คอร์ดเพลง แฟนกัน – ก้อง ห้วยไร่

  
Text   

คอร์ดเพลง : แฟนกัน ก้อง ห้วยไร่

คอร์ดเพลง แฟนกัน - ก้อง ห้วยไร่

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ก้อง ห้วยไร่ : แฟนกัน

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง แฟนกัน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง แฟนกัน - ก้อง ห้วยไร่

INTRO | Dm | Dm | Dm | Dm |

Dm 
โอะ โอะ โฮะ โอ โฮะ โอ โฮะ  
Am 
โอ
 
โอ โฮะ โอ โฮะ  
F 
โอ
 
โอ โฮะ  
C 
โอ โฮะ โอ โฮะ  
Dm 
โอ

Dm 
โอะ โอะ โฮะ โอ โฮะ โอ โฮะ  
Am 
โอ
 
โอ โฮะ โอ โฮะ  
F 
โอ
 
โอ โฮะ  
C 
โอ โฮะ โอ โฮะ  
Dm 
โอ

INSTRU | Dm | Am | F C | Dm | ( 2 Times )

 
อยากให้
Dm 
เฮานั้นเป็นคู่กัน
 
ตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอ
 
 
อยากเจอ
Gm 
เธอทุกคืนทุก
Dm 
วัน
 
อยากให้
Dm 
เธอมาเป็นคู่ใจ
 
บ่อยากให้ใครเขามาได้เจอ
 
 
จะดู
Gm 
แลเธอด้วยเกียรติของ
Dm 
อ้าย

 
ฮอย
Gm 
ยิ้ม 
 
ที่เจ้าส่ง
Dm 
มา
 
แวว
Gm 
ตา 
 
ที่บ่เหมือน
Dm 
ใคร
 
ฮู้
Gm 
บ่ใจอ้ายละ
Dm 
ลาย
 
อยากให้
Gm 
เจ้ามาเป็นฟันแ
A 
กน เอ้ย แฟนกัน

 
ให้เจ้าเป็น
Dm 
ดาวอ้ายสิเป็นพระ
Am 
จันทร์
 
อยู่เคียงคู่
Gm 
กันในยามค่ำ
Dm 
คืน
 
ให้เจ้าเป็น
Dm 
ฟืนอ้ายสิเป็นกอง
Am 
ไฟ
 
คอยให้อุ่น
Gm 
ไอยามเที่ยวเมืองเ
Dm 
หนือ
 
ถ้าเจ้าเป็นเ
Dm 
กลืออ้ายสิเป็นสมุน
Am 
ไพร
 
จับมือกัน
Gm 
ไป 
 
ได้ไหมคำ
Dm 
แพง
 
ถ้าเจ้าเป็นแ
Dm 
ปรงอ้ายสิเป็นยาสี
Am 
ฟัน
 
คอลเกตคู่
Gm 
กันแปรง
C 
ฟันด้วยกันทุก
Dm 
คืน

INSTRU | Dm | C Dm | Dm | C Dm | Dm |

 
อยากให้
Dm 
เฮานั้นเป็นคู่กัน
 
ตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอ
 
 
อยากเจอ
Gm 
เธอทุกคืนทุก
Dm 
วัน
 
อยากให้
Dm 
เธอมาเป็นคู่ใจ
 
บ่อยากให้ใครเขามาได้เจอ
 
 
จะดู
Gm 
แลเธอด้วยเกียรติของ
Dm 
อ้าย

 
ฮอย
Gm 
ยิ้ม 
 
ที่เจ้าส่ง
Dm 
มา
 
แวว
Gm 
ตา 
 
ที่บ่เหมือน
Dm 
ใคร
 
ตาห
Gm 
วาน ฟันขาว สด
Dm 
ใส
 
อยากให้
Gm 
เจ้ามาเป็นฟันแ
A 
กน เอ้ย แฟนกัน

 
ให้เจ้าเป็น
Dm 
ดาวอ้ายสิเป็นพระ
Am 
จันทร์
 
อยู่เคียงคู่
Gm 
กันในยามค่ำ
Dm 
คืน
 
ให้เจ้าเป็น
Dm 
ฟืนอ้ายสิเป็นกอง
Am 
ไฟ
 
คอยให้อุ่น
Gm 
ไอยามเที่ยวเมืองเ
Dm 
หนือ
 
ถ้าเจ้าเป็นเ
Dm 
กลืออ้ายสิเป็นสมุน
Am 
ไพร
 
จับมือกัน
Gm 
ไป 
 
ได้ไหมคำ
Dm 
แพง
 
ถ้าเจ้าเป็นแ
Dm 
ปรงอ้ายสิเป็นยาสี
Am 
ฟัน
 
คอลเกตคู่
Gm 
กันแปรง
C 
ฟันด้วยกันทุก
Dm 
คืน

 
ให้เจ้าเป็น
Dm 
ดาวอ้ายสิเป็นพระ
Am 
จันทร์
 
อยู่เคียงคู่
Gm 
กันในยามค่ำ
Dm 
คืน
 
ให้เจ้าเป็น
Dm 
ฟืนอ้ายสิเป็นกอง
Am 
ไฟ
 
คอยให้อุ่น
Gm 
ไอยามเที่ยวเมืองเ
Dm 
หนือ
 
ถ้าเจ้าเป็นเ
Dm 
กลืออ้ายสิเป็นสมุน
Am 
ไพร
 
จับมือกัน
Gm 
ไป 
 
ได้ไหมคำ
Dm 
แพง
 
ถ้าเจ้าเป็นแ
Dm 
ปรงอ้ายสิเป็นยาสี
Am 
ฟัน
 
คอลเกตคู่
Gm 
กันแปรง
C 
ฟันด้วยกันทุก
Dm 
คืน

 
อ่ะทุกคืน.. ทุกคืน..
 
 
ทุกคืน.. ทุกคืน.. ทุกคืน.. โอยย..
 

INSTRU | Dm Am | Gm C Dm |
INSTRU | Dm | C Dm | Dm | C Dm | Dm |

Dm 
โอะ โอะ โฮะ โอ โฮะ โอ โฮะ  
Am 
โอ
 
โอ โฮะ โอ โฮะ  
F 
โอ
 
โอ โฮะ  
C 
โอ โฮะ โอ โฮะ  
Dm 
โอ

Dm 
โอะ โอะ โฮะ โอ โฮะ โอ โฮะ  
Am 
โอ
 
โอ โฮะ โอ โฮะ  
F 
โอ
 
โอ โฮะ  
C 
โอ โฮะ โอ โฮะ  
Dm 
โอ…


โอะ โอะ โฮะ โอ โฮะ โอ โฮะ โอ
โอ โฮะ โอ โฮะ โอ
โอ โฮะ โอ โฮะ โอ โฮะ โอ

โอะ โอะ โฮะ โอ โฮะ โอ โฮะ โอ
โอ โฮะ โอ โฮะ โอ
โอ โฮะ โอ โฮะ โอ โฮะ โอ

( ดนตรี )

อยากให้เฮานั้นเป็นคู่กัน
ตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอ
อยากเจอเธอทุกคืนทุกวัน
อยากให้เธอมาเป็นคู่ใจ
บ่อยากให้ใครเขามาได้เจอ
จะดูแลเธอด้วยเกียรติของอ้าย

ฮอยยิ้ม ที่เจ้าส่งมา
แววตา ที่บ่เหมือนใคร
ฮู้บ่ใจอ้ายละลาย
อยากให้เจ้ามาเป็นฟันแกน เอ้ย แฟนกัน

ให้เจ้าเป็นดาวอ้ายสิเป็นพระจันทร์
อยู่เคียงคู่กันในยามค่ำคืน
ให้เจ้าเป็นฟืนอ้ายสิเป็นกองไฟ
คอยให้อุ่นไอยามเที่ยวเมืองเหนือ
ถ้าเจ้าเป็นเกลืออ้ายสิเป็นสมุนไพร
จับมือกันไป ได้ไหมคำแพง
ถ้าเจ้าเป็นแปรงอ้ายสิเป็นยาสีฟัน
คอลเกตคู่กันแปรงฟันด้วยกันทุกคืน

( ดนตรี )

อยากให้เฮานั้นเป็นคู่กัน
ตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอ
อยากเจอเธอทุกคืนทุกวัน
อยากให้เธอมาเป็นคู่ใจ
บ่อยากให้ใครเขามาได้เจอ
จะดูแลเธอด้วยเกียรติของอ้าย

ฮอยยิ้ม ที่เจ้าส่งมา
แววตา ที่บ่เหมือนใคร
ตาหวาน ฟันขาว สดใส
อยากให้เจ้ามาเป็นฟันแกน เอ้ย แฟนกัน

ให้เจ้าเป็นดาวอ้ายสิเป็นพระจันทร์
อยู่เคียงคู่กันในยามค่ำคืน
ให้เจ้าเป็นฟืนอ้ายสิเป็นกองไฟ
คอยให้อุ่นไอยามเที่ยวเมืองเหนือ
ถ้าเจ้าเป็นเกลืออ้ายสิเป็นสมุนไพร
จับมือกันไป ได้ไหมคำแพง
ถ้าเจ้าเป็นแปรงอ้ายสิเป็นยาสีฟัน
คอลเกตคู่กันแปรงฟันด้วยกันทุกคืน

ให้เจ้าเป็นดาวอ้ายสิเป็นพระจันทร์
อยู่เคียงคู่กันในยามค่ำคืน
ให้เจ้าเป็นฟืนอ้ายสิเป็นกองไฟ
คอยให้อุ่นไอยามเที่ยวเมืองเหนือ
ถ้าเจ้าเป็นเกลืออ้ายสิเป็นสมุนไพร
จับมือกันไป ได้ไหมคำแพง
ถ้าเจ้าเป็นแปรงอ้ายสิเป็นยาสีฟัน
คอลเกตคู่กันแปรงฟันด้วยกันทุกคืน

อ่ะทุกคืน.. ทุกคืน..
ทุกคืน.. ทุกคืน.. ทุกคืน.. โอยย..

( ดนตรี )

โอะ โอะ โฮะ โอ โฮะ โอ โฮะ โอ
โอ โฮะ โอ โฮะ โอ
โอ โฮะ โอ โฮะ โอ โฮะ โอ

โอะ โอะ โฮะ โอ โฮะ โอ โฮะ โอ
โอ โฮะ โอ โฮะ โอ
โอ โฮะ โอ โฮะ โอ โฮะ โอ…


รูปภาพคอร์ด แฟนกัน – ก้อง ห้วยไร่

คอร์ดเพลง แฟนกัน - ก้อง ห้วยไร่

เพลง แฟนกัน (คอร์ด)

คำร้อง ทำนอง : อ้าย เปเล่
เรียบเรียง : ธงชัย ถาวรโชติ
ติดต่องานโชว์ 063-368-5666
แฟนกัน - ก้อง ห้วยไร่
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend