คอร์ดเพลง สบายดี – จุลโหฬาร

  
Text   

คอร์ดเพลง : สบายดี จุลโหฬาร

คอร์ดเพลง สบายดี - จุลโหฬาร

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single จุลโหฬาร : สบายดี

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง สบายดี คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Am | Em | F | C |
INTRO | Am | Em | F G | C |

 
C 
บายดี..  
 
Em 
บายดี..
 
F 
บายดี..  
 
ลูกสบา
C 
ยดี
 
อี
Am 
พ่อหล่า 
 
อี
Em 
แม่คำ
 
ฝากถ
F 
ามนำ 
 
เจ้าสบาย
C 
ดีบ่หนอ
 
ลูกคิดฮอด อี
Bb 
พ่อ อีแม่  
G 
 
คิดฮอดแฮง คิดฮอดห
C 
ลาย

C 
ริมระเบียง 
 
ห้อง
Em 
เช่าน้อย 
 
 
ตะ
F 
วันตกดิน 
 
นกบินคื
C 
นรัง
 
สวน
Am 
ทางกับฉัน 
 
ที่
Em 
ยังไกลบ้าน
 
ปัญ
Bb 
หาเบ่งบาน 
 
จนใจโร
G 
ยราย

 
คอยป
C 
ลอบตัวเอง 
 
ลูก
Em 
ต้องทนได้
 
บางค
F 
รั้งเกินใจ 
 
ฮื้อ
G 
ฮือ 
 
หมดแรง
 
บางค
C 
รั้งก็เหงา 
 
สุด
Em 
จะเสแสร้ง
 
จึงฝากกับ
Bb 
ฟ้ายามแ
G 
ลง 
 
ไปถึงบ้
C 
าน

 
อาจเป็น
F 
คืนที่ฟ้าไม่
G 
ใสไร้แสงด
C 
าว
 
เคยส่องส
F 
กาวคืนนี้เ
G 
ทา ๆ เพราะเมฆ
C 
บัง
 
ไม่นานหรอก
F 
นะ.
G 
.. 
 
ฟ้า
Em 
คงส
Am 
ว่าง
 
เมฆที่
Bb 
บังไม่นานก็คงจาง
G 
ไป

 
คิดดีทำ
F 
ดีเพียงเท่า
G 
นี้อีแม่บ
C 
อก
 
เมื่อไหร่ลูก
F 
ท้ออีพ่อบ
G 
อกให้ทนไ
C 
หว
 
บ่เป็นห
F 
ยังลูก
G 
จ๋า
 
ที่บ้านยัง
Em 
มี 
 
กำ
G 
ลัง
Am 
ใจ
G 
สุดวิ
Bb 
สัยก็หวนกลับ
G 
มาที่บ้า
C 
นเฮา

INSTRU | Am | Em | F | C |
INSTRU | Am | Em | F G | C |

 
อาจเป็นคืนที่ฟ้าไม่ใสไร้แสงดาว
 
 
เคยส่องส
F 
กาวคืนนี้เ
G 
ทา ๆ เพราะเมฆ
C 
บัง
 
ไม่นานหรอก
F 
นะ.
G 
.. 
 
ฟ้า
Em 
คงส
Am 
ว่าง
 
เมฆที่
Bb 
บังไม่นานก็คงจาง
G 
ไป

 
คิดดีทำ
F 
ดีเพียงเท่า
G 
นี้อีแม่บ
C 
อก
 
เมื่อไหร่ลูก
F 
ท้ออีพ่อบ
G 
อกให้ทนไ
C 
หว
 
บ่เป็นห
F 
ยังลูก
G 
จ๋า
 
ที่บ้านยัง
Em 
มี 
 
กำ
G 
ลัง
Am 
ใจ
G 
สุดวิ
Bb 
สัยก็หวนกลับ
G 
มาที่บ้า
C 
นเฮา

 
บ่เป็นห
F 
ยังลูก
G 
จ๋า
 
ที่บ้านยัง
Em 
มี 
 
กำ
G 
ลัง
Am 
ใจ
G 
สุดวิ
Bb 
สัยก็หวนกลับ
G 
มาที่บ้า
C 
นเรา

OUTRO | Am | Em | F | C |
OUTRO | Am | Em | F G | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง สบายดี


สบายดี..  สบายดี..
สบายดี..  ลูกสบายดี ..
อีพ่อหล่า อีแม่คำ
ฝากถามนำ เจ้าสบายดีบ่หนอ
ลูกคิดฮอด อีพ่อ อีแม่
คิดฮอดแฮง คิดฮอดหลาย

ริมระเบียง ห้องเช่าน้อย ๆ
ตะวันตกดิน นกบินคืนรัง
สวนทางกับฉัน ที่ยังไกลบ้าน
ปัญหาเบ่งบาน จนใจโรยราย

คอยปลอบตัวเอง ลูกต้องทนได้
บางครั้งเกินใจ ฮื้อฮือ หมดแรง
บางครั้งก็เหงา สุดจะเสแสร้ง
จึงฝากกับฟ้ายามแลง ไปถึงบ้าน

อาจเป็นคืนที่ฟ้าไม่ใสไร้แสงดาว
เคยส่องสกาวคืนนี้เทา ๆ เพราะเมฆบัง
ไม่นานหรอกนะ… ฟ้าคงสว่าง
เมฆที่บังไม่นานก็คงจางไป

horsnlyris
คิดดีทำดีเพียงเท่านี้อีแม่บอก
เมื่อไหร่ลูกท้ออีพ่อบอกให้ทนไหว
บ่เป็นหยังลูกจ๋า
ที่บ้านยังมี กำลังใจ
สุดวิสัยก็หวนกลับมาที่บ้านเฮา

( ดนตรี )

อาจเป็นคืนที่ฟ้าไม่ใสไร้แสงดาว
เคยส่องสกาวคืนนี้เทา ๆ เพราะเมฆบัง
ไม่นานหรอกนะ… ฟ้าคงสว่าง
เมฆที่บังไม่นานก็คงจางไป

คิดดีทำดีเพียงเท่านี้อีแม่บอก
เมื่อไหร่ลูกท้ออีพ่อบอกให้ทนไหว
บ่เป็นหยังลูกจ๋า
ที่บ้านยังมี กำลังใจ
สุดวิสัยก็หวนกลับมาที่บ้านเฮา

บ่เป็นหยังลูกจ๋า
ที่บ้านยังมี กำลังใจ
สุดวิสัยก็หวนกลับมาที่บ้านเรา


รูปภาพคอร์ด สบายดี – อาร์ท จุลโหฬาร

คอร์ดเพลง สบายดี - จุลโหฬาร

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง สบายดี (คอร์ด)

คำร้อง : อลงกฎ เจริญธรรม
ทำนอง : อลงกฎ เจริญธรรม
ร้อง/ร้องประสาน : สุจิตรา โถตันคำ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend