คอร์ดเพลง เพลงชาติไทย

  
Text   

คอร์ดเพลง เพลงชาติไทย

คอร์ดเพลง เพลงชาติไทย

เพลง เพลงชาติไทย (คอร์ด)

คำร้อง : พันเอก หลวงสารานุประพันธ์

ทำนอง : พระเจนดุริยางค์

เพลงชาติไทย, เพลงสำคัญประจำชาติ

คีย์คอร์ดเพลง เพลงชาติไทย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


 
ประเทศไ
C 
ทย รวมเลือดเนื้อ ชาติเชื้อไทย
 
เป็นประ
G 
ชารัฐ ผไท ผองไ
C 
ทยทุกส่วน
 
อยู่ดำ
C 
รง คงไว้ ได้ทั้งมวล
 
ด้วยไทย
G 
ล้วนหมาย 
 
รักสามัคคี

 
ไทยนี้
C 
รักสงบ 
 
แต่ถึงรบไม่ขลาด
 
เอก
Dm 
ราช จะไม่ให้ ใครข่ม
G 
ขี่
 
สละเ
C 
ลือด 
 
ทุกห
F 
ยาดเป็นชาติ
E 
พลี
 
เถลิงประเ
Dm 
ทศ 
 
ชาติไทย
G 
ทวี มีชัย ชโ
C 

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เพลงชาติไทย (คอร์ด)
คำร้อง : พันเอก หลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์)
ทำนอง : พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร)
คอร์ดเพลง เพลงชาติไทย
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend