หน้าแรก » เสถียร ทำมือ » คอร์ดเพลง อยากพับแผ่นฟ้า – เสถียร ทำมือ

คอร์ดเพลง อยากพับแผ่นฟ้า – เสถียร ทำมือ


INTRO | G | D | Em | D |
INTRO | C D | G D/F# | Em |
INTRO | Am D | G D |

 
อยาก
พับแผ่นฟ้าเข้ามาสัก
Em 
ครึ่ง
 
ให้ค
วามคิดถึงไม่เหนื่อยเกิ
นไป
 
ในก
ารตามหา 
 
ธอที่เ
D/F# 
คยเคียงใ
Em 
กล้
 
แต่วั
Am 
นนี้อยู่ไ
กลกันสุด 
 
สาย
ตา

 
อยากเ
ขียน 
 
ถ้อยคำไว้บนก้
Em 
อนเมฆ
 
เผื่อเ
ธอ 
 
เกิดเหงาแล้วมองบน
ฟ้า
 
จะเ
ห็น 
 
อักษรหัวใ
จฉันเ
D/F# 
ขียนไว้
Em 
ว่า
 
รัก
Am 
เธอ 
 
เกินก
ว่าฟ้าเดียวบร
รยาย
 

 
* ไม่ต้อง
พูด 
 
ซัก
คำ 
 
ฉัน
คิดว่า
D/F# 
เธอก็
Em 
รู้
 
ว่า
Am 
หัวใจที่เต้นอ
ยู่ 
 
รักเ
ธอมากมายแค่ไ
หน
 
ไม่อยาก
ย้ำว่าคิ
ดถึง 
 
เพียงเ
ธอทุก
D/F# 
ลมหาย
Em 
ใจ
 
แค่
Am 
ฉันลืมเธอไม่ไ
ด้ 
 
แม้ยามหลับ
ฝัน

INSTRU | D |

 
แต่
พับ 
 
แผ่นฟ้าเข้าม
Em 
าไม่ได้
 
ไม่อ
าจ 
 
เผยใจบนเมฆก้อ
นนั้น
 
ข้างก
าย วันนี้ ไม่
มีใครเ
D/F# 
คียงข้า
Em 
งกัน
 
Am 
ครหนอใคร
กันนะช่างเปลี่ยนใ

INSTRU | G | D | Em | D |
INSTRU | C D | G D/F# | Em | C | D |

( * )

 
ไม่อยาก
ย้ำ 
 
ว่าคิด
ถึง 
 
เพียงเ
ธอทุก
D/F# 
ลมหาย
Em 
ใจ
 
แค่
Am 
ฉันลืมเธอไม่ไ
ด้ 
 
แม้ยามหลั
บฝัน
 
ตรา
Em 
บฟ้ายังรักตะ
วัน 
 
ฉันยังรั
กเธอ..

OUTRO | C D | G D/F# Em | Am D | C |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
Download : *123 7050
เพลง : อยากพับแผ่นฟ้า
ศิลปิน : เสถียร ทำมือ
 โฆษณา