คอร์ดเพลง ฝืน – แก้ม วิชญาณี – บูม ปรัตถกร

  
Text   

ฝืน – แก้ม วิชญาณี – บูม ปรัตถกร


INTRO | G | Cm | Em | Am | G | Cm |

 
G 
ค่มองสา
Bm 
ยตา 
 
ก็พอจะ
C 
ดูรู้
 
ว่าวั
Cm 
นนี้ไม่เหมือนวัน
G 
นั้น 
 
มันเกิดอ
Em 
ะไรกับเธอแล
Am 
ะฉัน

C 
ยิ่งทำเท่
Em 
าไรยิ่งมีแต่อ่อ
F 
นล้า
 
มีแ
Fm 
ต่น้ำตาและความเห
C 
งา 
 
จากวัน
Am 
ที่เราเริ่มต้นด้ว
Dm 
ยรัก  
G 

 
* (ยิ่ง)
C 
ฝืน.. 
 
 
Em 
ยิ่งมีแค่คำว่าเ
F 
จ็บ
 
กับคว
Fm 
ามรักที่เราฝืน
Em 
เก็บ.. 
 
 
Am 
ไว้ 
 
ไม่
Dm 
ใช่ฉันไม่เสียดาย 
 
แต่
F 
มันคงต้องเป็นไป

 
หยุด
C 
ฝืน.. 
 
Em 
ยุดทรมานหั
F 
วใจ
 
เก็บคว
Fm 
ามรักที่ยังมีก่
Em 
อน.. 
 
Am 
าย 
 
หยุ
Dm 
ดมันตอนที่หัวใจ.
G 
.. 
 
เรายังรัก
C 
กัน

INSTRU | C | Em | F | Fm |

 
C 
ก็บความสวย
Em 
งามเรื่องราวเธอกั
F 
บฉัน
 
อย่าทำ
Fm 
ร้ายกันมากกว่า
C 
นี้ 
 
อยากจำเธ
Am 
อไว้ 
 
แบบเดิมจา
Dm 
กนี้  
G 

( * )

 
Eb 
าจจะเจ็บแต่คงต้อ
Dm 
งยอมรับมัน 
 
Eb 
าจต้องจากทั้งๆ 
 
ที่ยั
Gm 
งรักกัน
 
Eb 
ม่อยากฝืนและทำร้า
Dm 
ยเธออย่าง
G 
นั้น
 
ไม่ใช่ไ
Cm 
ม่รักเธอ เพราะฉันรักเธอ เ
Eb 
ราจึงต้องจากกัน  
F 
 
G 
 
A 

INSTRU | D | F#m | G | Gm | D | F#m | G | Bb |

D 
ฝืน… 
 
ยิ่งมีแค่คำว่าเ
G 
จ็บ (ยิ่งมีแค่คำว่าเจ็บ) กับค
Gm 
วามรักที่เราฝื
F#m 
นเก็บ.. 
 
 
Bm 
ไว้
 
ไม่
Em 
ใช่ฉันไม่เสียดาย 
 
แต่
A 
มันคงต้องเป็นไป 
 
หยุด
D 
ฝืน.. 
 
 
F#m 
หยุดทรมานหัว
G 
ใจ
 
เก็บค
Gm 
วามรักที่ยังมี
F#m 
ก่อน… 
 
Bm 
าย 
 
หยุ
Em 
ดมันตอนที่หัวใจ 
 
(
A 
มันตอนที่หัวใจ)
 
เรายังรั
D 
ก…กัน

เนื้อเพลง
แค่มองสายตา ก็พอจะดูรู้
ว่าวันนี้ไม่เหมือนวันนั้น
มันเกิดอะไรกับเธอและฉัน

ยิ่งทำเท่าไรยิ่งมีแต่อ่อนล้า
มีแต่น้ำตาและความเหงา
จากวันที่เราเริ่มต้นด้วยรัก

* (ยิ่ง)ฝืน.. ยิ่งมีแค่คำว่าเจ็บ
กับความรักที่เราฝืนเก็บ.. ไว้
ไม่ใช่ฉันไม่เสียดาย แต่มันคงต้องเป็นไป

หยุดฝืน.. หยุดทรมานหัวใจ
เก็บความรักที่ยังมีก่อน.. สาย
หยุดมันตอนที่หัวใจ… เรายังรักกัน

(ดนตรี)

เก็บความสวยงามเรื่องราวเธอกับฉัน
อย่าทำร้ายกันมากกว่านี้
อยากจำเธอไว้ แบบเดิมจากนี้

( * )

อาจจะเจ็บแต่คงต้องยอมรับมัน
อาจต้องจากทั้งๆ ที่ยังรักกัน
ไม่อยากฝืนและทำร้ายเธออย่างนั้น
ไม่ใช่ไม่รักเธอ เพราะฉันรักเธอ
เราจึงต้องจากกัน

(ดนตรี)

ฝืน… ยิ่งมีแค่คำว่าเจ็บ (ยิ่งมีแค่คำว่าเจ็บ)
กับความรักที่เราฝืนเก็บ.. ไว้
ไม่ใช่ฉันไม่เสียดาย แต่มันคงต้องเป็นไป
หยุดฝืน.. หยุดทรมานหัวใจ
เก็บความรักที่ยังมีก่อน… สาย
หยุดมันตอนที่หัวใจ (มันตอนที่หัวใจ)
เรายังรักกัน
ศิลปิน : แก้ม วิชญาณี , บูม ปรัตถกร
Producer : (s-ter) กร กีรติกวีกาญจน์
เนื้อร้อง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
ทำนอง/เรียบเรียง : ภัทรกร ตั้งจิตการุญ
Digital Download *1230028
ฝืน - แก้ม วิชญาณี , บูม ปรัตถกร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend