คอร์ดเพลง ขอโทษที่ทำให้มันพัง – เสถียร ทำมือ

  
Text   

คอร์ดเพลง ขอโทษที่ทำให้มันพัง
ศิลปิน เสถียร ทำมือ
อัลบั้ม เพลงใหม่

คีย์คอร์ด ขอโทษที่ทำให้มันพัง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Dm Gm | F Dm | Gm Am | Dm |

 
มันบ่คือ
Dm 
เก่า 
 
เฮ็ดจั่งไ
C 
ด๋ 
 
กะบ่คือ
Dm 
เก่า
 
ในคำว่าเ
F 
รา 
 
มันมีรอยร้
Gm 
าว 
 
มันมีรอ
Am 
ยร้าง
 
เผลอคิดขึ้นมาครั้
Dm 
งใด 
 
ก็
Am 
รู้สึกเสียใจทุ
Dm 
กครั้ง
 
อยากก
D7 
ลับไปแก้ความ
Gm 
หลัง 
 
เมื่อค
C 
รั้งเผลอทำผิ
Dm 
ดไป

 
ผิดเพราะหั
Dm 
วใจ 
 
ที่หวั่นที่ไ
C 
หว 
 
เมื่อใครเข้
Dm 
ามา
 
ผิดคำสัญ
F 
ญา 
 
ผิดต่อความ
Gm 
ฝัน 
 
ที่วาดกั
Am 
นไว้
 
ทุกเจ็บที่เจ้าแบ
Dm 
กรับ 
 
คือ
Am 
บาปที่อ้ายทำไ
Dm 
 
สิแก้
D7 
ช้ำด้วยถ้อยคำ
Gm 
ใด 
 
ก็คงบ่ห
C 
าย 
 
เข้าใ
Dm 
จดี

INSTRU | Gm Am | Dm |

 
* ขอโ
Bb 
ทษ… 
 
ที่
Am 
ทำให้มั
Gm 
นพัง
 
ทุกๆ อ
F 
ย่างที่เราเคยหวัง 
 
ที่เราเค
Am 
ยมี
 
ขอโ
Bb 
ทษ.. 
 
ที่
C 
ทำให้เป็นแบ
Dm 
บนี้
 
ยังเห
D7 
ลือบ่เน้อ
Gm 
วิธี 
 
ซ่อมแ
C 
ซมฮั
Dm 
กเฮา

 
** อยากเป็นคื
Dm 
อเก่า 
 
เฮ็ดจั่งใ
C 
ด๋ 
 
สิเซาเสี
Dm 
ยใจ
 
บอกว่าแล้วไ
F 
ป 
 
เบิ่งตาครั้
Gm 
งใด 
 
ยังมีรอ
Am 
ยร้าว
 
ฮู้บ่น้ำตาอ้า
Dm 
ยพัง 
 
ทุก
Am 
ครั้งที่เห็นน้องเ
Dm 
หงา
 
คึด
D7 
ฮอดคำหวานเ
Gm 
ก่าๆ 
 
น้ำ
C 
ตาเปียกใจทุ
Dm 
กที

INSTRU | Dm C | Dm | Dm Gm | Am |
INSTRU | Dm Am | Dm D7 | Gm C | Dm |

( * , * )

 
สิมีบ่น้อ
Gm 
วิธี 
 
สิกลับมา
C 
ดีกันได้..คื
Dm 
อเก่า

OUTRO | Gm Am | Dm |
OUTRO | Dm | Dm | D7 | Dm |

เนื้อเพลง
มันบ่คือเก่า เฮ็ดจั่งได๋กะบ่คือเก่า
ในคำว่าเรา มันมีรอยร้าว มันมีรอยร้าง
เผลอคิดขึ้นมาครั้งใด ก็รู้สึกเสียใจทุกครั้ง
อยากกลับไปแก้ความหลัง เมื่อครั้งเผลอทำผิดไป

ผิดเพราะหัวใจ ที่หวั่นที่ไหว เมื่อใครเข้ามา
ผิดคำสัญญา ผิดต่อความฝัน ที่วาดกันไว้
ทุกเจ็บที่เจ้าแบกรับ คือบาปที่อ้ายทำไป
สิแก้ช้ำด้วยถ้อยคำใด ก็คงบ่หาย เข้าใจดี

(ดนตรี)

* ขอโทษ.. ที่ทำให้มันพัง
ทุกๆ อย่างที่เราเคยหวัง ที่เราเคยมี
ขอโทษ.. ที่ทำให้เป็นแบบนี้
ยังเหลือบ่เน้อวิธี ซ่อมแซมฮักเฮา

** อยากเป็นคือเก่า เฮ็ดจั่งใด๋สิเซาเสียใจ
บอกว่าแล้ว่าไป เบิ่งตาครั้งใด ยังมีรอยร้าว
ฮู้บ่น้ำตาอ้ายพัง ทุกครั้งที่เห็นน้องเหงา
คึดฮอดคำหวานเก่าๆ น้ำตาเปียกใจทุกที

(ดนตรี)

( * , ** )

คึดฮอดคำหวานเก่าๆ อยาให้หวนคืนอีกที
เพลง ขอโทษที่ทำให้มันพัง คอร์ด เนื้อเพลง
ศิลปิน เสถียร ทำมือ
เสียร ทำมือ - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend