หน้าแรก » ก้อง ห้วยไร่ » คอร์ดเพลง ใจอ้ายสลาย – ก้อง ห้วยไร่

คอร์ดเพลง ใจอ้ายสลาย – ก้อง ห้วยไร่

คอร์ดเพลง : ใจอ้ายสลาย ก้อง ห้วยไร่

คอร์ดเพลง ใจอ้ายสลาย - ก้อง ห้วยไร่

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ก้อง ห้วยไร่ : ใจอ้ายสลาย

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ใจอ้ายสลาย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | C D | Em | ( 2 Times ) | D |
INTRO | G D/F# D Bm | Em |

Em 
ยอมให้ตัวให้
ใจกับเจ้าคนเ
ดียว 
 
 
Em 
อยากสิเที่ยว 
 
อยากสิ
ได้อีหยัง
 
จัด
ไป.. 
 
จัด
ให้..

Em 
เคยสัญญากัน
ไว้ว่าเฮา
 
สิ
ฮักแพ
งกัน.. 
Em 
บ่เปลี่ยนผัน 
 
อยู่ดู
แลนำกัน
 
จนเป็น
ตาเป็นยาย 
 
ถึงวันสุ
ดท้าย

 
ไว้ใจจนบ่
Em 
ลืม 
 
หูตาคิดว่าเ
จ้าสิเป็นคนดี
 
นางเสือกไป
มีอะไรกับเ
ขา
 
ฮักเฮายังบ่
Em 
เซา 
 
อ้ายกับเจ้าบ่ทันเลิก
รา
 
แต่ฮู้สึกว่าอ้ายเป็นห
มา.. 
 
ที่เจ้าหลอ
กลวง

ฮักเพียงแค่เจ้าผู้เ
ดียว
 
บ่เคยสิเหลียวไปเอากับ
Em 
ไผ
 
ลวมตัวให้เจ้าทั้ง
ใจ
 
เป็นคนสุดท้ายฮักกันจน
Em 
วันตาย
 
ล้วนอกใจอ้าย
 
ได้เ
สียไปมีอีหยังกับเขาแล้วแ
Em 
ม่นบ่
น้ำตาไหลน้องฮู้
บ่
 
ใจอ้ายสลายแท
Em 
บตาย.. 
 
 

INSTRU | Em D | C | D |
INSTRU | C D | Em | ( 4 Times ) | D |

 
ไว้ใจจนบ่
Em 
ลืม 
 
หูตาคิดว่าเ
จ้าสิเป็นคนดี
 
นางเสือกไป
มีอะไรกับเ
ขา
 
ฮักเฮายังบ่
Em 
เซา 
 
อ้ายกับเจ้าบ่ทันเลิก
รา
 
แต่ฮู้สึกว่าอ้ายเป็นห
มา.. 
 
ที่เจ้าหลอ
กลวง

ฮักเพียงแค่เจ้าผู้เ
ดียว
 
บ่เคยสิเหลียวไปเอากับ
Em 
ไผ
 
ลวมตัวให้เจ้าทั้ง
ใจ
 
เป็นคนสุดท้ายฮักกันจน
Em 
วันตาย
 
ล้วนอกใจอ้าย
 
ได้เ
สียไปมีอีหยังกับเขาแล้วแ
Em 
ม่นบ่
น้ำตาไหลน้องฮู้
บ่
 
ใจอ้ายสลายแท
Em 
บตาย..
น้ำตาไหลน้องฮู้บ่ใจอ้ายส
ลาย..
Em 
แทบตาย.. 
 
 

OUTRO | Em |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ใจอ้ายสลาย


ยอมให้ตัวให้ใจกับเจ้าคนเดียว       
อยากสิเที่ยว อยากสิได้อีหยัง
จัดไป..  จัดให้.. 

เคยสัญญากันไว้ว่าเฮา
สิฮักแพงกัน.. 
บ่เปลี่ยนผัน อยู่ดูแลนำกัน
จนเป็นตาเป็นยาย ถึงวันสุดท้าย

ไว้ใจจนบ่ลืม หูตาคิดว่าเจ้าสิเป็นคนดี
นางเสือกไปมีอะไรกับเขา
ฮักเฮายังบ่เซา อ้ายกับเจ้าบ่ทันเลิกรา
แต่ฮู้สึกว่าอ้ายเป็นหมา.. ที่เจ้าหลอกลวง

ฮักเพียงแค่เจ้าผู้เดียว
บ่เคยสิเหลียวไปเอากับไผ..
หลวมตัวให้เจ้าทั้งใจ
เป็นคนสุดท้ายฮักกันจนวันตาย
แล้วนอกใจอ้ายได้
เสียไปมีอีหยังกับเขาแล้วแม่นบ่
น้ำตาไหลน้องฮู้บ่
ใจอ้ายสลายแทบตาย..       

( ดนตรี )

ไว้ใจจนบ่ลืม หูตาคิดว่าเจ้าสิเป็นคนดี
แต่เสือกไปมีอะไรกับเขา
ฮักเฮายังบ่เซา อ้ายกับเจ้าบ่ทันเลิกรา
แต่ฮู้สึกว่าอ้ายเป็นหมา.. ที่เจ้าหลอกลวง

ฮักเพียงแค่เจ้าผู้เดียว
บ่เคยสิเหลียวไปเอากับไผ..
หลวมตัวให้เจ้าทั้งใจ
เป็นคนสุดท้ายฮักกันจนวันตาย
แล้วนอกใจอ้ายได้
เสียไปมีอีหยังกับเขาแล้วแม่นบ่
น้ำตาไหลน้องฮู้บ่
ใจอ้ายสลายแทบตาย..
น้ำตาไหลน้องฮู้บ่ใจอ้ายสลาย…
แทบตาย.. 


รูปภาพคอร์ด ใจอ้ายสลาย – ก้อง ห้วยไร่

คอร์ดเพลง ใจอ้ายสลาย - ก้อง ห้วยไร่

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ใจอ้ายสลาย (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง นนท์ รักกันที่ตรงไหน
เรียบเรียง ธงชัย ถาวรโชติ
ติดต่องานโชว์ 063-368-5666
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :