสุข
F 
ล้น
 
ได้ลูกสองคน ชายหญิงกับ
C 
พี่
 
อยากให้ล่ะเป็นจริงอิ
G 
หลี 
 
อยากให้ล่ะเป็นจริงอิ
F 
หลี
 
ฟ้าวแม้
G 
พี่มาแลกไอดีไ
C 
ลน์ 
 
เร็วแม้
G 
พี่มาแลกไอดีไ
C 
ลน์

 
มักเด้ล่ะมักบ่าว ม.ป
Am 
ลาย มักเด้ล่ะมักบ่าว ม.ปลาย
 
อยากจับอยากบ
G 
าย 
 
อยากได้อ้ายเป็น
Am 
แฟน
 
คั่นล่ะได้อ้ายควงแ
C 
ขน โอ้ย โอ้ย คั่นล่ะได้อ้ายควงแขน
 
เว้าแปน แ
G 
ปน 
 
ว่าน้องสิเลี้ยงข
C 
นม
 
เว้าแปน แ
G 
ปน 
 
ล่ะน้องสิเลี้ยงข
C 
นม

OUTRO | Am | F | C | G |
OUTRO | Am | F | C | Am G Am | Am |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง


มักเด้ ล่ะมักบ่าว ม.ปลาย มักเด้ ล่ะมักบ่าว ม.ปลาย
อยากจับอยากบาย อยากได้อ้ายเป็นแฟน
คั่นล่ะได้อ้ายควงแขน โอ้ย โอ้ย คั่นล่ะได้อ้ายควงแขน
เว้าแปน แปน ว่าน้องนี้ฮักเบิ่ดใจ
เว้าแปน แปน ว่าน้องนี้ฮักเบิ่ดใจ

โตน้องนี้ยังบ่มีผุบ่าว โตน้องนี้ยังบ่มีผุบ่าว
ตั้งแต่ใหญ่เป็นสาว ล่ะยังบ่มีผู้ใด
พึ่งจบล่ะ ม.2 ใหม่ๆ โอ้ย โอ้ย
ขึ้นล่ะ ม.3 ใหม่ๆ หัวเจอ หัวใจ ล่ะยังบ่มีไผจอง
หัวเจอ หัวใจ ล่ะยังบ่มีไผครอง

มาลองคบกันเบิ่งไหม มาลองฮักกันเบิ่งไหม
เว้าออกจากใจ ล่ะ ผู้สาวรุ่นน้อง
เพียงแค่อ้ายหันมามอง เพียงแค่อ้ายหันมามอง
ในหัวสมองก็เกิดจินตนา ในหัวสมองก็เกิดจินตนา

เพียงอ้าย มองตา ใจน้องไหวหวั่น
ฝัน ฝัน ฝัน น้องเพ้อฝัน ล่ะถึงวันวิวาห์
เชิญล่ะคนใหญ่คนโต
โต๊ะเจ๊กโต๊ะจีน มากหน้าหลายตา

อุรา ล่ะของนางสุขล้น อุรา ล่ะของนางสุขล้น
ได้ลูกสองคน ชายหญิงกับพี่
อยากให้ล่ะเป็นจริงอิหลี อยากให้ล่ะเป็นจริงอิหลี
ฟ้าวแม้พี่มาแลกไอดีไลน์ เร็วแม้พี่มาแลกไอดีไลน์

มักเด้ล่ะมักบ่าว ม.ปลาย มักเด้ล่ะมักบ่าว ม.ปลาย
อยากจับอยากบาย อยากได้อ้ายเป็นแฟน
คั่นล่ะได้อ้ายควงแขน โอ้ย โอ้ย คั่นล่ะได้อ้ายควงแขน
เว้าแปน แปน ว่าน้องสิเลี้ยงขนม
เว้าแปน แปน ล่ะน้องสิเลี้ยงขนม

( ดนตรี )

มักเด้ ล่ะมักบ่าว ม.ปลาย มักเด้ ล่ะมักบ่าว ม.ปลาย
อยากจับอยากบาย อยากได้อ้ายเป็นแฟน
คั่นล่ะได้อ้ายควงแขน โอ้ย โอ้ย คั่นล่ะได้อ้ายควงแขน
เว้าแปน แปน ว่าน้องนี้ฮักเบิ่ดใจ
เว้าแปน แปน ว่าน้องนี้ฮักเบิ่ดใจ

โตน้องนี้ยังบ่มีผุบ่าว โตน้องนี้ยังบ่มีผุบ่าว
ตั้งแต่ใหญ่เป็นสาว ล่ะยังบ่มีผู้ใด
พึ่งจบล่ะ ม.2 ใหม่ๆ โอ้ย โอ้ย
ขึ้นล่ะ ม.3 ใหม่ๆ หัวเจอ หัวใจ ล่ะยังบ่มีไผจอง
หัวเจอ หัวใจ ล่ะยังบ่มีไผครอง

มาลองคบกันเบิ่งไหม มาลองฮักกันเบิ่งไหม
เว้าออกจากใจ ล่ะ ผู้สาวรุ่นน้อง
เพียงแค่อ้ายหันมามอง เพียงแค่อ้ายหันมามอง
ในหัวสมองก็เกิดจินตนา ในหัวสมองก็เกิดจินตนา

เพียงอ้าย มองตา ใจน้องไหวหวั่น
ฝัน ฝัน ฝัน น้องเพ้อฝัน ล่ะถึงวันวิวาห์
เชิญล่ะคนใหญ่คนโต
โต๊ะเจ๊กโต๊ะจีน มากหน้าหลายตา

อุรา ล่ะของนางสุขล้น อุรา ล่ะของนางสุขล้น
ได้ลูกสองคน ชายหญิงกับพี่
อยากให้ล่ะเป็นจริงอิหลี อยากให้ล่ะเป็นจริงอิหลี
ฟ้าวแม้พี่มาแลกไอดีไลน์ เร็วแม้พี่มาแลกไอดีไลน์

มักเด้ล่ะมักบ่าว ม.ปลาย มักเด้ล่ะมักบ่าว ม.ปลาย
อยากจับอยากบาย อยากได้อ้ายเป็นแฟน
คั่นล่ะได้อ้ายควงแขน โอ้ย โอ้ย คั่นล่ะได้อ้ายควงแขน
เว้าแปน แปน ว่าน้องสิเลี้ยงขนม
เว้าแปน แปน ล่ะน้องสิเลี้ยงขนม

มิวสิควิดีโอ มักบ่าว ม.ปลาย ฮันนี่ นิชาดา
เพลง มักบ่าว ม.ปลาย (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : เนม สุรพงศ์
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานแสดง 082-8532307
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend