คอร์ดเพลง หล่าคำนาง (ຫຼ້າຄຳນາງ) – แซก ชัยกฤต x ฮันนี่ นิชาดา

  
Text   

G 
โอ้ละอีหล่าคำนาง 
 
 
Em 
โอ้ละอีหล่าคำนาง
C 
โอ้ละอีหล่าคำนาง 
 
 
D 
โอ้ละอีหล่าคำนาง

G 
โอ้ละอีหล่าคำนาง 
 
เจ้าคือ
Em 
งามแท้น้อ
 
ขอเป็นแ
C 
ฟนของเจ้าได้บ่ 
 
อ้ายว่าอ้ายห
D 
ล่อกว่าไผอยู่เด้
G 
โอ้ละอีหล่าคำนาง 
 
อ้ายบ่
Em 
เคยพ้อเจ้ามาก่อน
 
อ้ายฮอ
C 
ดบ่ได้หลับได้นอน 
 
ถ้าเจ้าบ่มาน
D 
อนอยู่ข้างๆ 
 
ใจ

G 
โอ้ละอีหล่าคำนางเจ้าคืองามแท้เด้
 
เจ้านั้น
Em 
เป็นเหมือนนางฟ้าอ้ายจึงมักเจ้าแบบไม่ลังเล
 
C 
วยขนาดนี้ถ้ายังไม่มีแฟนก็โอเค
 
หมดทั้งหัว
D 
ใจของอ้ายคนนี้อ้ายกะสิยอมทุ่มเท

 
วั
G 
นนี้มารู้ทีหลังว่าเจ้านั้นมีเขาอยู่แล้ว
 
ฝันของ
Em 
อ้ายนั้นได้สลายตอนรู้ว่าเจ้านั้นมีแฟน
 
อ้
C 
ายกะยังสิฮักถึงบ่มีสิทธิ์ได้ควงแขน
 
ถึงแม้นว่า
D 
คนในใจของเจ้าเป็นเขาคนนั้น

C 
ถึงจะเป็นยังไงฉันก็รักเธอ
 
ถ้าเผื่อวันหนึ่ง
Bm 
เธอนั้นไม่มี
Em 
เขา
 
แล้วฉันจะ
C 
มีโอกาสนั้นบ้างหรือเปล่า
 
โอกาสที่
D 
ฉันจะได้เธอนั้นมาเป็นแฟน

G 
โอ้ละอีหล่าคำนาง 
 
เจ้าคือ
Em 
งามแท้น้อ
 
ขอเป็นแ
C 
ฟนของเจ้าได้บ่ 
 
อ้ายว่าอ้ายห
D 
ล่อกว่าไผอยู่เด้
G 
โอ้ละอีหล่าคำนาง 
 
อ้ายบ่
Em 
เคยพ้อเจ้ามาก่อน
 
อ้ายฮอ
C 
ดบ่ได้หลับได้นอน 
 
ถ้าเจ้าบ่มาน
D 
อนอยู่ข้างๆ 
 
ใจ

 
ฉันก็
G 
แค่คนธรรมดาไม่ใช่นางฟ้าลงมาจากไหน
 
เธอบอกว่า
Em 
ฉันมีแฟนแล้วแล้วแฟนคนนั้นฉันคือใคร
 
ใช่เ
C 
ธอหรือเปล่าที่เคยเดินมาถามว่าฉันโสดไหม
 
คนที่เ
D 
ธอคิดว่าเป็นแฟนอาจเป็นพี่น้องผองเพื่อนก็ได้

 
และห
G 
ากเธอกล้าวันนี้ฉันก็ยินดีจะตอบคำถาม
 
หากไม่
Em 
กล้าจะให้โอกาสเริ่มนับจากหนึ่งจนถึงสาม
 
แล้วเ
C 
ธอจะไม่มีวันได้คุยกับคนงามๆ
 
และเธอนั้น
D 
ก็ไม่มีสิทธิ์ 
 
ที่คิดจะเดินตาม

INSTRU | G | Em | C | D |

G 
โอ้ละอีหล่าคำนาง 
 
 
Em 
โอ้ละอีหล่าคำนาง
C 
โอ้ละอีหล่าคำนาง 
 
 
D 
โอ้ละอีหล่าคำนาง

G 
โอ้ละอีหล่าคำนางเจ้าคืองามแท้เด้
 
เจ้านั้น
Em 
เป็นเหมือนนางฟ้าอ้ายจึงมักเจ้าแบบไม่ลังเล
C 
เจ้าพูดมาแบบนี้อ้ายก็ยังไม่ค่อยโอเค
 
เพราะอ้ายอยาก
D 
ได้เจ้ามาเป็นแฟน
 
และจะไปแทนที่เขาคนนั้น..
 

 
ถึงจะเ
C 
ป็นยังไงฉันก็รักเธอ
 
ถ้าเผื่อวันหนึ่ง
Bm 
เธอนั้นไม่มี
Em 
เขา
 
แล้วฉันจะ
C 
มีโอกาสนั้นบ้างหรือเปล่า
 
โอกาสที่
D 
ฉันจะได้เธอนั้นมาเป็นแฟน

G 
โอ้ละอีหล่าคำนาง 
 
เจ้าคือ
Em 
งามแท้น้อ
 
ขอเป็นแ
C 
ฟนของเจ้าได้บ่ 
 
อ้ายว่าอ้ายห
D 
ล่อกว่าไผอยู่เด้
G 
โอ้ละอีหล่าคำนาง 
 
อ้ายบ่
Em 
เคยพ้อเจ้ามาก่อน
 
อ้ายฮอ
C 
ดบ่ได้หลับได้นอน 
 
ถ้าเจ้าบ่มาน
D 
อนอยู่ข้างๆ 
 
ใจ

G 
โอ้ละอีหล่าคำนาง 
 
 
Em 
โอ้ละอีหล่าคำนาง
C 
โอ้ละอีหล่าคำนาง 
 
 
D 
โอ้ละอีหล่าคำนาง

คอร์ดกีตาร์ในเพลง หล่าคำนาง(ຫຼ້າຄຳນາງ)


โอ้ละอีหล่าคำนาง โอ้ละอีหล่าคำนาง
โอ้ละอีหล่าคำนาง โอ้ละอีหล่าคำนาง

โอ้ละอีหล่าคำนาง เจ้าคืองามแท้น้อ
ขอเป็นแฟนของเจ้าได้บ่ อ้ายว่าอ้ายหล่อกว่าไผอยู่เด้
โอ้ละอีหล่าคำนาง อ้ายบ่เคยพ้อเจ้ามาก่อน
อ้ายฮอดบ่ได้หลับได้นอน ถ้าเจ้าบ่มานอนอยู่ข้างๆ ใจ

โอ้ละอีหล่าคำนางเจ้าคืองามแท้เด้
เจ้านั้นเป็นเหมือนนางฟ้าอ้ายจึงมักเจ้าแบบไม่ลังเล
สวยขนาดนี้ถ้ายังไม่มีแฟนก็โอเค
หมดทั้งหัวใจของอ้ายคนนี้อ้ายกะสิยอมทุ่มเท

วันนี้มารู้ทีหลังว่าเจ้านั้นมีเขาอยู่แล้ว
ฝันของอ้ายนั้นได้สลายตอนรู้ว่าเจ้านั้นมีแฟน
อ้ายกะยังสิฮักถึงบ่มีสิทธิ์ได้ควงแขน
ถึงแม้นว่าคนในใจของเจ้าเป็นเขาคนนั้น

ถึงจะเป็นยังไงฉันก็รักเธอ
ถ้าเผื่อวันหนึ่งเธอนั้นไม่มีเขา
แล้วฉันจะมีโอกาสนั้นบ้างหรือเปล่า
โอกาสที่ฉันจะได้เธอนั้นมาเป็นแฟน

โอ้ละอีหล่าคำนาง เจ้าคืองามแท้น้อ
ขอเป็นแฟนของเจ้าได้บ่ อ้ายว่าอ้ายหล่อกว่าไผอยู่เด้
โอ้ละอีหล่าคำนาง อ้ายบ่เคยพ้อเจ้ามาก่อน
อ้ายฮอดบ่ได้หลับได้นอน ถ้าเจ้าบ่มานอนอยู่ข้างๆ ใจ

ฉันก็แค่คนธรรมดาไม่ใช่นางฟ้าลงมาจากไหน
เธอบอกว่าฉันมีแฟนแล้วแล้วแฟนคนนั้นฉันคือใคร
ใช่เธอหรือเปล่าที่เคยเดินมาถามว่าฉันโสดไหม
คนที่เธอคิดว่าเป็นแฟนอาจเป็นพี่น้องผองเพื่อนก็ได้

และหากเธอกล้าวันนี้ฉันก็ยินดีจะตอบคำถาม
หากไม่กล้าจะให้โอกาสเริ่มนับจากหนึ่งจนถึงสาม
แล้วเธอจะไม่มีวันได้คุยกับคนงามๆ
และเธอนั้นก็ไม่มีสิทธิ์ ที่คิดจะเดินตาม

( ดนตรี )

โอ้ละอีหล่าคำนาง โอ้ละอีหล่าคำนาง
โอ้ละอีหล่าคำนาง โอ้ละอีหล่าคำนาง

โอ้ละอีหล่าคำนางเจ้าคืองามแท้เด้
เจ้านั้นเป็นเหมือนนางฟ้าอ้ายจึงมักเจ้าแบบไม่ลังเล
เจ้าพูดมาแบบนี้อ้ายก็ยังไม่ค่อยโอเค
เพราะอ้ายอยากได้เจ้ามาเป็นแฟน
และจะไปแทนที่เขาคนนั้น..

ถึงจะเป็นยังไงฉันก็รักเธอ
ถ้าเผื่อวันหนึ่งเธอนั้นไม่มีเขา
แล้วฉันจะมีโอกาสนั้นบ้างหรือเปล่า
โอกาสที่ฉันจะได้เธอนั้นมาเป็นแฟน

โอ้ละอีหล่าคำนาง เจ้าคืองามแท้น้อ
ขอเป็นแฟนของเจ้าได้บ่ อ้ายว่าอ้ายหล่อกว่าไผอยู่เด้
โอ้ละอีหล่าคำนาง อ้ายบ่เคยพ้อเจ้ามาก่อน
อ้ายฮอดบ่ได้หลับได้นอน ถ้าเจ้าบ่มานอนอยู่ข้างๆ ใจ

โอ้ละอีหล่าคำนาง โอ้ละอีหล่าคำนาง
โอ้ละอีหล่าคำนาง โอ้ละอีหล่าคำนาง

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง หล่าคำนาง (ຫຼ້າຄຳນາງ) (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : Sax Chaiyakrit
เรียบเรียง : แซก ชัยกฤต
ติดต่องานจ้างงานแสดง : 0635591464
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend