คอร์ดเพลง ที่พักชั่วคราว – Yellow Mellow

  
Text   

คอร์ดเพลง : ที่พักชั่วคราว Yellow Mellow

คอร์ดเพลง ที่พักชั่วคราว - Yellow Mellow

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single : ที่พักชั่วคราว

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ที่พักชั่วคราว คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


Tune to Eb
INTRO | G | C | G | C |
INTRO | G | C | G | C | G |

 
G 
ยากต่อเวลาให้เธออยู่ต
C 
รงนี้อีกหน่อย
 
แค่อย่าง
Am 
น้อยไม่ใช่วั
D 
นนี้ที่เธอจะไ
G 
ปได้ไหม 
 
 
G7 
 
อยากให้เ
C 
ธอแค่รอ 
 
แค่
Bm 
ขอให้ผ่านพ้น
Esus4 
วันใหม่ 
 
 
E 
Am 
แค่ได้พักสักหน่อย 
 
C 
ล้วพรุ่งนี้เธอค่อยเดิ
D 
นไป

C 
  แต่ไม่ได้จะหยุด
Bm 
เธอไว้ 
 
(ไม่ห้ามใจ)
C 
  ถ้าน้ำตามันจ
Bm 
ะไหล 
 
(จะห้ามยังไง)
C 
  ถ้าหัวใจจะ
Bm 
ต้องสลายจา
Em 
กนี้ไป
 
  
F 
ถ้ามันทำให้เธอมีชีวิตที่ดีกว่านี้
 
  ก็ไม่เป็น
D 
ไร 
 
ไม่เป็นไร

 
อย่างน้
G 
อยก็เคยเป็น
D/F# 
คนที่เธอ
Em 
รัก
 
แม้จะก
D 
ลายเป็นที่
C 
พักชั่วค
Bm 
ราว
Am 
ก็ยินดีให้เธ
D 
อไป
G 
วันหนึ่งหากเธอ
D/F# 
เดินต่อไม่
Em 
ไหว
 
จำทางก
D 
ลับได้ใช่ไห
C 
มเธอ 
 
 
Bm 
Am 
กลับมาพักตร
D 
งนี้ได้เสมอเลย

INSTRU | G | C | G | C |

C 
  แต่ไม่ได้จะหยุด
Bm 
เธอไว้ 
 
(ไม่ห้ามใจ)
C 
  ถ้าน้ำตามันจ
Bm 
ะไหล 
 
(จะห้ามยังไง)
C 
  ถ้าหัวใจจะ
Bm 
ต้องสลายจา
Esus4 
กนี้ไป 
 
 
E 
 
  
F 
ถ้ามันทำให้เธอมีชีวิตที่ดีกว่านี้
 
  ก็ไม่เป็น
D 
ไร 
 
ไม่เป็นไร

 
อย่างน้
G 
อยก็เคยเป็น
D/F# 
คนที่เธอ
Em 
รัก
 
แม้จะก
D 
ลายเป็นที่
C 
พักชั่วค
Bm 
ราว
Am 
ก็ยินดีให้เธ
D 
อไป
G 
วันหนึ่งหากเธอ
D/F# 
เดินต่อไม่
Em 
ไหว
 
จำทางก
D 
ลับได้ใช่ไห
C 
มเธอ 
 
 
Bm 
Am 
กลับมาพักตร
D 
งนี้ได้เสมอเลย

INSTRU | C | Bm | Am | G |
INSTRU | C | Bm E | Am Bm C A/C# | D |

 
อย่างน้
G 
อยก็เคยเป็น
D/F# 
คนที่เธอ
Em 
รัก
 
แม้จะก
D 
ลายเป็นที่
C 
พักชั่วค
Bm 
ราว
Am 
ก็ยินดีให้เธ
D 
อไป
G 
วันหนึ่งหากเธอ
D/F# 
เดินต่อไม่
Em 
ไหว
 
จำทางก
D 
ลับได้ใช่ไห
C 
มเธอ 
 
 
Bm 
Am 
กลับมาพักตร
D 
งนี้…

G 
ถ้าวันหนึ่งหากเธอ
D/F# 
เดินต่อไม่
Em 
ไหว
 
จำทางก
D 
ลับได้ใช่ไห
C 
มเธอ 
 
 
Bm 
Am 
กลับมาพักตร
D 
งนี้ได้เสมอเ
G 
ลย…


อยากต่อเวลาให้เธออยู่ตรงนี้อีกหน่อย
แค่อย่างน้อยไม่ใช่วันนี้ที่เธอจะไปได้ไหม
อยากให้เธอแค่รอ แค่ขอให้ผ่านพ้นวันใหม่
แค่ได้พักสักหน่อย แล้วพรุ่งนี้เธอค่อยเดินไป

แต่ไม่ได้จะหยุดเธอไว้ (ไม่ห้ามใจ)
ถ้าน้ำตามันจะไหล (จะห้ามยังไง)
ถ้าหัวใจจะต้องสลายจากนี้ไป
ถ้ามันทำให้เธอมีชีวิตที่ดีกว่านี้
ก็ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร

อย่างน้อยก็เคยเป็นคนที่เธอรัก
แม้จะกลายเป็นที่พักชั่วคราว
ก็ยินดีให้เธอไป
วันหนึ่งหากเธอเดินต่อไม่ไหว
จำทางกลับได้ใช่ไหมเธอ
กลับมาพักตรงนี้ได้เสมอเลย

( ดนตรี )

แต่ไม่ได้จะหยุดเธอไว้ (ไม่ห้ามใจ)
ถ้าน้ำตามันจะไหล (จะห้ามยังไง)
ถ้าหัวใจจะต้องสลายจากนี้ไป
ถ้ามันทำให้เธอมีชีวิตที่ดีกว่านี้
ก็ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร

อย่างน้อยก็เคยเป็นคนที่เธอรัก
แม้จะกลายเป็นที่พักชั่วคราว
ก็ยินดีให้เธอไป
วันหนึ่งหากเธอเดินต่อไม่ไหว
จำทางกลับได้ใช่ไหมเธอ
กลับมาพักตรงนี้ได้เสมอเลย

( ดนตรี )

อย่างน้อยก็เคยเป็นคนที่เธอรัก
แม้จะกลายเป็นที่พักชั่วคราว
ก็ยินดีให้เธอไป
วันหนึ่งหากเธอเดินต่อไม่ไหว
จำทางกลับได้ใช่ไหมเธอ
กลับมาพักตรงนี้…

ถ้าวันหนึ่งหากเธอเดินต่อไม่ไหว
จำทางกลับได้ใช่ไหมเธอ
กลับมาพักตรงนี้ได้เสมอเลย…


รูปภาพคอร์ด ที่พักชั่วคราว – Yellow Mellow

คอร์ดเพลง ที่พักชั่วคราว - Yellow Mellow

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ที่พักชั่วคราว (คอร์ด)

Lyrics : Thitiwat Tungyusawat
Melody : Thitiwat Tungyusawat
Arranged : Thammanoon Ketkeaw,Yellow Mellow
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend