คอร์ดเพลง แฟนใหม่หาไม่ยาก – วงโอทู

  
Text   

คอร์ดเพลง : แฟนใหม่หาไม่ยาก วงโอทู

คอร์ดเพลง แฟนใหม่หาไม่ยาก - วงโอทู

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วงโอทู : แฟนใหม่หาไม่ยาก

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง แฟนใหม่หาไม่ยาก คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


Tune to Eb
INTRO | C | C |
INTRO | C | Am | F | G |

 
เธอพยาย
C 
ามทำเพื่อเขา
 
แต่ไม่มีสิ่ง
Am 
ใดสนองกลับมา
 
มีแต่เ
F 
จ็บ 
 
วาจาที่ทำร้ายจิต
G 
ใจ

 
ยิ่ง
C 
คบยิ่งนานเท่าไหร่..
 
เขายิ่
Am 
งรู้บทบาทของเรา
 
ที่ย
F 
อมตามใจ 
 
ดูแลเทคแ
G 
คร์อยู่ฝ่ายเดียว

Am 
  รักเขาทำไม 
 
ถ้าเขา
Em 
ไม่ใยดี
Am 
  เอาเวลา.. 
 
ที่เสี
Em 
ยไปคิดทบทวนสิ่งที่ผ่านมา
 
  กลับมาม
F 
องตัวเอง
 
  ว่าที่ทำเพื่อเขาแล้วมันมีค่
G 
าอะไร

 
แฟนใหม่หาไม่ย
C 
าก 
 
ถ้าเธอยอมเปิ
Am 
ดใจ
 
ลืมอดีต
F 
ไป ให้มัน เป็นบทเรีย
G 
นในชีวิต
 
รักใ
C 
หม่.. 
 
คงอี
Am 
กไม่นาน
 
มันต้อง
F 
มีสักคน.. 
 
ที่เขา
G 
รักและจริงใจเ
C 
ธอ
 
โอ๊ะ
Am 
โอ.. 
 
โอ้
F 
โห.. 
 
รักใ
G 
หม่คงอีกไม่น
C 
าน
 
โอ้
Am 
โห.. 
 
โอ้
F 
โห.. 
 
รักใ
G 
หม่คงอีกไม่นาน..

INSTRU | C Am | F G |
INSTRU | C Am | F G | F | G |

Am 
  รักเขาทำไม 
 
ถ้าเขา
Em 
ไม่ใยดี
Am 
  เอาเวลา.. 
 
ที่เสี
Em 
ยไปคิดทบทวนสิ่งที่ผ่านมา
 
  กลับมาม
F 
องตัวเอง
 
  ว่าที่ทำเพื่อเขาแล้วมันมีค่
G 
าอะไร

 
แฟนใหม่หาไม่ย
C 
าก 
 
ถ้าเธอยอมเปิ
Am 
ดใจ
 
ลืมอดีต
F 
ไป ให้มัน เป็นบทเรีย
G 
นในชีวิต
 
รักใ
C 
หม่.. 
 
คงอี
Am 
กไม่นาน
 
มันต้อง
F 
มีสักคน.. 
 
ที่เขา
G 
รักและจริงใจเ
C 
ธอ
 
โอ๊ะ
Am 
โอ.. 
 
โอ้
F 
โห.. 
 
รักใ
G 
หม่คงอีกไม่น
C 
าน
 
โอ้
Am 
โห.. 
 
โอ้
F 
โห.. 
 
รักใ
G 
หม่คงอีกไม่นาน..

OUTRO | C Am | F G | ( 4 Times ) | C |


เธอพยายามทำเพื่อเขา
แต่ไม่มีสิ่งใดสนองกลับมา
มีแต่เจ็บ วาจาที่ทำร้ายจิตใจ

ยิ่งคบยิ่งนานเท่าไหร่..
เขายิ่งรู้บทบาทของเรา
ที่ยอมตามใจ ดูแลเทคแคร์อยู่ฝ่ายเดียว

รักเขาทำไม ถ้าเขาไม่ใยดี
เอาเวลา.. ที่เสียไปคิดทบทวนสิ่งที่ผ่านมา
กลับมามองตัวเอง
ว่าที่ทำเพื่อเขาแล้วมันมีค่าอะไร

แฟนใหม่หาไม่ยาก ถ้าเธอยอมเปิดใจ
ลืมอดีตไป ให้มัน เป็นบทเรียนในชีวิต
รักใหม่.. คงอีกไม่นาน
มันต้องมีสักคน.. ที่เขารักและจริงใจเธอ
โอ๊ะโอ.. โอ้โห.. รักใหม่คงอีกไม่นาน
โอ้โห.. โอ้โห.. รักใหม่คงอีกไม่นาน..

( ดนตรี )

รักเขาทำไม ถ้าเขาไม่ใยดี
เอาเวลา.. ที่เสียไปคิดทบทวนสิ่งที่ผ่านมา
กลับมามองตัวเอง
ว่าที่ทำเพื่อเขาแล้วมันมีค่าอะไร

แฟนใหม่หาไม่ยาก ถ้าเธอยอมเปิดใจ
ลืมอดีตไป ให้มัน เป็นบทเรียนในชีวิต
รักใหม่.. คงอีกไม่นาน
มันต้องมีสักคน.. ที่เขารักและจริงใจเธอ
โอ๊ะโอ.. โอ้โห.. รักใหม่คงอีกไม่นาน
โอ้โห.. โอ้โห.. รักใหม่คงอีกไม่นาน..


รูปภาพคอร์ด แฟนใหม่หาไม่ยาก – วงโอทู

คอร์ดเพลง แฟนใหม่หาไม่ยาก - วงโอทู

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง แฟนใหม่หาไม่ยาก (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง – จอม วงโอทู
เรียบเรียง – เสก ผานชื่น
ติดต่อวงโอทู 087-2977039
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend