คอร์ดเพลง คำขอ – ก้อง ห้วยไร่ (คอร์ดง่ายๆ)

  
Text   

คอร์ดเพลง คำขอ – ก้อง ห้วยไร่

ก้อง ห้วยไร่

คอร์ดเพลง คำขอ

ศิลปิน : ก้อง ห้วยไร่

แนวเพลง : #อีสาน

อัลบั้ม : Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง คำขอ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

ก้อง ห้วยไร่ - คำขอ
คอร์ด

INTRO | F Dm | Bb C |
INTRO | Bb C | Am Dm | Gm C | F C |

 
เว้าง่ายแท้ห
F 
นอ 
 
คำว่า
Am 
พอจากคนฮัก
Dm 
อ้าย
 
โอ้ยเหลือใจห
Bb 
ลาย
 
เจ้าเปิดเจ้าห
C 
น่ายโตอ้า
F 
ยแล้วบ้อ
 
บอกว่าฮัก ฮั
Dm 
กกัน 
 
คำเว้าคำ
F 
นั้นยังจำไ
Gm 
ด้บ่
 
เจ้าห
C 
ลงคารมคนห
Bb 
ล่อ
 
ถิ่มคนมอ
C 
ซอ 
 
ออนซอนเข
F 
าแทน

 
บ่ทันเตรียมใ
F 
จ 
 
ยังฮักค
Am 
นไคกะเดี้ยก
Dm 
ะด้อ
 
คือว่าละเ
Bb 
นาะ 
 
คำว่าเพียง
C 
พอของเจ้า
F 
บ่มี
 
ซังคนหลา
Dm 
ยใจ บ่หลูโดนอ้า
D7/F# 
ยจั๊กหน่อยแห
Gm 
น่ตี้
 
ถืก
C 
คนหล่อรวยย่ำ
Bb 
ยี 
 
ย่อนสาวผู้
C 
ดีสะออนค
F 
นอื่น

 
* ถิ่มอ้ายบ่
Bb 
ว่า 
 
ขอร้องแก้ว
C 
ตาจั๊กหน่อยได้
Dm 
บ้อ
 
ให้ตั้งหลักก่อนเ
Bb 
นาะ 
 
แค่คำว่า
C 
พอ.. 
 
เอา
F 
สา
 
ให้อ้ายทำ
Bb 
ใจยอมฮับความจ
C 
ริง
 
ว่าถืกผู้ห
Am 
ญิงเจ้าของบอ
Dm 
กลา
 
เซาสาน้ำ
Gm 
ตา 
 
อยากอา
C 
ยหมามันแน
F 
มเบิ่ง

INSTRU | Gm C | Am Dm |
INSTRU | Bb C | F |
INSTRU | Bb C | Am Dm |
INSTRU | Gm C | F |

( * )

 
ให้อ้ายทำใ
Bb 
จยอมฮับความจ
C 
ริง
 
ว่าถืกผู้ห
Am 
ญิงเจ้าของบอ
Dm 
กลา
 
เซาสาน้ำ
Gm 
ตา 
 
อยากอา
C 
ยหมามันแน
F 
มเบิ่ง

OUTRO | Gm C | F | ( 2 Times )เนื้อเพลง
เว้าง่ายแท้หนอ คำว่าพอจากคนฮักอ้าย
โอ้ยเหลือใจหลาย
เจ้าเปิดเจ้าหน่ายโตอ้ายแล้วบ้อ
บอกว่าฮัก ฮักกัน คำเว้าคำนั้นยังจำได้บ่
เจ้าหลงคารมคนหล่อ
ถิ่มคนมอซอ ออนซอนเขาแทน

บ่ทันเตรียมใจ ยังฮักคนไคกะเดี้ยกะด้อ
คือว่าละเนาะ คำว่าเพียงพอของเจ้าบ่มี
ซังคนหลายใจ บ่หลูโดนอ้ายจั๊กหน่อยแหน่ตี้
ถืกคนหล่อรวยย่ำยี ย่อนสาวผู้ดีสะออนคนอื่น

ถิ่มอ้ายบ่ว่า ขอร้องแก้วตาจั๊กหน่อยได้บ้อ
ให้ตั้งหลักก่อนเนาะ แค่คำว่าพอ เอาสา
ให้อ้ายทำใจยอมฮับความจริง
ว่าถืกผู้หญิงเจ้าของบอกลา
เซาสาน้ำตา อยากอายหมามันแนมเบิ่ง

( ดนตรี )

ถิ่มอ้ายบ่ว่า ขอร้องแก้วตาจั๊กหน่อยได้บ้อ
ให้ตั้งหลักก่อนเนาะ แค่คำว่าพอ เอาสา
ให้อ้ายทำใจยอมฮับความจริง
ว่าถืกผู้หญิงเจ้าของบอกลา
เซาสาน้ำตา อยากอายหมามันแนมเบิ่ง

ให้อ้ายทำใจยอมฮับความจริง
ว่าถืกผู้หญิงเจ้าของบอกลา
เซาสาน้ำตา อยากอายหมามันแนมเบิ่ง
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง คำขอ (ถิ่มอ้ายบ่ว่า)
ศิลปิน ก้อง ห้วยไร่
คำร้อง-ทำนอง ก้อง ห้วยไร่
เรียบเรียง อาทิตย์ กระจ่างศรี
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend