หน้าแรก » ปรัตถกร » คอร์ดเพลง ฝืน – แก้ม วิชญาณี – บูม ปรัตถกร

คอร์ดเพลง ฝืน – แก้ม วิชญาณี – บูม ปรัตถกร

ฝืน – แก้ม วิชญาณี – บูม ปรัตถกร


INTRO | G | Cm | Em | Am | G | Cm |

 
ค่มองสา
Bm 
ยตา 
 
ก็พอจะ
ดูรู้
 
ว่าวั
Cm 
นนี้ไม่เหมือนวัน
นั้น 
 
มันเกิดอ
Em 
ะไรกับเธอแล
Am 
ะฉัน

ยิ่งทำเท่
Em 
าไรยิ่งมีแต่อ่อ
นล้า
 
มีแ
Fm 
ต่น้ำตาและความเห
งา 
 
จากวัน
Am 
ที่เราเริ่มต้นด้ว
Dm 
ยรัก  

 
* (ยิ่ง)
ฝืน.. 
 
 
Em 
ยิ่งมีแค่คำว่าเ
จ็บ
 
กับคว
Fm 
ามรักที่เราฝืน
Em 
เก็บ.. 
 
 
Am 
ไว้ 
 
ไม่
Dm 
ใช่ฉันไม่เสียดาย 
 
แต่
มันคงต้องเป็นไป

 
หยุด
ฝืน.. 
 
Em 
ยุดทรมานหั
วใจ
 
เก็บคว
Fm 
ามรักที่ยังมีก่
Em 
อน.. 
 
Am 
าย 
 
หยุ
Dm 
ดมันตอนที่หัวใจ.
.. 
 
เรายังรัก
กัน

INSTRU | C | Em | F | Fm |

 
ก็บความสวย
Em 
งามเรื่องราวเธอกั
บฉัน
 
อย่าทำ
Fm 
ร้ายกันมากกว่า
นี้ 
 
อยากจำเธ
Am 
อไว้ 
 
แบบเดิมจา
Dm 
กนี้  

( * )

 
Eb 
าจจะเจ็บแต่คงต้อ
Dm 
งยอมรับมัน 
 
Eb 
าจต้องจากทั้งๆ 
 
ที่ยั
Gm 
งรักกัน
 
Eb 
ม่อยากฝืนและทำร้า
Dm 
ยเธออย่าง
นั้น
 
ไม่ใช่ไ
Cm 
ม่รักเธอ เพราะฉันรักเธอ เ
Eb 
ราจึงต้องจากกัน  
 
 

INSTRU | D | F#m | G | Gm | D | F#m | G | Bb |

ฝืน… 
 
ยิ่งมีแค่คำว่าเ
จ็บ (ยิ่งมีแค่คำว่าเจ็บ) กับค
Gm 
วามรักที่เราฝื
F#m 
นเก็บ.. 
 
 
Bm 
ไว้
 
ไม่
Em 
ใช่ฉันไม่เสียดาย 
 
แต่
มันคงต้องเป็นไป 
 
หยุด
ฝืน.. 
 
 
F#m 
หยุดทรมานหัว
ใจ
 
เก็บค
Gm 
วามรักที่ยังมี
F#m 
ก่อน… 
 
Bm 
าย 
 
หยุ
Em 
ดมันตอนที่หัวใจ 
 
(
มันตอนที่หัวใจ)
 
เรายังรั
ก…กัน

เนื้อเพลง
แค่มองสายตา ก็พอจะดูรู้
ว่าวันนี้ไม่เหมือนวันนั้น
มันเกิดอะไรกับเธอและฉัน

ยิ่งทำเท่าไรยิ่งมีแต่อ่อนล้า
มีแต่น้ำตาและความเหงา
จากวันที่เราเริ่มต้นด้วยรัก

* (ยิ่ง)ฝืน.. ยิ่งมีแค่คำว่าเจ็บ
กับความรักที่เราฝืนเก็บ.. ไว้
ไม่ใช่ฉันไม่เสียดาย แต่มันคงต้องเป็นไป

หยุดฝืน.. หยุดทรมานหัวใจ
เก็บความรักที่ยังมีก่อน.. สาย
หยุดมันตอนที่หัวใจ… เรายังรักกัน

(ดนตรี)

เก็บความสวยงามเรื่องราวเธอกับฉัน
อย่าทำร้ายกันมากกว่านี้
อยากจำเธอไว้ แบบเดิมจากนี้

( * )

อาจจะเจ็บแต่คงต้องยอมรับมัน
อาจต้องจากทั้งๆ ที่ยังรักกัน
ไม่อยากฝืนและทำร้ายเธออย่างนั้น
ไม่ใช่ไม่รักเธอ เพราะฉันรักเธอ
เราจึงต้องจากกัน

(ดนตรี)

ฝืน… ยิ่งมีแค่คำว่าเจ็บ (ยิ่งมีแค่คำว่าเจ็บ)
กับความรักที่เราฝืนเก็บ.. ไว้
ไม่ใช่ฉันไม่เสียดาย แต่มันคงต้องเป็นไป
หยุดฝืน.. หยุดทรมานหัวใจ
เก็บความรักที่ยังมีก่อน… สาย
หยุดมันตอนที่หัวใจ (มันตอนที่หัวใจ)
เรายังรักกัน
ศิลปิน : แก้ม วิชญาณี , บูม ปรัตถกร
Producer : (s-ter) กร กีรติกวีกาญจน์
เนื้อร้อง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
ทำนอง/เรียบเรียง : ภัทรกร ตั้งจิตการุญ
Digital Download *1230028
ฝืน - แก้ม วิชญาณี , บูม ปรัตถกร
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :