หน้าแรก » คอร์ดเพลง เพลงชาติไทย

คอร์ดเพลง เพลงชาติไทย

คอร์ดเพลง เพลงชาติไทย

คอร์ดเพลง เพลงชาติไทย

เพลง เพลงชาติไทย (คอร์ด)

คำร้อง : พันเอก หลวงสารานุประพันธ์

ทำนอง : พระเจนดุริยางค์

เพลงชาติไทย, เพลงสำคัญประจำชาติ

คีย์คอร์ดเพลง เพลงชาติไทย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


 
ประเทศไ
ทย รวมเลือดเนื้อ ชาติเชื้อไทย
 
เป็นประ
ชารัฐ ผไท ผองไ
ทยทุกส่วน
 
อยู่ดำ
รง คงไว้ ได้ทั้งมวล
 
ด้วยไทย
ล้วนหมาย 
 
รักสามัคคี

 
ไทยนี้
รักสงบ 
 
แต่ถึงรบไม่ขลาด
 
เอก
Dm 
ราช จะไม่ให้ ใครข่ม
ขี่
 
สละเ
ลือด 
 
ทุกห
ยาดเป็นชาติ
พลี
 
เถลิงประเ
Dm 
ทศ 
 
ชาติไทย
ทวี มีชัย ชโ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เพลงชาติไทย (คอร์ด)
คำร้อง : พันเอก หลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์)
ทำนอง : พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร)
คอร์ดเพลง เพลงชาติไทย
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :