คอร์ดเพลง เจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมา – เสถียร ทำมือ

  
Text   

INTRO | C#m G#m | F#m G#m |
INTRO | C#m G#m | F#m G#m |
INTRO | C#m | B | C#m | B | C#m |

 
ได้ข่า
วว่าเธอเจอปัญห
C#m 
 
ก็เล
G#m 
ยต้องโทรมาถามไ
C#m 
ถ่
 
ก็เร
าเคยเป็นคนรู้ใ
F#m 
 
ถึงเลิกกันไป
 ยังมีเยื้อไ
G#m 
ยต่อกัน

INSTRU | C#m G#m | F#m G#m |

 
เขาทำ
ให้เธอเจ็บมากไห
C#m 
 
ได้ข่
G#m 
าวร้องไห้ไม่เว้นวั
C#m 
 
ให้รู้
ว่าเธอยังมีฉั
F#m 
 
ไม่แปรผั
นผ่านมานั้
G#m 
นไม่มีใค
C#m 

INSTRU | E | G#m B | C#m |

 
* เจ็
บเมื่อไห
G#m 
ร่ก็โทรม
C#m 
 
อย่าคิ
G#m 
ดว่าเป็นคนอื่นไก
C#m 
 
หากเข
าไม่มีเยื้อใ
F#m 
 
จะทนทำไ
F#m 
มกับคนใจดำ 
 
 
G#m 
 
เจ็
บเมื่อไห
G#m 
ร่ให้โทรม
C#m 
 
จะไ
G#m 
ม่ต่อว่าเลยชักคำ 
 
 
C#m 
 
จะรั
กษาแผลใจที่เขาทำ 
 
 
F#m 
 
ลบรอยช้ำ
 เติมคำรั
G#m 
กปักไว้แทน

INSTRU | C#m G#m | F#m G#m |

 
** ให้รู้
ยังมีอีกคนคิดถึ
C#m 
 
เจ็บนิดนึ
G#m 
ง 
 
อย่าขังไว้ในใ
C#m 
 
ผ่านม
าก็ให้เลยผ่านไ
F#m 
 
เริ่มต้นให
ม่ 
 
ไม่สา
G#m 
ยหรอกคนดี
C#m 

INSTRU | E | C#m | G#m | C#m |
INSTRU | E | F#m | B G#m | C#m |

( * )

INSTRU | C#m G#m | F#m G#m |

( ** )

 
ผ่านม
าก็ให้เลยผ่านไ
F#m 
 
เริ่มต้นให
ม่ 
 
ไม่สา
G#m 
ยหรอกคนดี

OUTRO | C#m G#m | F#m G#m | ( 5 Times )
OUTRO | C#m |

3 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend