คอร์ดเพลง จนกว่า – ไผ่ พงศธร

  
Text   

คอร์ดเพลง : จนกว่า ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง จนกว่า - ไผ่ พงศธร

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

อัลบั้ม มิตรภาพ : จนกว่า

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง จนกว่า คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | C#m/A | B/G# | A | B |

C#m 
บ่เป็นหยังดอกหล่า 
 
B 
ยับมาซบเอิกอ้าย
 
A 
พิ่นบ่ได้ฮัก สิรั้งปานได๋ สุดท้
B 
ายกะไปคือเก่า
C#m 
อ้ายสิเซ็ดน้ำตาให้ 
 
น้ำ
B 
ตาที่ไหลย้อนเขา
 
A 
จ็บหม่องได๋ 
 
ให้อ้ายเจ็บแทนเจ้า
 
B 
ซาไห้สา 
 
 
Bsus4 
 
B 

 
อ้ายยัง
F#m 
ฮักคือเก่า 
 
อ้ายยัง
G#m 
คองคอ
C#m 
ยถ่า
 
แม่น
A 
ดนปานได๋ 
 
แม่นเจ้าสิบ่กลับมา
 
คำว่า
B 
ฮักยังแปลว่าเธอ
B 
โอ โฮะ  
C#m 
โอ โอ๊ะ  
B 
โอ

 
อ้ายสิ
A 
ขอฮักเจ้าจ
B 
นกว่า 
 
ท้อ
G#m 
งฟ้าสิเบื่อตะ
C#m 
เว็น
 
อีเกิ้งง
A 
ามสิเบื่อวันเ
B 
พ็ญ 
 
พุ่นล่ะเ
E 
ด้อ 
 
 
G# 
 
A 
กิดเป็นกาเป็น
B 
ไก่ 
 
ซาติ
G#m 
ได๋กะให้คู่
C#m 
เธอ
 
ทุกเสี้ยวชี
A 
วิตของอ้าย 
 
เจ้า
G#m 
จำไว้เด้อ
 
สิ
F#m 
ใซ้มันเพื่อฮักเ
B 
ธอ 
 
ผู้เดียวน้อ
E 
งหล่า..

C#m 
คั่นเพิ่นมีใหม่แล้ว 
 
B 
ม่นสิแอ่วเอิ้นหา
 
จั่ง
A 
ได๋สุดท้ายเพิ่นกะบ่กลับมา 
 
B 
อยไว้สาเด้อใจ
C#m 
อ้ายสิเซ็ดน้ำตาให้ 
 
 
B 
คั่นมันบ่เซาไหล
 
ให้
A 
ได้เจ็บแทนเจ้า 
 
บ่ว่าเจ็บย้อนไผ
 
B 
ซาไห้สา 
 
 
Bsus4 
 
B 

 
อ้ายยัง
F#m 
ฮักคือเก่า 
 
อ้ายยัง
G#m 
คองคอ
C#m 
ยถ่า
 
แม่น
A 
ดนปานได๋ 
 
แม่นเจ้าสิบ่กลับมา
 
คำว่า
B 
ฮักยังแปลว่าเธอ
B 
โอ โฮะ  
C#m 
โอ โอ๊ะ  
B 
โอ

 
อ้ายสิ
A 
ขอฮักเจ้าจ
B 
นกว่า 
 
ท้อ
G#m 
งฟ้าสิเบื่อตะ
C#m 
เว็น
 
อีเกิ้งง
A 
ามสิเบื่อวันเ
B 
พ็ญ 
 
พุ่นล่ะเ
E 
ด้อ 
 
 
G# 
 
A 
กิดเป็นกาเป็น
B 
ไก่ 
 
ซาติ
G#m 
ได๋กะให้คู่
C#m 
เธอ
 
ทุกเสี้ยวชี
A 
วิตของอ้าย 
 
เจ้า
G#m 
จำไว้เด้อ
 
สิ
F#m 
ใซ้มันเพื่อฮักเ
B 
ธอ 
 
ผู้เดียวน้อ
E 
งหล่า..

INSTRU | F#m | C#m | F#m | C#m |
INSTRU | B G# | C#m B | A | F#m B |

 
อ้ายสิ
A 
ขอฮักเจ้าจ
B 
นกว่า 
 
ท้อ
G#m 
งฟ้าสิเบื่อตะ
C#m 
เว็น
 
อีเกิ้งง
A 
ามสิเบื่อวันเ
B 
พ็ญ 
 
พุ่นล่ะเ
E 
ด้อ 
 
 
G#m 
 
A 
กิดเป็นกาเป็น
B 
ไก่ 
 
ซาติ
G#m 
ได๋กะให้คู่
C#m 
เธอ
 
ทุกเสี้ยวชี
A 
วิตของอ้าย 
 
เจ้า
G#m 
จำไว้เด้อ
 
สิ
F#m 
ใซ้มันเพื่อฮักเ
B 
ธอ.. โอ โฮะ โอ โอ๊ะ โอ

 
อ้ายสิ
A 
ขอฮักเจ้าจ
B 
นกว่า 
 
ท้อ
G#m 
งฟ้าสิเบื่อตะ
C#m 
เว็น
 
อีเกิ้งง
A 
ามสิเบื่อวันเ
B 
พ็ญ 
 
พุ่นล่ะเ
E 
ด้อ 
 
 
G#m 
 
A 
กิดเป็นกาเป็น
B 
ไก่ 
 
ซาติ
G#m 
ได๋กะให้คู่
C#m 
เธอ
 
ทุกเสี้ยวชี
A 
วิตของอ้าย 
 
เจ้า
G#m 
จำไว้เด้อ
 
สิ
F#m 
ใซ้มันเพื่อฮักเ
B 
ธอ 
 
ผู้เดียวน้อ
E 
งหล่า


บ่เป็นหยังดอกหล่า หยับมาซบเอิกอ้าย
เพิ่นบ่ได้ฮัก สิรั้งปานได๋ สุดท้ายกะไปคือเก่า
อ้ายสิเซ็ดน้ำตาให้ น้ำตาที่ไหลย้อนเขา
เจ็บหม่องได๋ ให้อ้ายเจ็บแทนเจ้า
เซาไห้สา

อ้ายยังฮักคือเก่า อ้ายยังคองคอยถ่า
แม่นดนปานได๋ แม่นเจ้าสิบ่กลับมา
คำว่าฮักยังแปลว่าเธอ
โอ โฮะ โอ โอ๊ะ โอ

อ้ายสิขอฮักเจ้าจนกว่า ท้องฟ้าสิเบื่อตะเว็น
อีเกิ้งงามสิเบื่อวันเพ็ญ พุ่นล่ะเด้อ
เกิดเป็นกาเป็นไก่ ซาติได๋กะให้คู่เธอ
ทุกเสี้ยวชีวิตของอ้าย เจ้าจำไว้เด้อ
สิใซ้มันเพื่อฮักเธอ ผู้เดียวน้องหล่า

คั่นเพิ่นมีใหม่แล้ว แม่นสิแอ่วเอิ้นหา
จั่งได๋สุดท้ายเพิ่นกะบ่กลับมา ออยไว้สาเด้อใจ
อ้ายสิเซ็ดน้ำตาให้ คั่นมันบ่เซาไหล
ให้ได้เจ็บแทนเจ้า บ่ว่าเจ็บย้อนไผ
เซาไห้สา

อ้ายยังฮักคือเก่า อ้ายยังคองคอยถ่า
แม่นดนปานได๋ แม่นเจ้าสิบ่กลับมา
คำว่าฮักยังแปลว่าเธอ
โอ โฮะ โอ โอ๊ะ โอ

อ้ายสิขอฮักเจ้าจนกว่า ท้องฟ้าสิเบื่อตะเว็น
อีเกิ้งงามสิเบื่อวันเพ็ญ พุ่นล่ะเด้อ
เกิดเป็นกาเป็นไก่ ซาติได๋กะให้คู่เธอ
ทุกเสี้ยวชีวิตของอ้าย เจ้าจำไว้เด้อ
สิใซ้มันเพื่อฮักเธอ ผู้เดียวน้องหล่า

( ดนตรี )

อ้ายสิขอฮักเจ้าจนกว่า ท้องฟ้าสิเบื่อตะเว็น
อีเกิ้งงามสิเบื่อวันเพ็ญ พุ่นล่ะเด้อ
เกิดเป็นกาเป็นไก่ ซาติได๋กะให้คู่เธอ
ทุกเสี้ยวชีวิตของอ้าย เจ้าจำไว้เด้อ
สิใซ้มันเพื่อฮักเธอ.. โอ โฮะ โอ โอ๊ะ โอ

อ้ายสิขอฮักเจ้าจนกว่า ท้องฟ้าสิเบื่อตะเว็น
อีเกิ้งงามสิเบื่อวันเพ็ญ พุ่นล่ะเด้อ
เกิดเป็นกาเป็นไก่ ซาติได๋กะให้คู่เธอ
ทุกเสี้ยวชีวิตของอ้าย เจ้าจำไว้เด้อ
สิใซ้มันเพื่อฮักเธอ ผู้เดียวน้องหล่า..


รูปภาพคอร์ด จนกว่า – ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง จนกว่า - ไผ่ พงศธร

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง จนกว่า (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ปิงปอง พงษ์อนันต์
เรียบเรียง : ปิยะวุฒิ ณ บางช้าง
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend