คอร์ดเพลง พอส่ำนี้ – บอย พนมไพร

  
Text   

คอร์ดเพลง : พอส่ำนี้ บอย พนมไพร

คอร์ดเพลง พอส่ำนี้ - บอย พนมไพร

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single บอย พนมไพร : พอส่ำนี้

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง พอส่ำนี้ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | C D | Bm Em | Am | D |

 
พอได้ยินเ
G 
สียง 
 
สำ
D/F# 
เนียงของคนห่าง
Em 
ไกล 
 
 
D 
 
กะฮู้ว่า
C 
ใจ 
 
ของเจ้านั้นมีค
D 
นอื่น
 
ก่อนเ
C 
คยเว้ากัน 
 
แต่
D 
คำหวาน
 
ตอน
Bm 
นี้ฟังแล้ว 
 
ก็
Em 
ยังฝืน
 
Am 
หมือนตรงที่อ้าย
A7 
ยืน 
 
สิได้อีก
D 
บ่ดน

 
อ้ายรับส
C 
าย 
 
หลงดีใ
D 
 
เจ้าคึด
Bm 
ฮอดจึงโทรมา
Em 
หา
 
แต่วา
Am 
จา 
 
บ่แ
C 
ม่นคนคิดฮอ
D 
ดกัน

 
พอส่ำนี้ก่อนเ
G 
ด้อ.
D 
.. 
 
อ้ายรับบ้อ
Em 
ได้ 
 
 
D 
 
สิขอวางส
C 
าย 
 
ก่อน
Am 
เจ้าสิบอกเลิ
D 
กกัน
 
ย่านทนฟังบ่ไ
G 
หว 
 
ส่ำ
D 
นี้หัวใจก็
Em 
เริ่มสั่น
 
ย่านคำว่าเลิ
Am 
กกัน 
 
หลุดจากป
D 
ากคนฮักที่อ้า
G 
ยแคร์

 
พอได้ข่าวค
G 
ราว 
 
ของเ
D 
จ้ากับเขาค
Em 
นใหม่ 
 
 
D 
 
อ้ายแฮ่งปัก
C 
ใจ 
 
ว่า
Am 
เจ้าต้องการเลิ
D 
กรา
 
บ่
C 
ทันเตรียมโต 
 
ได้เตรีย
D 
มใจ
 
บัดสิ
Bm 
เจ็บเร็ว 
 
คือ
Em 
ฟ้าผ่า
 
น้ำ
Am 
ตา..
A7 
.. 
 
อ้ายเริ่มสิไห
D 
ลริน

 
อ้ายรับส
C 
าย 
 
หลงดีใ
D 
 
เจ้าคึด
Bm 
ฮอดจึงโทรมา
Em 
หา
 
แต่วา
Am 
จา 
 
บ่แ
C 
ม่นคนคิดฮอ
D 
ดกัน

 
พอส่ำนี้ก่อนเ
G 
ด้อ.
D 
.. 
 
อ้ายรับบ้อ
Em 
ได้ 
 
 
D 
 
สิขอวางส
C 
าย 
 
ก่อน
Am 
เจ้าสิบอกเลิ
D 
กกัน
 
ย่านทนฟังบ่ไ
G 
หว 
 
ส่ำ
D 
นี้หัวใจก็
Em 
เริ่มสั่น
 
ย่านคำว่าเลิ
Am 
กกัน 
 
หลุดจากป
D 
ากคนฮักที่อ้า
G 
ยแคร์

INSTRU | G D | Em D | C | D |

 
พอส่ำนี้ก่อนเ
G 
ด้อ.
D 
.. 
 
อ้ายรับบ้อ
Em 
ได้ 
 
 
D 
 
สิขอวางส
C 
าย 
 
ก่อน
Am 
เจ้าสิบอกเลิ
D 
กกัน
 
ย่านทนฟังบ่ไ
G 
หว 
 
ส่ำ
D 
นี้หัวใจก็
Em 
เริ่มสั่น
 
ย่านคำว่าเลิ
Am 
กกัน 
 
หลุดจากป
D 
ากคนฮักที่อ้า
G 
ยแคร์

 
ย่านคำว่าเลิก
Am 
กัน.. 
 
เฮ้
D 
อออ..
 
หลุดจากปากของคนที่อ้ายแคร์…
 

OUTRO | C Cm | G |


พอได้ยินเสียง สำเนียงของคนห่างไกล
กะฮู้ว่าใจ ของเจ้านั้นมีคนอื่น
ก่อนเคยเว้ากัน แต่คำหวาน
ตอนนี้ฟังแล้ว ก็ยังฝืน
เหมือนตรงที่อ้ายยืน สิได้อีกบ่ดน

อ้ายรับสาย หลงดีใจ
เจ้าคึดฮอดจึงโทรมาหา
แต่วาจา บ่แม่นคนคิดฮอดกัน

พอส่ำนี้ก่อนเด้อ… อ้ายรับบ้อได้
สิขอวางสาย ก่อนเจ้าสิบอกเลิกกัน
ย่านทนฟังบ่ไหว ส่ำนี้หัวใจก็เริ่มสั่น
ย่านคำว่าเลิกกัน หลุดจากปากคนฮักที่อ้ายแคร์

พอได้ข่าวคราว ของเจ้ากับเขาคนใหม่
อ้ายแฮ่งปักใจ ว่าเจ้าต้องการเลิกรา
บ่ทันเตรียมโต ได้เตรียมใจ
บัดสิเจ็บเร็ว คือฟ้าผ่า
น้ำตา…. อ้ายเริ่มสิไหลริน

อ้ายรับสาย หลงดีใจ
เจ้าคึดฮอดจึงโทรมาหา
แต่วาจา บ่แม่นคนคิดฮอดกัน

พอส่ำนี้ก่อนเด้อ… อ้ายรับบ้อได้
สิขอวางสาย ก่อนเจ้าสิบอกเลิกกัน
ย่านทนฟังบ่ไหว ส่ำนี้หัวใจก็เริ่มสั่น
ย่านคำว่าเลิกกัน หลุดจากปากคนฮักที่อ้ายแคร์

( ดนตรี )

พอส่ำนี้ก่อนเด้อ… อ้ายรับบ้อได้
สิขอวางสาย ก่อนเจ้าสิบอกเลิกกัน
ย่านทนฟังบ่ไหว ส่ำนี้หัวใจก็เริ่มสั่น
ย่านคำว่าเลิกกัน หลุดจากปากคนฮักที่อ้ายแคร์

ย่านคำว่าเลิกกัน.. เฮ้อออ..
หลุดจากปากของคนที่อ้ายแคร์…


รูปภาพคอร์ด พอส่ำนี้ – บอย พนมไพร

คอร์ดเพลง พอส่ำนี้ - บอย พนมไพร

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง พอส่ำนี้ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง Film Vaccine (รัชกวี เนื่องศรี)
เรียบเรียง – Film Vaccine (รัชกวี เนื่องศรี)
ติดต่องานแสดง – โทร 088-6337505
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend