คอร์ดเพลง บ่เป็นหยัง – ก้อง ห้วยไร่

  
Text   
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง บ่เป็นหยัง – ก้อง ห้วยไร่

INTRO | G | Bm | C | D |
INTRO | G D | Em D | C D | G D |

 
แค่ได้
G 
เห็นได้คุยบ่กี่วัน
 
ใจก็
Bm 
ฝันมีเธออยู่ข้างกาย
 
ดีใจห
C 
ลายที่เฮาได้
D 
ฮู้จักกัน 
 
 
G 
 
D 
 
อยากดู
G 
แลเกินคำว่าน้องคำ
 
อยากรู้
Bm 
จักในนามคนรู้ใจ
 
เฮ็ดจังได๋
C 
ต้องเตรียมใจ
D 
ย่อนบ่มีวัน
G 
 
D 

 
* บ่เป็นห
G 
ยังเด้อ
D 
.. 
 
คนงาม
 
แค่ไ
Em 
ด้ถามถึงความเ
D 
ป็นไป
 
แค่ได้ใส่
C 
ใจ 
 
ในเรื่องที่เธอบ่หัว
D 
ซา
 
ได้แอบ
G 
ฮักเธออยู่เ
D 
รื่อยไป
 
ไผสิว่า
Em 
จั่งได๋กะตามส่
D 
าง
 
ได้คุยกับน้องบ้
C 
าง 
 
บางเวลา
D 
ที่เธอท้อใจ
G 

INSTRU | C | Bm Em | F D | G | D |

 
อยากขอ
G 
บคุณที่น้องได้เข้ามา
 
เปลี่ย
Bm 
นเวลาที่มีในหัวใจ 
 
ได้ฮู้จักฮักใ
C 
หม่
 
แม้นบ่มีไ
D 
ผเคียงข้าง
G 
 
D 

( * )

INSTRU | G | Bm | C D | G D |

( * )

 
ได้คุยกับน้องบ้
C 
าง 
 
บางเว
D 
ลาที่เธอท้อ
G 
ใจ

เนื้อเพลง
แค่ได้เห็นได้คุยบ่กี่วัน
ใจก็ฝันมีเธออยู่ข้างกาย
ดีใจหลายที่เฮาได้ฮู้จักกัน
อยากดูแลเกินคำว่าน้องคำ
อยากรู้จักในนามคนรู้ใจ
เฮ็ดจังได๋ ต้องเตรียมใจ ย่อนบ่มีวัน

* บ่เป็นหยังเด้อ คนงาม
แค่ได้ถามถึงความเป็นไป
แค่ได้ใส่ใจ ในเรื่องที่เธอบ่หัวซา
ได้แอบฮักเธออยู่เรื่อยไป
ไผสิว่าจั่งได๋กะตามส่าง
ได้คุยกับน้องบ้าง บางเวลาที่เธอท้อใจ

(ดนตรี)

อยากขอบคุณที่น้องได้เข้ามา
เปลี่ยนเวลาที่มีในหัวใจ ได้ฮู้จักฮักใหม่
แม้นบ่มีไผเคียงข้าง

( * )

(ดนตรี)

( * )

ได้คุยกับน้องบ้าง บางเวลาที่เธอท้อใจ
เพลงบ่เป็นหยัง
ศิลปิน ก้อง ห้วยไร่
คำร้อง-ทำนอง ก้อง ห้วยไร่
เรียบเรียง อ.อุ้ม นพดล ยะภักดี
เพลงพิเศษ จากก้อง ห้วยไร่
สังกัด ซาวด์มีแฮง เรคคอร์ด
ก้อง ห้วยไร่
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend