คอร์ดเพลง กดฮักกะได้ กดไลค์กะดี เสถียร ทำมือ

  
Text   
คอร์ดเพลง กดฮักกะได้ กดไลค์กะดี ศิลปิน เสถียร ทำมือ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Cm Eb Fm Gm Bb คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #3 กดลดคีย์ 3 ครั้ง

 
กะย้อนมัน
Cm 
เหงา 
 
มีเฟสนำเ
C7 
ขากะพอเปิ่น
Fm 
เปิ่น
 
บั้ง
Cm 
น้อยๆ 
 
แถมยังขาด
Eb 
เขิน
 
ไผๆกะเ
Bb 
มิน 
 
เขาบ่สน
Eb 
ใจ 
 
 
Gm 
 
Cm 

INSTRU | Cm Bb | Eb Gm |

 
แคปชั่นบ่
Cm 
หรู 
 
เลย
Bb 
ดูบ่ดีปา
Cm 
นได๋
 
โพสต์ห
Bb 
ยังกะอยากฮ้อง
Fm 
ไห่ 
 
หาคนกดไ
Bb 
ลค์บ่มีคื
Eb 
อเพิ่น
 
กะย้อนมัน
Cm 
เหงา 
 
มีเฟสนำเ
C7 
ขากะพอเปิ่น
Fm 
เปิ่น
 
บั้ง
Cm 
น้อยๆ 
 
แถมยังขาดเ
Eb 
ขิน
 
ไผๆกะเ
Bb 
มิน 
 
เขาบ่ส
Eb 
นใจ

 
สเตตัสของ
Cm 
อ้าย 
 
ผู้ฮ้
Bb 
ายแต่ใจกะ
Cm 
หล่อ
 
สิ
Bb 
มีสักคนบ่
Cm 
หนอ 
 
ให้อ้ายคิด
Bb 
ต่อบอกฮักนำเ
Eb 
ขา
 
ทักแชทมา
Cm 
เล่น 
 
กะสิเ
C7 
ห็นหน้าหล่อแบบ
Fm 
เบา
 
คง
Cm 
สิบ่มีมื้อเ
Eb 
หงา
 
โพสต์รูปคู่เ
Bb 
ฮาให้คนอิจ
Eb 
ฉาเล่น 
 
 
Gm 
 
Cm 

INSTRU | Bb Eb | Gm |

 
กดฮักกะ
Bb 
ได้ 
 
กดไ
Gm 
ลค์กะดี
Cm 
คือกัน
 
พอไ
Bb 
ด้เอาไปนอ
Cm 
นฝัน 
 
เป็นคนสำ
Bb 
คัญของน้องใน
Eb 
ใจ
 
บ่ได้เว้าเ
Bb 
ล่น 
 
ร้อยเปอร์
Gm 
เซ็นต์บ่เคย
Cm 
มีไผ
 
รอ
Bb 
ถ่าเผื่อมีสาว
Eb 
ใด
 
มอบความจริง
Bb 
ใจกดไลค์ให้แ
Eb 
หน่

INSTRU | Cm Bb | Cm Bb | Cm Bb | Eb |
INSTRU | Cm C7 | Fm Cm | Eb Bb | Eb Gm |

 
กดฮักกะ
Bb 
ได้ 
 
กดไ
Gm 
ลค์กะดี
Cm 
คือกัน
 
พอไ
Bb 
ด้เอาไปนอ
Cm 
นฝัน 
 
เป็นคนสำ
Bb 
คัญของน้องใน
Eb 
ใจ
 
บ่ได้เว้าเ
Bb 
ล่น 
 
ร้อยเปอร์
Gm 
เซ็นต์บ่เคย
Cm 
มีไผ
 
รอ
Bb 
ถ่าเผื่อมีสาว
Eb 
ใด
 
มอบความจริง
Bb 
ใจกดไลค์ให้แ
Eb 
หน่

 
รอ
Cm 
ถ่าเผื่อมีสา
Eb 
วใด 
 
ฮักอ้ายจริง
Bb 
ใจ..
 
กดไลค์ให้แ
Eb 
หน่..

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง กดฮักกะได้ กดไลค์กะดี


กะย้อนมันเหงา มีเฟสนำเขากะพอเปิ่นเปิ่น
บั้งน้อยๆ แถมยังขาดเขิน ไผๆกะเมิน เขาบ่สนใจ

( ดนตรี )

แคปชั่นบ่หรู เลยดูบ่ดีปานได๋
โพสต์หยังกะอยากฮ้องไห่ หาคนกดไลค์บ่มีคือเพิ่น
กะย้อนมันเหงา มีเฟสนำเขากะพอเปิ่นเปิ่น
บั้งน้อยๆ แถมยังขาดเขิน ไผๆกะเมิน เขาบ่สนใจ

สเตตัสของอ้าย ผู้ฮ้ายแต่ใจกะหล่อ
สิมีสักคนบ่หนอ ให้อ้ายติดต่อบอกฮักนำเขา
ทักแชทมาเล่น กะสิเห็นหน้าหล่อแบบเบา
คงสิบ่มีมื้อเหงา โพสต์รูปคู่เฮาให้คนอิจฉาเล่น

กดฮักกะได้ กดไลค์กะดีคือกัน
พอได้เอาไปนอนฝัน เป็นคนสำคัญของน้องในใจ
บ่ได้เว้าเล่น ร้อยเปอร์เซ็นต์บ่เคยมีไผ
รอถ่าเผื่อมีสาวใด มอบความจริงใจกดไลค์ให้แหน่

( ดนตรี )

กดฮักกะได้ กดไลค์กะดีคือกัน
พอได้เอาไปนอนฝัน เป็นคนสำคัญของน้องในใจ
บ่ได้เว้าเล่น ร้อยเปอร์เซ็นต์บ่เคยมีไผ
รอถ่าเผื่อมีสาวใด มอบความจริงใจกดไลค์ให้แหน่

รอถ่าเผื่อมีสาวใด ฮักอ้ายจริงใจ..
กดไลค์ให้แหน่

มิวสิควิดีโอ กดฮักกะได้ กดไลค์กะดี เสถียร ทำมือ

เพลง : กดฮักกะได้ กดไลค์กะดี (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : แอมมี่ ศรีเมืองยศ
เรียบเรียง : เสถียร สุภากุล
ติดต่องานศิลปิน :
คอร์ดเพลง กดฮักกะได้ กดไลค์กะดี เสถียร ทำมือ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend