คอร์ดเพลง เฟียงก้อนสุดท้าย – ฮันนี่ นิชาดา

  
Text   

คอร์ดเพลง : เฟียงก้อนสุดท้าย ฮันนี่ นิชาดา

คอร์ดเพลง เฟียงก้อนสุดท้าย - ฮันนี่ นิชาดา

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single : เฟียงก้อนสุดท้าย


INTRO | Bm | A | G | A |
INTRO | Bm | A | G | D |
INTRO | Bm | A | G | A |

 
จุดจ
Bm 
บของคนคลั่งรัก
 
กะคื
อกะอักเฟียง
ตาย
 
ฮู้ทั้งฮู้
Bm 
อ้ายซั่วส่ำใด๋
Em 
..
 
กะยั
งฮักอ้ายคือ
F# 
เก่า

 
หลอกลว
งน้องมามากมา
Bm 
 
เป็นคว
Bm 
าย..ให้อ้ายสวม
Em 
เขา
 
ให้โอกา
สแล้วยังคือเก่
Bm 
 
บ่เซ
าตั๊วน้องจัก
Bm 
เที่ย..

 
เพลียใจห
Bm 
ล้า.. 
 
ใจหล้าว่าสิขอลาพี่
 
แต่หัวใจนี่ติ ยังฮักอ้ายเหลือล้น
 
 
คนเว้ากะบ่ฟัง
 
 
ฮักฮ่าง ๆ ที่อ้ายปล่อยเลยป๋า
 
 
มันยังมีราคา ถึงคนซาน้อจ้นจ้น
 

 
ยอมโง่อีกหน ย้อนฮักอ้าย
หลาย.. 
 
 
 
ถึงอ้ายสิซั่วปานใด๋
กะซ่าง
 
ยอมโง่อีกหน ย้อนฮักอ้าย
หลาย.. 
 
 
 
ถึงอ้ายสิซั่วอีกครั้ง
กะซ่าง
 
ยอมให้ใค
Em 
รว่าน้องโง่
เก่ง
 
เพื่ออ้ายสิเล็
F#m 
งเห็นความตั้ง
Bm 
ใจ

 
เที่ยสุดท้
Bm 
าย กับฮักฮ่าง ๆ
 
แม่นเจ็บกะซ่า
ง โอ้ย ๆ ๆ ช้ำกะซ่าง
 
ยอมให้ใจ
Em 
เจ็บช้ำอีกครั้ง
หนึ่ง
 
สังเวยแด่
F#m 
ความโง่ของตัว
Bm 
เอง

 
จุดจ
Bm 
บของคนคลั่งรัก
 
กะคื
อกะอักเฟียง
ตาย
 
เปรียบดั่งน้อ
Bm 
ง..ที่ฮักอ้าย
Em 
หลาย
 
สิแค้
นเฟียงตายกะ
F# 
ซ่าง
 
ขอกิ
นเฟียงก้อนสุดท้า
Bm 
 
ท้ายสุ
Bm 
ดก่อนจะหยุดเส้นท
Em 
าง
 
ขอฮั
กอ้ายไปพล
Bm 
าง 
 
 
ในระหว่า
งหาทางทำใ
Bm 

INSTRU | Bm | Bm | D | D |
INSTRU | Em | Em | F#m | Bm | Bm |
INSTRU | G | A | D A/C# | Bm A |
INSTRU | G | A | D | D |

 
ยอมโง่อีกหน ย้อนฮักอ้าย
หลาย.. 
 
 
 
ถึงอ้ายสิซั่วปานใด๋
กะซ่าง
 
ยอมโง่อีกหน ย้อนฮักอ้าย
หลาย.. 
 
 
 
ถึงอ้ายสิซั่วอีกครั้ง
กะซ่าง
 
ยอมให้ใค
Em 
รว่าน้องโง่
เก่ง
 
เพื่ออ้ายสิเล็
F#m 
งเห็นความตั้ง
Bm 
ใจ

 
จุดจ
Bm 
บของคนคลั่งรัก
 
กะคื
อกะอักเฟียง
ตาย
 
เปรียบดั่งน้อ
Bm 
ง..ที่ฮักอ้าย
Em 
หลาย
 
สิแค้
นเฟียงตายกะ
F# 
ซ่าง
 
ขอกิ
นเฟียงก้อนสุดท้า
Bm 
 
ท้ายสุ
Bm 
ดก่อนจะหยุดเส้นท
Em 
าง
 
ขอฮั
กอ้ายไปพล
Bm 
าง 
 
 
ในระหว่า
งหาทางทำใ
Bm 

 
ขอฮั
กอ้ายไปพล
Bm 
าง 
 
 
ในระหว่า
งหาทางทำ
Bm 
ใจ..

OUTRO | G | A | A | Bm | Bm |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เฟียงก้อนสุดท้าย


จุดจบของคนคลั่งรัก
กะคือกะอักเฟียงตาย
ฮู้ทั้งฮู้ อ้ายซั่วส่ำใด๋..
กะยังฮักอ้ายคือเก่า

หลอกลวงน้องมามากมาย
เป็นควาย..ให้อ้ายสวมเขา
ให้โอกาสแล้วยังคือเก่า
บ่เซาตั๊วน้องจักเที่ย..

เพลียใจหล้า.. ใจหล้าว่าสิขอลาพี่
แต่หัวใจนี่ติ ยังฮักอ้ายเหลือล้น
คนเว้ากะบ่ฟัง
ฮักฮ่าง ๆ ที่อ้ายปล่อยเลยป๋า
มันยังมีราคา ถึงคนซาน้อจ้นจ้น

ยอมโง่อีกหน ย้อนฮักอ้ายหลาย..
ถึงอ้ายสิซั่วปานใด๋กะซ่าง
ยอมโง่อีกหน ย้อนฮักอ้ายหลาย..
ถึงอ้ายสิซั่วอีกครั้งกะซ่าง
ยอมให้ใครว่าน้องโง่เก่ง
เพื่ออ้ายสิเล็งเห็นความตั้งใจ

เที่ยสุดท้าย กับฮักฮ่าง ๆ
แม่นเจ็บกะซ่าง โอ้ย ๆ ๆ ช้ำกะซ่าง
ยอมให้ใจเจ็บช้ำอีกครั้งหนึ่ง
สังเวยแด่ความโง่ของตัวเอง

จุดจบของคนคลั่งรัก
กะคือกะอักเฟียงตาย
เปรียบดั่งน้อง..ที่ฮักอ้ายหลาย
สิแค้นเฟียงตายกะซ่าง
ขอกินเฟียงก้อนสุดท้าย
ท้ายสุดก่อนจะหยุดเส้นทาง
ขอฮักอ้ายไปพลาง ๆ
ในระหว่างหาทางทำใจ

( ดนตรี )

ยอมโง่อีกหน ย้อนฮักอ้ายหลาย..
ถึงอ้ายสิซั่วปานใด๋กะซ่าง
ยอมโง่อีกหน ย้อนฮักอ้ายหลาย..
ถึงอ้ายสิซั่วอีกครั้งกะซ่าง
ยอมให้ใครว่าน้องโง่เก่ง
เพื่ออ้ายสิเล็งเห็นความตั้งใจ

จุดจบของคนคลั่งรัก
กะคือกะอักเฟียงตาย
เปรียบดั่งน้อง..ที่ฮักอ้ายหลาย
สิแค้นเฟียงตายกะซ่าง
ขอกินเฟียงก้อนสุดท้าย
ท้ายสุดก่อนจะหยุดเส้นทาง
ขอฮักอ้ายไปพลาง ๆ
ในระหว่างหาทางทำใจ

ขอฮักอ้ายไปพลาง ๆ
ในระหว่างหาทางทำใจ..

มิวสิควิดีโอ เฟียงก้อนสุดท้าย ฮันนี่ นิชาดา

เพลง เฟียงก้อนสุดท้าย (คอร์ด)
ศิลปิน : ฮันนี่ นิชาดา
คำร้อง/ทำนอง : เนม สุรพงศ์
เรียบเรียง : ยศดนัย ภู่ทอง
ติดต่องานแสดง 082-8532307
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend