คอร์ดเพลง ฮอยความทรงจำ – เฟิร์น กัญญารัตน์ x เนม สุรพงศ์

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ฮอยความทรงจำ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | B | F# | G#m | E |

B 
  อยู่สื่อ ๆ กะเจ็บ อยู่สื่อ ๆ กะเหงา
F# 
  อยู่สื่อ ๆ กะฮู้สึกเศร้า น้ำตาไหล
G#m 
  คิดฮอดอ้ายขึ้นมามันกะนั่งฮ้องไห้
E 
  อยากกลับไปให้เป็นคือเก่า

B 
  อ้อนวอนดาวเทิงฟ้า
 
หอบคำว่าฮักไปบอก
F# 
เจ้า..
 
ซู้เขาโอ้ยแ
G#m 
ฟนเพิ่น
 
คั่นอยู่นำ
E 
กันคำว่าที่รัก 
 
น้องสิเอิ้น
 
ทั้งยามนอนและตอ
B 
นตื่น
 
แต่คงเป็นไปบ่ได้ย้อน..ผู้
F# 
แก้มเปิ่นเวิ่น
 
เขาคงสิเอิ้นอ้ายแทนน้อง
G#m 
แล้ว.. 
 
 
E 
ฮือ..

B 
  เห็นน้องยังเหงาน้องยังเศร้าย้อนคิดนำอิหลี
F# 
  ที่ยังลืมบ่ได้กะย้อนว่า 
 
มันยังมี
G#m 
  ฮอยกอดฮอยจูบเก่า 
 
 
  ความทรง
E 
จำที่แสนดีได้ส่ำนี้น้องกะพอ
B 
ใจ
 
  กะพอ
F# 
ใจ.. 
 
 
G#m 
ฮือ…
E 

B 
  คั่นแม่นเจ้ามีไผ
 
  บ่ได้อยากให้เจ้านั้นเลิกกันกับเขา
 
F# 
  หวังดีเสมอ 
 
อวยพรตลอด
 
  ให้กับฮักครั้งใหม่ของเจ้า
 
G#m 
  แต่ที่ทักไปสุมื้อยอมรับว่าคิดฮอด
 
  แม่นว่าเจ้าสิอ่า
E 
นแล้วบ่ตอบ
 
  มันยังอยากกอดอยากเว่า
 

B 
  ถนนเส้นเก่าที่สองเฮานั้นเคยผ่าน
 
  ยังมีฮอย
F# 
ความทรงจำสองเฮาจับมือกันย่าง
G#m 
  ภาพอดีตยังบ่จาง 
 
ยังคิด
E 
นำ
 
  แต่ทาง
B 
เจ้า.. 
 
แต่ทา
F# 
งเจ้า.. 
 
 
G#m 
 
E 

INSTRU | B | F# | G#m | E | ( 2 Times )

B 
  ที่เห็นน้องเหงา น้องเศร้า อ้ายคิดนำอิหลี
F# 
  กะบ่แม่นว่าอ้ายนั้นลืมความฮู้สึกดี 
 
G#m 
  ฮอยกอด ฮอยจูบเก่า ๆ ความทรง
E 
จำที่เคยมี
 
  ได้ยินเจ้าเว่าจั่งซี้ อ้ายกะ
B 
ดีใจ.. 
 
ดีใจห
F# 
ลาย..
 
  ฮะ
G#m 
โอ.. 
 
 
E 
ฮือ..

B 
  เห็นน้องยังเหงาน้องยังเศร้าย้อนคิดนำอิหลี
F# 
  ที่ยังลืมบ่ได้กะย้อนว่า 
 
มันยังมี
G#m 
  ฮอยกอดฮอยจูบเก่า 
 
 
  ความทรง
E 
จำที่แสนดีได้ส่ำนี้น้องกะพอ
B 
ใจ
 
  กะพอ
F# 
ใจ.. 
 
 
G#m 
ฮือ…
E 

B 
  ที่เห็นน้องเหงา น้องเศร้า อ้ายคิดนำอิหลี
F# 
  กะบ่แม่นว่าอ้ายนั้นลืมความฮู้สึกดี 
 
G#m 
  ฮอยกอด ฮอยจูบเก่า ๆ ความทรง
E 
จำที่เคยมี
 
  ได้ยินเจ้าเว่าจั่งซี้ อ้ายกะ
B 
ดีใจ.. 
 
ดีใจห
F# 
ลาย..
 
  ฮะ
G#m 
โอ.. 
 
 
E 
ฮือ..

B 
  ที่เว่ามาทั้งเบิดอ้ายบ่เคยคิดสิเปิดใจให้ผู้ใด๋
F# 
  ยังหวังเสมอ ภาวนาตลอด ให้สองเฮายังคงมีใจ
G#m 
  ความฮักที่อ้ายนั้นมีต่อเจ้ามันแสนสิกลั้นไว้บ่ไหว
E 
  แต่ที่เปิดอ่านแล้วบ่ทันกล้าตอบ
 
  ย้อนน้ำตาของอ้ายสิไหล
 

B 
  ถนนเส้นเก่าที่สองเฮานั้นเคยผ่าน
 
  ยังมีฮอย
F# 
ความทรงจำสองเฮาจับมือกันย่าง

G#m 
  คั่นภาพอดีตยังบ่จาง 
 
คั่นยังคิด
E 
นำ..
F# 
  ขอให้กลับมาเป็นคือเก่า..
 


อยู่สื่อ ๆ กะเจ็บ อยู่สื่อ ๆ กะเหงา
อยู่สื่อ ๆ กะฮู้สึกเศร้า น้ำตาไหล
คิดฮอดอ้ายขึ้นมามันกะนั่งฮ้องไห้
อยากกลับไปให้เป็นคือเก่า

อ้อนวอนดาวเทิงฟ้า
หอบคำว่าฮักไปบอกเจ้า..
ซู้เขาโอ้ยแฟนเพิ่น
คั่นอยู่นำกันคำว่าที่รัก น้องสิเอิ้น
ทั้งยามนอนและตอนตื่น
แต่คงเป็นไปบ่ได้ย้อน..ผู้แก้มเปิ่นเวิ่น
เขาคงสิเอิ้นอ้ายแทนน้องแล้ว.. ฮือ..

เห็นน้องยังเหงาน้องยังเศร้าย้อนคิดนำอิหลี
ที่ยังลืมบ่ได้กะย้อนว่า มันยังมี
ฮอยกอดฮอยจูบเก่า ๆ
ความทรงจำที่แสนดีได้ส่ำนี้น้องกะพอใจ
กะพอใจ.. ฮือ…

คั่นแม่นเจ้ามีไผ
บ่ได้อยากให้เจ้านั้นเลิกกันกับเขา
หวังดีเสมอ อวยพรตลอด
ให้กับฮักครั้งใหม่ของเจ้า
แต่ที่ทักไปสุมื้อยอมรับว่าคิดฮอด
แม่นว่าเจ้าสิอ่านแล้วบ่ตอบ
มันยังอยากกอดอยากเว่า

ถนนเส้นเก่าที่สองเฮานั้นเคยผ่าน
ยังมีฮอยความทรงจำสองเฮาจับมือกันย่าง
ภาพอดีตยังบ่จาง ยังคิดนำ
แต่ทางเจ้า.. แต่ทางเจ้า..

( ดนตรี )

ที่เห็นน้องเหงา น้องเศร้า อ้ายคิดนำอิหลี
กะบ่แม่นว่าอ้ายนั้นลืมความฮู้สึกดี ๆ
ฮอยกอด ฮอยจูบเก่า ๆ ความทรงจำที่เคยมี
ได้ยินเจ้าเว่าจั่งซี้ อ้ายกะดีใจ.. ดีใจหลาย..
ฮะโอ.. ฮือ..

เห็นน้องยังเหงาน้องยังเศร้าย้อนคิดนำอิหลี
ที่ยังลืมบ่ได้กะย้อนว่า มันยังมี
ฮอยกอดฮอยจูบเก่า ๆ
ความทรงจำที่แสนดีได้ส่ำนี้น้องกะพอใจ
กะพอใจ.. ฮือ…

ที่เห็นน้องเหงา น้องเศร้า อ้ายคิดนำอิหลี
กะบ่แม่นว่าอ้ายนั้นลืมความฮู้สึกดี ๆ
ฮอยกอด ฮอยจูบเก่า ๆ ความทรงจำที่เคยมี
ได้ยินเจ้าเว่าจั่งซี้ อ้ายกะดีใจ.. ดีใจหลาย..
ฮะโอ.. ฮือ..

ที่เว่ามาทั้งเบิดอ้ายบ่เคยคิดสิเปิดใจให้ผู้ใด๋
ยังหวังเสมอ ภาวนาตลอด ให้สองเฮายังคงมีใจ
ความฮักที่อ้ายนั้นมีต่อเจ้ามันแสนสิกลั้นไว้บ่ไหว
แต่ที่เปิดอ่านแล้วบ่ทันกล้าตอบ
ย้อนน้ำตาของอ้ายสิไหล

ถนนเส้นเก่าที่สองเฮานั้นเคยผ่าน
ยังมีฮอยความทรงจำสองเฮาจับมือกันย่าง

คั่นภาพอดีตยังบ่จาง คั่นยังคิดนำ..
ขอให้กลับมาเป็นคือเก่า..


รูปภาพคอร์ด ฮอยความทรงจำ – เฟิร์น กัญญารัตน์ x เนม สุรพงศ์

คอร์ดเพลง ฮอยความทรงจำ - เฟิร์น กัญญารัตน์ x เนม สุรพงศ์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ฮอยความทรงจำ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : เฟิร์น กัญญารัตน์
เรียบเรียง : Pop Nitipong
ติดต่องาน โทร : 082-8487395
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend