หน้าแรก » อัสนี วสันต์ » คอร์ดเพลง น้ำเอยน้ำใจ – อัสนี วสันต์

คอร์ดเพลง น้ำเอยน้ำใจ – อัสนี วสันต์


INSTRU | D A | G | D A | G |

ไม่มี
F#m 
ใครคนใด
 
หัว
ใจดวงใด 
 
ไม่
มีความหมาย
ต่างมุ่ง
F#m 
หมายตามสาย
ทางเดิน
Em 
คนเอ๋ยคน 
 
เอ๋ย
คน 
 
 
ต่างก็รู้
อยู่
Em 
ใจของใครก็รู้
รู้ใจ
 ไม่แตกต่าง
กัน

จะมี
F#m 
ใครคนใด
 
หรือ
ใจดวงใดอยาก
พ่ายอยากแพ้
ใครอยากอ่อน
F#m 
แอเรื่อง
ราว
Em 
ใครต่างคนต่าง
ใคร 
 
ก็
ต่างมุ่งหมาย
มั่น
Em 
คนเหมือนกันแหละ
หนาฟ้าดิน
ดิ้นรน
หาความ

 
*  
น้ำ 
 
อย 
 
น้ำ
ใจ 
 
 
ของ
ใครให้
มา
เหมือน
การพึ่ง
พา 
 
ภา
ษา 
 
วามเข้า
ใจ

( * )

มันก็เ
F#m 
ป็นเช่นนั้นนะ
เออ
 
ฉันเธอต่าง
มุ่งต่างสาย
สิ่งที่วาย
F#m 
ร้าย 
 
มุ่งหมายว่า
ดี
Em 
เพียงแค่ความเข้า
ใจ 
 
ก็
แบ่งกันไว้
มั่ง
Em 
เป็นเช่นดังของ
ขวัญให้กัน
โลกอันโส
ภา
 
ก็
ใช่ว่าใครไม่
มีจิตใจ
 
ก็
ใช่ว่าใครอยาก
ไร้คุณค่า
 
ก็
ใช่ว่าใครอยาก
เสียน้ำตานะ
Asus4 
เออ

( * )

 
**  
Eb 
น้ำ 
 
Bb 
อย 
 
น้ำ
Ab 
ใจ 
 
 
Eb 
ของ 
 
 
Bb 
ใคร 
 
ให้
Ab 
มา
Eb 
เหมือน
Bb 
การพึ่ง
Ab 
พา 
 
ภา
Eb 
ษา 
 
Bb 
วามเข้า
Ab 
ใจ

INSTRU | Eb Bb | Ab | Eb Bb | Ab | ( 2 Times )

( ** )

 โฆษณา