หน้าแรก » ฮันนี่ นิชาดา » คอร์ดเพลง เฟียงก้อนสุดท้าย – ฮันนี่ นิชาดา

คอร์ดเพลง เฟียงก้อนสุดท้าย – ฮันนี่ นิชาดา

คอร์ดเพลง : เฟียงก้อนสุดท้าย ฮันนี่ นิชาดา

คอร์ดเพลง เฟียงก้อนสุดท้าย - ฮันนี่ นิชาดา

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single : เฟียงก้อนสุดท้าย


INTRO | Bm | A | G | A |
INTRO | Bm | A | G | D |
INTRO | Bm | A | G | A |

 
จุดจ
Bm 
บของคนคลั่งรัก
 
กะคื
อกะอักเฟียง
ตาย
 
ฮู้ทั้งฮู้
Bm 
อ้ายซั่วส่ำใด๋
Em 
..
 
กะยั
งฮักอ้ายคือ
F# 
เก่า

 
หลอกลว
งน้องมามากมา
Bm 
 
เป็นคว
Bm 
าย..ให้อ้ายสวม
Em 
เขา
 
ให้โอกา
สแล้วยังคือเก่
Bm 
 
บ่เซ
าตั๊วน้องจัก
Bm 
เที่ย..

 
เพลียใจห
Bm 
ล้า.. 
 
ใจหล้าว่าสิขอลาพี่
 
แต่หัวใจนี่ติ ยังฮักอ้ายเหลือล้น
 
 
คนเว้ากะบ่ฟัง
 
 
ฮักฮ่าง ๆ ที่อ้ายปล่อยเลยป๋า
 
 
มันยังมีราคา ถึงคนซาน้อจ้นจ้น
 

 
ยอมโง่อีกหน ย้อนฮักอ้าย
หลาย.. 
 
 
 
ถึงอ้ายสิซั่วปานใด๋
กะซ่าง
 
ยอมโง่อีกหน ย้อนฮักอ้าย
หลาย.. 
 
 
 
ถึงอ้ายสิซั่วอีกครั้ง
กะซ่าง
 
ยอมให้ใค
Em 
รว่าน้องโง่
เก่ง
 
เพื่ออ้ายสิเล็
F#m 
งเห็นความตั้ง
Bm 
ใจ

 
เที่ยสุดท้
Bm 
าย กับฮักฮ่าง ๆ
 
แม่นเจ็บกะซ่า
ง โอ้ย ๆ ๆ ช้ำกะซ่าง
 
ยอมให้ใจ
Em 
เจ็บช้ำอีกครั้ง
หนึ่ง
 
สังเวยแด่
F#m 
ความโง่ของตัว
Bm 
เอง

 
จุดจ
Bm 
บของคนคลั่งรัก
 
กะคื
อกะอักเฟียง
ตาย
 
เปรียบดั่งน้อ
Bm 
ง..ที่ฮักอ้าย
Em 
หลาย
 
สิแค้
นเฟียงตายกะ
F# 
ซ่าง
 
ขอกิ
นเฟียงก้อนสุดท้า
Bm 
 
ท้ายสุ
Bm 
ดก่อนจะหยุดเส้นท
Em 
าง
 
ขอฮั
กอ้ายไปพล
Bm 
าง 
 
 
ในระหว่า
งหาทางทำใ
Bm 

INSTRU | Bm | Bm | D | D |
INSTRU | Em | Em | F#m | Bm | Bm |
INSTRU | G | A | D A/C# | Bm A |
INSTRU | G | A | D | D |

 
ยอมโง่อีกหน ย้อนฮักอ้าย
หลาย.. 
 
 
 
ถึงอ้ายสิซั่วปานใด๋
กะซ่าง
 
ยอมโง่อีกหน ย้อนฮักอ้าย
หลาย.. 
 
 
 
ถึงอ้ายสิซั่วอีกครั้ง
กะซ่าง
 
ยอมให้ใค
Em 
รว่าน้องโง่
เก่ง
 
เพื่ออ้ายสิเล็
F#m 
งเห็นความตั้ง
Bm 
ใจ

 
จุดจ
Bm 
บของคนคลั่งรัก
 
กะคื
อกะอักเฟียง
ตาย
 
เปรียบดั่งน้อ
Bm 
ง..ที่ฮักอ้าย
Em 
หลาย
 
สิแค้
นเฟียงตายกะ
F# 
ซ่าง
 
ขอกิ
นเฟียงก้อนสุดท้า
Bm 
 
ท้ายสุ
Bm 
ดก่อนจะหยุดเส้นท
Em 
าง
 
ขอฮั
กอ้ายไปพล
Bm 
าง 
 
 
ในระหว่า
งหาทางทำใ
Bm 

 
ขอฮั
กอ้ายไปพล
Bm 
าง 
 
 
ในระหว่า
งหาทางทำ
Bm 
ใจ..

OUTRO | G | A | A | Bm | Bm |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เฟียงก้อนสุดท้าย


จุดจบของคนคลั่งรัก
กะคือกะอักเฟียงตาย
ฮู้ทั้งฮู้ อ้ายซั่วส่ำใด๋..
กะยังฮักอ้ายคือเก่า

หลอกลวงน้องมามากมาย
เป็นควาย..ให้อ้ายสวมเขา
ให้โอกาสแล้วยังคือเก่า
บ่เซาตั๊วน้องจักเที่ย..

เพลียใจหล้า.. ใจหล้าว่าสิขอลาพี่
แต่หัวใจนี่ติ ยังฮักอ้ายเหลือล้น
คนเว้ากะบ่ฟัง
ฮักฮ่าง ๆ ที่อ้ายปล่อยเลยป๋า
มันยังมีราคา ถึงคนซาน้อจ้นจ้น

ยอมโง่อีกหน ย้อนฮักอ้ายหลาย..
ถึงอ้ายสิซั่วปานใด๋กะซ่าง
ยอมโง่อีกหน ย้อนฮักอ้ายหลาย..
ถึงอ้ายสิซั่วอีกครั้งกะซ่าง
ยอมให้ใครว่าน้องโง่เก่ง
เพื่ออ้ายสิเล็งเห็นความตั้งใจ

เที่ยสุดท้าย กับฮักฮ่าง ๆ
แม่นเจ็บกะซ่าง โอ้ย ๆ ๆ ช้ำกะซ่าง
ยอมให้ใจเจ็บช้ำอีกครั้งหนึ่ง
สังเวยแด่ความโง่ของตัวเอง

จุดจบของคนคลั่งรัก
กะคือกะอักเฟียงตาย
เปรียบดั่งน้อง..ที่ฮักอ้ายหลาย
สิแค้นเฟียงตายกะซ่าง
ขอกินเฟียงก้อนสุดท้าย
ท้ายสุดก่อนจะหยุดเส้นทาง
ขอฮักอ้ายไปพลาง ๆ
ในระหว่างหาทางทำใจ

( ดนตรี )

ยอมโง่อีกหน ย้อนฮักอ้ายหลาย..
ถึงอ้ายสิซั่วปานใด๋กะซ่าง
ยอมโง่อีกหน ย้อนฮักอ้ายหลาย..
ถึงอ้ายสิซั่วอีกครั้งกะซ่าง
ยอมให้ใครว่าน้องโง่เก่ง
เพื่ออ้ายสิเล็งเห็นความตั้งใจ

จุดจบของคนคลั่งรัก
กะคือกะอักเฟียงตาย
เปรียบดั่งน้อง..ที่ฮักอ้ายหลาย
สิแค้นเฟียงตายกะซ่าง
ขอกินเฟียงก้อนสุดท้าย
ท้ายสุดก่อนจะหยุดเส้นทาง
ขอฮักอ้ายไปพลาง ๆ
ในระหว่างหาทางทำใจ

ขอฮักอ้ายไปพลาง ๆ
ในระหว่างหาทางทำใจ..

มิวสิควิดีโอ เฟียงก้อนสุดท้าย ฮันนี่ นิชาดา

เพลง เฟียงก้อนสุดท้าย (คอร์ด)
ศิลปิน : ฮันนี่ นิชาดา
คำร้อง/ทำนอง : เนม สุรพงศ์
เรียบเรียง : ยศดนัย ภู่ทอง
ติดต่องานแสดง 082-8532307

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา