คอร์ดเพลง ไปดีนะ – คิงคัฟ

  
Text   

คอร์ดเพลง : ไปดีนะ คิงคัฟ

คอร์ดเพลง ไปดีนะ - คิงคัฟ

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single คิงคัฟ : ไปดีนะ


Tune to Eb
INTRO | D | F#m | Em7 | A | ( 2 Times )

D 
  มีสักเท่าไร 
 
 
F#m 
  ที่ได้ร่ำ
Em7 
ลา
 
  กับคนที่สำ
A 
คัญที่สุด 
 
ในชีวิต
D 
  เวลาที่เคยมี 
 
 
F#m 
  ก็ไม่ได้
Bm 
คิด
 
  ว่ามันจะหมดเร็
G 
วเช่นนี้

 
โอ
Em 
กาสที่ยังเหลือเป็น
F#m 
ทางสุด
Bm 
ท้าย
 
คือ
Em 
บอกเธอว่ารักได้แค่
F#m 
ไนรูป
Bm 
ถ่าย
Em 
จากกันตอนนี้แม้จ
F#m 
ะเร็วเกิ
Bm 
นไป
 
แต่ไ
G 
ม่ต้องห่วงไม่ต้องเหนื่อยแ
A 
ล้ว

 
ไป
D 
ดีนะ 
 
จากนี้คงจะไ
F#m 
ด้พัก
 
ทำทั้งชีวิตให้
Em7 
ฉันมาตลอด
 
ตอบแ
A 
ทนได้เพียงแค่กอดเธอเอ
D 
าไว้
 
แม้เธอจะไม่เคลื่อ
F#m 
นไหว
 
แต่หวังว่าคงจะ
Em7 
รับรู้ได้
 
ว่า
Gm 
รักและคิด
A 
ถึงตลอดไป

INSTRU | D | F#m | Em7 | A |

D 
  คงไม่มีวัน 
 
 
F#m 
  ทำใจได้ง่ายๆ
Em7 
  แต่คงจะห
A 
ายดีขึ้นมาทีละนิด
D 
  เธอพร้อมเมื่อไร
F#m 
  จะกลับสู่ชี
Bm 
วิตจริง 
 
ที่ไม่มีเธ
G 
อเหลือ

 
แต่
Em 
สิ่งที่ยังเหลือเป็น
F#m 
ทางสุด
Bm 
ท้าย
 
คือ
Em 
บอกเธอว่ารักได้แค่
F#m 
ไนรูป
Bm 
ถ่าย
Em 
จากกันตอนนี้แม้จ
F#m 
ะเร็วเกิ
Bm 
นไป
 
แต่ไ
G 
ม่ต้องห่วงไม่ต้องเหนื่อยแ
A 
ล้ว

 
ไป
D 
ดีนะ 
 
จากนี้คงจะไ
F#m 
ด้พัก
 
ทำทั้งชีวิตให้
Em7 
ฉันมาตลอด
 
ตอบแ
A 
ทนได้เพียงแค่กอดเธอเอ
D 
าไว้
 
แม้เธอจะไม่เคลื่อ
F#m 
นไหว
 
แต่หวังว่าคงจะ
Em7 
รับรู้ได้
 
ว่า
Gm 
รักและคิด
A 
ถึงตลอดไป

INSTRU | Bm | A | G | Gm |
INSTRU | Bm | A | G | A |

 
ไป
D 
ดีนะ 
 
จากนี้คงจะไ
F#m 
ด้พัก
 
ทำทั้งชีวิตให้
Em7 
ฉันมาตลอด
 
ตอบแ
A 
ทนได้เพียงแค่กอดเธอเอ
D 
าไว้
 
แม้เธอจะไม่เคลื่อ
F#m 
นไหว
 
แต่หวังว่าคงจะ
Em7 
รับรู้มันได้
 
ว่า
Gm 
ไม่มีใครสำ
A 
คัญเท่าเธอ

OUTRO | D | F#m | Em7 | A | D |


มีสักเท่าไร ที่ได้ร่ำลา
กับคนที่สำคัญที่สุด
ในชีวิต เวลาที่เคยมี
ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะหมดเร็วเช่นนี้
โอกาสที่ยังเหลือเป็นทางสุดท้าย
คือบอกเธอว่ารักได้แค่ไนรูปถ่าย
จากกันตอนนี้แม้จะเร็วเกินไป
แต่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องเหนื่อยแล้ว

ไปดีนะ จากนี้คงจะได้พัก
ทำทั้งชีวิตให้ฉันมาตลอด
ตอบแทนได้เพียงแค่กอดเธอเอาไว้
แม้เธอจะไม่เคลื่อนไหว
แต่หวังว่าคงจะรับรู้ได้
ว่ารักและคิดถึงตลอดไป

( ดนตรี )

คงไม่มีวัน ทำใจได้ง่ายๆ
แต่คงจะหายดีขึ้นมาทีละนิด
เธอพร้อมเมื่อไร
จะกลับสู่ชีวิตจริง ที่ไม่มีเธอเหลือ
แต่สิ่งที่ยังเหลือเป็นทางสุดท้าย
คือบอกเธอว่ารักได้แค่ไนรูปถ่าย
จากกันตอนนี้แม้จะเร็วเกินไป
แต่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องเหนื่อยแล้ว

ไปดีนะ จากนี้คงจะได้พัก
ทำทั้งชีวิตให้ฉันมาตลอด
ตอบแทนได้เพียงแค่กอดเธอเอาไว้
แม้เธอจะไม่เคลื่อนไหว
แต่หวังว่าคงจะรับรู้ได้
ว่ารักและคิดถึงตลอดไป

( ดนตรี )

ไปดีนะ จากนี้คงจะได้พัก
ทำทั้งชีวิตให้ฉันมาตลอด
ตอบแทนได้เพียงแค่กอดเธอเอาไว้
แม้เธอจะไม่เคลื่อนไหว
แต่หวังว่าคงจะรับรู้มันได้
ว่าไม่มีใครสำคัญเท่าเธอ


รูปภาพคอร์ด ไปดีนะ – คิงคัฟ

คอร์ดเพลง ไปดีนะ - คิงคัฟ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ไปดีนะ (คอร์ด)

เนื้อร้อง/ทำนอง : 1.852
เรียบเรียง : เฮียป่อง ไทบ้านเดอะซีรี่ย์/ธงชัย ถาวรโชติ
Producer : เฮียป่อง ไทบ้านเดอะซีรี่ย์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend