คอร์ดเพลง ผู้บ่าวรองเท้าแตะ (รัก ฝัน ส้นตีน) – ก้อง ห้วยไร่

  
Text   

คอร์ดเพลง ผู้บ่าวรองเท้าแตะ (รัก ฝัน ส้นตีน)
ศิลปิน ก้อง ห้วยไร่
Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง ผู้บ่าวรองเท้าแตะ (รัก ฝัน ส้นตีน) คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | F | C | Dm | Bb | ( 2 Times )

 
ไม่ไ
F 
ด้ใส่รองเท้าจ
C 
ระเข้
 
ไม่
Dm 
ได้ดูเท่ดั่ง
C 
คนในฝันใ
Dm 
คร
 
พี่
Bb 
ใส่รองเท้าแตะ 
 
 
Am 
เดินไปตามความฝันไ
Dm 
กล
Gm 
ไม่รังเกียจกันใช่ไ
C 
หม

 
ไม่ไ
F 
ด้ใส่รองเท้าข้
C 
างละแสนแปด
 
เดิ
Dm 
นย่ำกลางแดดไม่เ
C 
คยทดท้
Dm 
อใจ
 
มีใ
Bb 
บหน้าน้องคอยประ
Am 
คองความฝั
Dm 
นเอาไว้
 
ถึ
Gm 
งส้นตีนพี่ดำ 
 
พี่
C 
ก็จะย่ำต่อไ
F 

 
ผู้บ่าวร้องเ
Bb 
ท้าแตะ 
 
จะแตะเอาด
C 
าว
 
มาฝากเจ้
Am 
าสาวของคนช่า
Dm 
งฝัน
 
ผู้บ่าวรอง
Bb 
เท้าแตะ 
 
จะแตะเอา
C 
จันทร์
 
มาฝากให้
Am 
ขวัญใจได้นอน
Dm 
หนุน
 
อย่าจากไปไ
Bb 
หนเลย 
 
อย่าเอ่ยคำ
C 
ลา
 
รอก่อนเถิด
Am 
หนา 
 
แก้วตาก
Dm 
ารุณย์
 
ไม่มีสิ่งไ
Bb 
หนจะผูกใจแม่
C 
คุณ
 
มีแค่น้ำอุ่นๆ ออกจากหัวใจให้เธอ
 

INSTRU | F | C | Dm | Bb | ( 2 Times )

 
ไม่ไ
F 
ด้ใส่รองเท้าต
C 
ราติ๊กถูก
 
ถ้า
Dm 
ใครล้วงลูกแย่งเ
C 
ธอจากฉั
Dm 
นไป
 
จะ
Bb 
เอารองเท้าคีบ 
 
ถีบ
Am 
ลอยไปแส
Dm 
นไกล
 
ขอ
Gm 
เอาส้นตีนดำๆ 
 
ช่วย
C 
ทำให้เขาเข้าใ
F 

 
ผู้บ่าวร้องเ
Bb 
ท้าแตะ 
 
จะแตะเอาด
C 
าว
 
มาฝากเจ้
Am 
าสาวของคนช่า
Dm 
งฝัน
 
ผู้บ่าวรอง
Bb 
เท้าแตะ 
 
จะแตะเอา
C 
จันทร์
 
มาฝากให้
Am 
ขวัญใจได้นอน
Dm 
หนุน
 
อย่าจากไปไ
Bb 
หนเลย 
 
อย่าเอ่ยคำ
C 
ลา
 
รอก่อนเถิด
Am 
หนา 
 
แก้วตาก
Dm 
ารุณย์
 
ไม่มีสิ่งไ
Bb 
หนจะผูกใจแม่
C 
คุณ
 
มีแค่น้ำอุ่นๆ ออกจากหัวใจให้เธอ
 

INSTRU | F | Bb | C | C |

มีแค่น้ำอุ่นๆ ออกจากหัวใจให้เธอ

เนื้อเพลง ผู้บ่าวรองเท้าแตะ
ไม่ได้ใส่รองเท้าจระเข้
ไม่ได้ดูเท่ดั่งคนในฝันใคร
พี่ใส่รองเท้าแตะ เดินไปตามความฝันไกล
ไม่รังเกียจกันใช่ไหม

ไม่ได้ใส่รองเท้าข้างละแสนแปด
เดินย่ำกลางแดดไม่เคยทดท้อใจ
มีใบหน้าน้องคอยประคองความฝันเอาไว้
ถึงส้นตีนพี่ดำ พี่ก็จะย่ำต่อไป

* ผู้บ่าวร้องเท้าแตะ จะแตะเอาดาว
มาฝากเจ้าสาวของคนช่างฝัน
ผู้บ่าวรองเท้าแตะ จะแตะเอาจันทร์
มาฝากให้ขวัญใจได้นอนหนุน
อย่าจากไปไหนเลย อย่าเอ่ยคำลา
รอก่อนเถิดหนา แก้วตาการุณย์
ไม่มีสิ่งไหนจะผูกใจแม่คุณ
มีแค่น้ำอุ่นๆ ออกจากหัวใจให้เธอ

( ดนตรี )

ไม่ได้ใส่รองเท้าตราติ๊กถูก
ถ้าใครล้วงลูกแย่งเธอจากฉันไป
จะเอารองเท้าคีบ ถีบลอยไปแสนไกล
ขอเอาส้นตีนดำๆ ช่วยทำให้เขาเข้าใจ

( * )

( ดนตรี )

มีแค่น้ำอุ่นๆ ออกจากหัวใจให้เธอ
เนื้อร้อง/ทำนอง/โปรดิวเซอร์ :
บิทเติ้ล สุทธิสิปป์ ฐิติธนพันธ์
เรียบเรียงเสียงประสาน :
สุจินต์ กุลชนะรงค์
ก้อง ห้วยไร่ - ผู้บ่าวรองเท้าแตะ (รัก ฝัน ส้นตีน)
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend