คอร์ดเพลง ความรักกำลังทำงาน – เสถียร ทำมือ

  
Text   

คอร์ดเพลง ความรักกำลังทำงาน
เสถียร ทำมือ
เพลงใหม่ 2017/2560

คีย์คอร์ดเพลง ความรักกำลังทำงาน สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | G | Em | Am D | G |
INTRO | Am D | Bm Em | Am D | G |

 
ความห่างไ
G 
กล 
 
ไม่ใช่ห่าง
Em 
กัน
 
เพราะว่าใ
Am 
จฉัน 
 
มันลอ
D 
ยไปอยู่กับเ
G 
ธอ
 
จะสุขจะ
Am 
ทุกข์จะเหนื่อยจะ
D 
ท้อ
 
ฉั
Bm 
นยังเป็นห่วงเ
Em 
สมอ
Am 
ขอแค่เธออย่า
D 
ลืมคำว่าเ
G 
รา

 
* ถ้าหากคื
Am 
นนี้เธอ(ลอง)เปิดหน้าต่างห้อ
Bm 
งนอน
 
สายลมอ่อ
C 
นอ่อนจะอ้
D 
อนจูบเธอเบาเ
G 
บา
 
แสงจันทร์เลือนเ
Am 
ลือนจะคอยเป็นเพื่อนยามเ
D 
หงา
 
เธอรู้หรือเป
C 
ล่าว่ามันคืออะไ
D 

 
** นั่นคือความ
G 
รักกำลังทำงาน 
 
ความคิ
Em 
ดถึงกำลังบินไป
 
โอบกอ
Bm 
ดเธอเอาไว้ใ
Em 
ห้อุ่นหัวใจ 
 
จาก
Am 
ใจคนไกลของเ
D 
ธอ
 
คือความ
G 
รักและความซื่อตรง 
 
ที่มั่
Em 
นคงต่อเธอเสมอ
Am 
แม้ไม่ได้พบเจอ 
 
 
D 
..แต่เรานั้นพบกันในใจ

INSTRU | G | D |

 
ตัวอยู่ไกล.. ก็ไ
G 
กลแต่
Em 
ตัว
 
ไม่เคยหวั่
Am 
นกลัวถ้า
D 
หัวใจเราใกล้
G 
กัน
 
เฝ้าคอยแ
Am 
ต่นับทุกทุกนา
D 
ที 
 
ที่
Bm 
มันจะมีวั
Em 
นนั้น
Am 
..วันที่ที่ตร
D 
งนี้มีคำว่
G 
าเรา

( *, ** )

INSTRU | G | Em | Am D | G |
INSTRU | Am D | Bm Em | Am D | G |

( *, ** )

OUTRO | G | Em | Am D | G |

เนื้อเพลง ความรักกำลังทำงาน
ความห่างไกลไม่ใช่ห่างกัน
เพราะว่าใจฉันมันลอยไปอยู่กับเธอ
จะสุขจะทุกข์จะเหนื่อยจะท้อ ฉันยังเป็นห่วงเสมอ
ขอแค่เธออย่าลืมคำว่าเรา

*ถ้าหากคืนนี้เธอ(*ลอง)เปิดหน้าต่างห้องนอน
สายลมอ่อนอ่อนจะอ้อนจูบเธอเบาเบา
แสงจันทร์เลือนเลือนจะคอยเป็นเพื่อนยามเหงา
เธอรู้หรือเปล่าว่ามันคืออะไร

**นั่นคือความรักกำลังทำงาน ความคิดถึงกำลังบินไป
โอบกอดเธอเอาไว้ให้อุ่นหัวใจ จากใจคนไกลของเธอ
คือความรักและความซื่อตรงที่มั่นคงต่อเธอเสมอ
แม้ไม่ได้พบเจอ แต่เรานั้นพบกันในใจ

ตัวอยู่ไกลก็ไกลแต่ตัว
ไม่เคยหวั่นกลัวถ้าหัวใจเราใกล้กัน
เฝ้าคอยแต่นับทุกทุกนาทีที่มันจะมีวันนั้น
วันที่ที่ตรงนี้มีคำว่าเรา

(*) / ** / (*) / **
☎ ติดต่องานจ้างศิลปิน แกรมมี่โกลด์
โทร.085-484-7345
คอร์ดเพลง ความรักกำลังทำงาน - เสถียร ทำมือ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend