หน้าแรก » ก้อง ห้วยไร่ » คอร์ดเพลง ผู้บ่าวรองเท้าแตะ (รัก ฝัน ส้นตีน) – ก้อง ห้วยไร่

คอร์ดเพลง ผู้บ่าวรองเท้าแตะ (รัก ฝัน ส้นตีน) – ก้อง ห้วยไร่

คอร์ดเพลง ผู้บ่าวรองเท้าแตะ (รัก ฝัน ส้นตีน)
ศิลปิน ก้อง ห้วยไร่
Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง ผู้บ่าวรองเท้าแตะ (รัก ฝัน ส้นตีน) คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | F | C | Dm | Bb | ( 2 Times )

 
ไม่ไ
ด้ใส่รองเท้าจ
ระเข้
 
ไม่
Dm 
ได้ดูเท่ดั่ง
คนในฝันใ
Dm 
คร
 
พี่
Bb 
ใส่รองเท้าแตะ 
 
 
Am 
เดินไปตามความฝันไ
Dm 
กล
Gm 
ไม่รังเกียจกันใช่ไ
หม

 
ไม่ไ
ด้ใส่รองเท้าข้
างละแสนแปด
 
เดิ
Dm 
นย่ำกลางแดดไม่เ
คยทดท้
Dm 
อใจ
 
มีใ
Bb 
บหน้าน้องคอยประ
Am 
คองความฝั
Dm 
นเอาไว้
 
ถึ
Gm 
งส้นตีนพี่ดำ 
 
พี่
ก็จะย่ำต่อไ

 
ผู้บ่าวร้องเ
Bb 
ท้าแตะ 
 
จะแตะเอาด
าว
 
มาฝากเจ้
Am 
าสาวของคนช่า
Dm 
งฝัน
 
ผู้บ่าวรอง
Bb 
เท้าแตะ 
 
จะแตะเอา
จันทร์
 
มาฝากให้
Am 
ขวัญใจได้นอน
Dm 
หนุน
 
อย่าจากไปไ
Bb 
หนเลย 
 
อย่าเอ่ยคำ
ลา
 
รอก่อนเถิด
Am 
หนา 
 
แก้วตาก
Dm 
ารุณย์
 
ไม่มีสิ่งไ
Bb 
หนจะผูกใจแม่
คุณ
 
มีแค่น้ำอุ่นๆ ออกจากหัวใจให้เธอ
 

INSTRU | F | C | Dm | Bb | ( 2 Times )

 
ไม่ไ
ด้ใส่รองเท้าต
ราติ๊กถูก
 
ถ้า
Dm 
ใครล้วงลูกแย่งเ
ธอจากฉั
Dm 
นไป
 
จะ
Bb 
เอารองเท้าคีบ 
 
ถีบ
Am 
ลอยไปแส
Dm 
นไกล
 
ขอ
Gm 
เอาส้นตีนดำๆ 
 
ช่วย
ทำให้เขาเข้าใ

 
ผู้บ่าวร้องเ
Bb 
ท้าแตะ 
 
จะแตะเอาด
าว
 
มาฝากเจ้
Am 
าสาวของคนช่า
Dm 
งฝัน
 
ผู้บ่าวรอง
Bb 
เท้าแตะ 
 
จะแตะเอา
จันทร์
 
มาฝากให้
Am 
ขวัญใจได้นอน
Dm 
หนุน
 
อย่าจากไปไ
Bb 
หนเลย 
 
อย่าเอ่ยคำ
ลา
 
รอก่อนเถิด
Am 
หนา 
 
แก้วตาก
Dm 
ารุณย์
 
ไม่มีสิ่งไ
Bb 
หนจะผูกใจแม่
คุณ
 
มีแค่น้ำอุ่นๆ ออกจากหัวใจให้เธอ
 

INSTRU | F | Bb | C | C |

มีแค่น้ำอุ่นๆ ออกจากหัวใจให้เธอ

เนื้อเพลง ผู้บ่าวรองเท้าแตะ
ไม่ได้ใส่รองเท้าจระเข้
ไม่ได้ดูเท่ดั่งคนในฝันใคร
พี่ใส่รองเท้าแตะ เดินไปตามความฝันไกล
ไม่รังเกียจกันใช่ไหม

ไม่ได้ใส่รองเท้าข้างละแสนแปด
เดินย่ำกลางแดดไม่เคยทดท้อใจ
มีใบหน้าน้องคอยประคองความฝันเอาไว้
ถึงส้นตีนพี่ดำ พี่ก็จะย่ำต่อไป

* ผู้บ่าวร้องเท้าแตะ จะแตะเอาดาว
มาฝากเจ้าสาวของคนช่างฝัน
ผู้บ่าวรองเท้าแตะ จะแตะเอาจันทร์
มาฝากให้ขวัญใจได้นอนหนุน
อย่าจากไปไหนเลย อย่าเอ่ยคำลา
รอก่อนเถิดหนา แก้วตาการุณย์
ไม่มีสิ่งไหนจะผูกใจแม่คุณ
มีแค่น้ำอุ่นๆ ออกจากหัวใจให้เธอ

( ดนตรี )

ไม่ได้ใส่รองเท้าตราติ๊กถูก
ถ้าใครล้วงลูกแย่งเธอจากฉันไป
จะเอารองเท้าคีบ ถีบลอยไปแสนไกล
ขอเอาส้นตีนดำๆ ช่วยทำให้เขาเข้าใจ

( * )

( ดนตรี )

มีแค่น้ำอุ่นๆ ออกจากหัวใจให้เธอ
เนื้อร้อง/ทำนอง/โปรดิวเซอร์ :
บิทเติ้ล สุทธิสิปป์ ฐิติธนพันธ์
เรียบเรียงเสียงประสาน :
สุจินต์ กุลชนะรงค์
ก้อง ห้วยไร่ - ผู้บ่าวรองเท้าแตะ (รัก ฝัน ส้นตีน)
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :